Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) beställningar brev dagstidningar domstolar förryskningspolitik fransmän inredningar kläder porträtt rättsfall revolutioner samhällsklasser sommar sommarvillor temperatur utseende väderlek Villa Edelfelt

Paris 1 Juni 99
Älskade Mamma,
Återigen att tacka Mamma (och Berta)
för bref, brefkort och allsköns vänlig
uppiggning – tusen tack. Olyckligtvis
har jag nu återigen bara några minuter
på mig: Jag skall om ett ögonblick
resa till Institut Pasteur der jag
börjat på med porträttet. Hela mor-
gonen har gått att att få en blus
och ett par gula stora sköna mjuka
svala skor – ty nu ha vi sommar,
rigtig, herrlig sommar. Lyckligtvis har
jag fått mina sommarkläder från Lon-
don, annars skulle jag ej stå ut.
26o i skuggan och en doft af som-
mar som är bedårande. – jag trifs
så bra der i Institut Pasteur. De äro
så utmärkt Vänliga mot mig och behandla
mig alldeles som en medlem af familjen.
– Ännu vet jag ej rigtigt huru jag skall

måla gumman. Hon är långtifrån
vacker men mycket pigg och vänlig:
Kanske jag kan göra något intressant
af henne. – I förrgår hade jag
besök af Leroy-Beaulieu, Membre
de l'Institut, som skrifvit den der
vackra artikeln om Finland. Det var
mycket intressant att höra honom.
Han har bättre reda på Ryssland
än de flesta fransmän, och sade
Il y a vingt ans j'espérais comme
tout le monde, maintenant !...!
Samma dag var jag hos Clémenceau
på Aurores redaktion. Det är något
högst märkvärdigt med detta tidnings
hus rue Montmartre, der dödsfienderna
Intransigeant, l'Aurore, le Soir, m.fl.
bo i samma trappa. Det var oro
i luften den dagen (första dagen af
Ballot Beauprés utläggning i Cassations
domstolen) och Gatan utanför
tidningslokalen var full af folk
af detta underliga revolutionära,
gråsvarta hemska tycke, som man

att
icke
aldrig ser annars i Paris. Emellertid
har det ej blifvit revolution, så
underligt det än gått till Déroulèds
frikännande och Cassations domstolens
utslag på samma dag (i går) med
J.B. Pasteur gingo vi in i Palais
de Justice, der båda processerna
pågingo samtidigt. Hela trakten
var strängt bevakad. Vi komma
till dörrarna, men icke längre.
Madame Pasteur, ehuru sträng katolik
är mycket förnuftig i Dreyfussaken –
det är egentligen snobbarna, de
mondäna massorna, hvilka som en
man äro mot Dreyfus. Och nu
detta spektakel med Marchand.
Då jag var ner på boulevarden i
morgse för att köpa mina skor,
flaggade – de flesta hus och der var
fullt med menniskor för att acklamera
Fashoda hjelten. De vilja ha
honom till en ny Boulanger. Det
är då märkvärdigt hvad denna militär
diktatur kan ha för en dragningskraft
för fransmännen. – Jag tänker

att detta bref ännu når Er i Helsingfors
Glöm ej att kalla på Wuorio om
ni vill måla om salen på Haiko
Gulröd (d.v.s. litet mindre citron
gul än hörnrummet, med samma
färg rundtomkring som i vår sal
(hos Tallbergs). Huru är det med
atelier tillbyggnaden? Ack den som
snart kunde få komma dit! men
jag måste måla gumman P., tycker
jag – och skall försöka ha det färdigt
till den 15. Måtte ni få några
dagar lika herrligt sommarväder
som vi ha här i dag.
I afton middag hos Mme Menard
Dorian med flere af Dreyfuspartiets
soumititer. Det är ju en seger
som heter duga, efter detta vansinniga
motstånd!
farväl helsa Alla och Gud vare
med Er
Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Återigen att tacka Mamma (och Berta) för bref, brefkort och allsköns vänlig uppiggning – tusen tack.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt
 • Olyckligtvis har jag nu återigen bara några minuter på mig: Jag skall om ett ögonblick resa till Institut Pasteur der jag börjat på med porträttet.

