Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar cyklar engelsmän födelsedagar förryskningspolitik Gud hotell judar konstnärer motion politik porträtt protestanter ryssar sommarvillor studenter svenskar telegram transportmedel väderlek Villa Edelfelt

Paris, lördag 27 maj 1899.
Älskade Mamma,
Jag antar att ni ännu ej hunnit
ut till Haiko då ni får detta.
Det vore bra roligt att kunna
flytta ut med Er nu, NB om det
är någotsånär vackert väder och
icke så kallt och blåsigt som här.
Af många anledningar har jag ej
börjat Mme Pasteur ännu, och
är litet rädd att binda mig genom
detta porträtt. Jag har lust att
säga dem att jag målar under 14
dagar och är det då icke bra
får det vara till en annan gång.
Dæhn*)
*) Han har visserligen rest men jag målar på porträttet ben och armar efter modell.
der är ännu mycket ogjordt
, Voteringar på Champ de
Mars o.a. ha upptagit min
tid. Jag har dessutom arbetat
på en större skizz till Universi-
tets målningarna. Det skulle intresse-
ra mig mycket och vore bra att
ha på verldsutställningen. Men
huru i all verlden skall jag hinna

med dem då jag har fänrik Stål
i fatet för mig.
Häromdagen, på Annis födelsedag
var jag ofta med mina tankar
hos Er. Jag tänkte också skicka ett
telegram men så blef det så sent på
e.m att jag icke ville väcka upp er
midt i natten. Jag har haft
en liten meningsskiljaktighet (darum
Keine Feindschaft) med Acku – som fått
ordres af Konni – de vilja att jag skall
bedja en vildfrämmande stor gubbe här
om en tjenst för den goda saken.
Jag ville att man genom vänner skulle
höra åt först – de vilja att jag skall
gå dit utan förberedelser och möjligt-
vis fånga honom i snara genom ett för-
hastadt löfte. Juhani Aho är alldeles
af min åsigt. K. hade den åsigten
att man bara skall gå på i ullstrumpor-
na, men jag tycker att man då folk
redan visat sig hyggliga, icke fortfarande
skall begära mera och mera. Nå ja – Jag
går till Clemenceau och frågar råd af
honom. – De protestantiska studenter-
nas klubb frågar om jag vill bli
hedersledamot der och om jag vill
skrifva ett företal till Puaux föredrag

som nu skall komma ut i bokform.
Stackars Carolus, jag tycka hvad han skall
lida och vända sig som en mask! Härom-
dagen var jag tillsammans med tre
unga ryssar, Djagilews vänner och framståen-
de målare, Alexandre Benois och Somoff.
De voro, som alla ryssar jag träffat mycket
skandaliserade öfver hvad som gjorts
mot Finland – men äro de alltid af
samma åsigt? Emellertid ha ryssar alltid
mycket mindre reda på saken än utländingar
Juhani Aho och hans fru sade att de
hade knappt skrifvit in "Finland" (i Holland)
främlingsboken förrän hotellvärden,
borstaren och kyparen kommo och talade
om den finska frågan som de kände
i grund. Ingenstädes ha de tagit
saken så à coeur som i Holland, der de
Ju ändå se saken objektivt utan
några som helst egoistiska biafsigter
som i England. Det är ju rysligt
om de nu börja med våldåtgärder
igen för det officiella språkets införan-
de.!! till min ledsnad måste jag
erkänna att de som äro minst intresse-
rade af saken äro de svenskar jag
mött här. Det är visst sannt att
bland dem finnas många utomordentliga
åsnor – men i alla fall är det förvånande.
De ha det för bra i Sverige, för lugnt,
för god och för mycken mat och tid,

och det gör att de inte rigtigt förstå mera
andras nöd. Roll, som jag träffat några
gånger var mycket uppbragt öfver reaktio-
nen österut. – Det ser ut som om
revisionen skulle segra – när man NB
läser de Dreyfusvänliga tidningarna, – men
läser man de andra, ser man sådana
figurer som Q. de Beaurepaire jubla seger-
visst öfver att den bestämdt ej går
igenom. Roll som varit mycket lierad
med Rochefort har fullständigt brutit med
honom nu. – Om torsdag skall jag igen
på middag till Menard-Dorians, jag tänker
att jag der får höra ett och hvarje intressant
de lefva ju midt inne i striden. Sådana
blåsiga och regniga dagar, som de sista
äro rysliga för mig. Jag blir ännu mera
koig än förr, går ej, för bloder uppåt
hufvudet – tala om mig för Bertha
som afskräckande exempel, och hon
kommer att bli ännu mera fanatisk
för bicycle.
Jag önskar Er allt godt, godt flyttnings-
väder (glöm ej den blårutiga mattan
omkring symaskinen, ifall den tas med)
godt väder, goda grannar på Haiko
och goda Petersburgsresande hos gran-
narna, och så god helsa och godt kurage
framförallt, huru mörkt det än ser ut.
Gud vara med Er –
Mammas Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag antar att ni ännu ej hunnit ut till Haiko då ni får detta. Det vore bra roligt att kunna flytta ut med Er nu, NB om det är någotsånär vackert väder och icke så kallt och blåsigt som här.