  Institut Pasteur
 • Hela morgonen har gått att att få en blus och ett par gula stora sköna mjuka svala skor – ty nu ha vi sommar, rigtig, herrlig sommar. Lyckligtvis har jag fått mina sommarkläder från London, annars skulle jag ej stå ut. 26° i skuggan och en doft af sommar som är bedårande.

  London
 • jag trifs så bra der i Institut Pasteur. De äro så utmärkt Vänliga mot mig och behandla mig alldeles som en medlem af familjen. – Ännu vet jag ej rigtigt huru jag skall måla gumman. Hon är långtifrån vacker men mycket pigg och vänlig: Kanske jag kan göra något intressant af henne.

  Institut Pasteur Marie Pasteur
 • I förrgår hade jag besök af Leroy-Beaulieu, Membre de l'Institut, som skrifvit den der vackra artikeln om Finland. Det var mycket intressant att höra honom. Han har bättre reda på Ryssland än de flesta fransmän, och sade Il y a vingt ans j'espérais comme tout le monde, maintenant !...!

  Finland Ryssland Anatole Leroy-Beaulieu
 • Samma dag var jag hos Clémenceau på Aurores redaktion. Det är något högst märkvärdigt med detta tidningshus rue Montmartre, der dödsfienderna Intransigeant, l'Aurore, le Soir, m.fl. bo i samma trappa. Det var oro i luften den dagen (första dagen af Ballot Beauprés utläggning i Cassationsdomstolen) och Gatan utanför tidningslokalen var full af folk af detta underliga revolutionära, gråsvarta hemska tycke, som man aldrig ser annars i Paris. Emellertid har det ej blifvit revolution, så underligt det än gått till Déroulèds frikännande och Cassations domstolens utslag på samma dag (i går) med J.B. Pasteur gingo vi in i Palais de Justice, der båda processerna pågingo samtidigt. Hela trakten var strängt bevakad. Vi komma till dörrarna, men icke längre.

  Paris Palais de Justice Jean Baptiste Pasteur Paul Déroulède Georges Clemenceau Alexis Ballot-Beaupré
 • Madame Pasteur, ehuru sträng katolik är mycket förnuftig i Dreyfussaken – det är egentligen snobbarna, de mondäna massorna, hvilka som en man äro mot Dreyfus.

  Marie Pasteur Alfred Dreyfus
 • Och nu detta spektakel med Marchand. Då jag var ner på boulevarden i morgse för att köpa mina skor, flaggade – de flesta hus och der var fullt med menniskor för att acklamera Fashoda hjelten. De vilja ha honom till en ny Boulanger. Det är då märkvärdigt hvad denna militär diktatur kan ha för en dragningskraft för fransmännen.

  Fashoda Georges Boulanger Jean-Baptiste Marchand
 • Jag tänker att detta bref ännu når Er i Helsingfors

  Helsingfors
 • Glöm ej att kalla på Wuorio om ni vill måla om salen på Haiko Gulröd (d.v.s. litet mindre citron gul än hörnrummet, med samma färg rundtomkring som i vår sal (hos Tallbergs). Huru är det med atelier tillbyggnaden? Ack den som snart kunde få komma dit!

  Haiko Salomo Wuorio Tallberg
 • men jag måste måla gumman P., tycker jag – och skall försöka ha det färdigt till den 15.

  Marie Pasteur
 • Måtte ni få några dagar lika herrligt sommarväder som vi ha här i dag.

 • I afton middag hos Mme Menard Dorian med flere af Dreyfuspartiets soumititer. Det är ju en seger som heter duga, efter detta vansinniga motstånd!

  Aline Ménard-Dorian Alfred Dreyfus
 • farväl helsa Alla och Gud vare med Er Mammas Atte