 • Af många anledningar har jag ej börjat Mme Pasteur ännu, och är litet rädd att binda mig genom detta porträtt. Jag har lust att säga dem att jag målar under 14 dagar och är det då icke bra får det vara till en annan gång.

  Marie Pasteur
 • Dæhn*) *) Han har visserligen rest men jag målar på porträttet ben och armar efter modell. der är ännu mycket ogjordt, Voteringar på Champ de Mars o.a. ha upptagit min tid.

  Marsfältet Woldemar Karl von Dæhn
 • Jag har dessutom arbetat på en större skizz till Universitets målningarna. Det skulle intressera mig mycket och vore bra att ha på verldsutställningen. Men huru i all verlden skall jag hinna med dem då jag har fänrik Stål i fatet för mig.

  Stål
 • Häromdagen, på Annis födelsedag var jag ofta med mina tankar hos Er. Jag tänkte också skicka ett telegram men så blef det så sent på e.m att jag icke ville väcka upp er midt i natten.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag har haft en liten meningsskiljaktighet (darum Keine Feindschaft) med Acku – som fått ordres af Konni – de vilja att jag skall bedja en vildfrämmande stor gubbe här om en tjenst för den goda saken. Jag ville att man genom vänner skulle höra åt först – de vilja att jag skall gå dit utan förberedelser och möjligtvis fånga honom i snara genom ett förhastadt löfte. Juhani Aho är alldeles af min åsigt. K. hade den åsigten att man bara skall gå på i ullstrumporna, men jag tycker att man då folk redan visat sig hyggliga, icke fortfarande skall begära mera och mera. Nå ja – Jag går till Clemenceau och frågar råd af honom.

  Konrad Zilliacus Axel Berndtson Georges Clemenceau Juhani Aho
 • De protestantiska studenternas klubb frågar om jag vill bli hedersledamot der och om jag vill skrifva ett företal till Puaux föredrag som nu skall komma ut i bokform.

  René Puaux
 • Stackars Carolus, jag tycka hvad han skall lida och vände sig som en mask!

  Carl Alexander Armfelt
 • Häromdagen var jag tillsammans med tre unga ryssar, Djagilews vänner och framstående målare, Alexandre Benois och Somoff. De voro, som alla ryssar jag träffat mycket skandaliserade öfver hvad som gjorts mot Finland – men äro de alltid af samma åsigt? Emellertid ha ryssar alltid mycket mindre reda på saken än utländingar

  Finland Sergej Pavlovitj Djagilev Alexandre Benois Konstantin Somov
 • Juhani Aho och hans fru sade att de hade knappt skrifvit in "Finland" (i Holland) främlingsboken förrän hotellvärden, borstaren och kyparen kommo och talade om den finska frågan som de kände i grund. Ingenstädes ha de tagit saken så à coeur som i Holland, der de Ju ändå se saken objektivt utan några som helst egoistiska biafsigter som i England. Det är ju rysligt om de nu börja med våldåtgärder igen för det officiella språkets införande.!! till min ledsnad måste jag erkänna att de som äro minst intresserade af saken äro de svenskar jag mött här. Det är visst sannt att bland dem finnas många utomordentliga åsnor – men i alla fall är det förvånande. De ha det för bra i Sverige, för lugnt, för god och för mycken mat och tid, och det gör att de inte rigtigt förstå mera andras nöd.

  Finland Sverige England Holland Venny Soldan Juhani Aho
 • Roll, som jag träffat några gånger var mycket uppbragt öfver reaktionen österut.

  Alfred Roll
 • Det ser ut som om revisionen skulle segra – när man NB läser de Dreyfusvänliga tidningarna, – men läser man de andra, ser man sådana figurer som Q. de Beaurepaire jubla segervisst öfver att den bestämdt ej går igenom. Roll som varit mycket lierad med Rochefort har fullständigt brutit med honom nu. – Om torsdag skall jag igen på middag till Menard-Dorians, jag tänker att jag der får höra ett och hvarje intressant de lefva ju midt inne i striden.

  Henri Rochefort Alfred Roll Aline Ménard-Dorian Paul Ménard-Dorian Alfred Dreyfus Jules Quesnay de Beaurepaire
 • Sådana blåsiga och regniga dagar, som de sista äro rysliga för mig. Jag blir ännu mera koig än förr, går ej, för bloder uppåt hufvudet – tala om mig för Bertha som afskräckande exempel, och hon kommer att bli ännu mera fanatisk för bicycle.

  Berta Edelfelt
 • Jag önskar Er allt godt, godt flyttningsväder (glöm ej den blårutiga mattan omkring symaskinen, ifall den tas med) godt väder, goda grannar på Haiko och goda Petersburgsresande hos grannarna, och så god helsa och godt kurage framförallt, huru mörkt det än ser ut. Gud vara med Er – Mammas Atte.

  Sankt Petersburg Haiko Alexandra Edelfelt