Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester beställningar förryskningspolitik Gud judar midsommar militärer (personer) monarkism politik porträtt rättsfall resor temperatur väderlek

15 Juni 99.
Älskade Mamma
Det är ju rysligt att höra om
kölden hemma – Gud låte det
ej blifva nödår till, då vore
måttet rågadt. Här lida mina
arbeten mot slutet och jag
hoppas kunna fara i dag om
en vecka, så att jag midsom-
maraftonen är på resa och
på midsommardagen kommer fram
till Köpenhamn. Det är ju
ledsamt men hvad skall man
göra! Jag plågar mig nog till-
räckligt redan med Söderström &
Cos hotelser. De ha nu skickat
korrektur, liksom om 4de häftet
vore färdigt. Hvart skall jag arma

menniska ta vägen med allt
det jag tagit på mig!?
Sommarn blir kort och jag får
ej något nytt och godt färdigt
till verldsutställningen!
Jag var på middag hos Leon Moltkes
och träffade Koki der. Han har
varit litet förkyld, men tycktes nu
vara rask igen. På promenaden
hemåt utvecklade har sina
idéer om händelserna – och idéer-
na voro stock konservativa, royalistiska
och antidreyfusiska. Det var rigtigt
underligt att höra ett sådant
resonnemang. Hos Madame Pasteur
är jag alla dagar. Acku B.
är ledsen på mig för att jag
icke låtit den 74 åriga, hyggliga

gumman vänta och utan vidare
kommit med honom på patriotiska
deputationsfärder som han likaväl
har verkställa mig förutan.
Det är ett öde med alla de
imperatoriska telegram vi få från
Lilians man – ofta mycket omöjliga
och svåra saker att uträtta. Och
så dessa herrars suveräna förakt
för allt annat arbete!
– Vallgrens ha ändå varit mitt
bästa stöd och min tröst, ty de
äro förnuftiga. Ackus entusiasm,
om än mycket aktningsvärd,
är ofta oresonlig. – Om mån-
dag hoppas jag få porträttet fär-
digt. De är mycket nöjda, men
Söderström & Cie (mina maror) äro
icke nöjda – Jag kan ej, jag kan ej

gör allt på en gång. Mme Pasteur
tröstar mig moderligt då jag talar
om mina bekymmer, och mycket
klokt tillika. Hon har proponerat
att afbryta porträttet, för att jag
skall kunna resa hem och arbeta
på Fänr. Stå. S. men det ville jag ej då
det ju bara beror på en vecka
eller så. – Här har varit kallt
igen ett tag. 13, 14 grader.
Dreyfussaken är ej så klar som den
ser ut – De der fanatiska militären
hota med att döma honom på kejsar
Wilhelms bref – som alla förnuftiga men-
niskor anse vara falska. Alla
royalister och snobbar äro emot
D. och rättvisan på ett rent af grymt
sätt. – Ack den som skulle
ha fått resa i afton, som jag
hoppades. – farväl, helsa alla
på Haiko och må så godt
Mammas Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det är ju rysligt att höra om kölden hemma – Gud låte det ej blifva nödår till, då vore måttet rågadt.

 • Här lida mina arbeten mot slutet och jag hoppas kunna fara i dag om en vecka, så att jag midsommaraftonen är på resa och på midsommardagen kommer fram till Köpenhamn.

  Köpenhamn
 • Det är ju ledsamt men hvad skall man göra! Jag plågar mig nog tillräckligt redan med Söderström & Cos hotelser. De ha nu skickat korrektur, liksom om 4de häftet vore färdigt. Hvart skall jag arma menniska ta vägen med allt det jag tagit på mig!? Sommarn blir kort och jag får ej något nytt och godt färdigt till verldsutställningen!

  Lennart Söderström Werner Söderström
 • Jag var på middag hos Leon Moltkes och träffade Koki der. Han har varit litet förkyld, men tycktes nu vara rask igen. På promenaden hemåt utvecklade har sina idéer om händelserna – och idéerna voro stock konservativa, royalistiska och antidreyfusiska. Det var rigtigt underligt att höra ett sådant resonnemang.

  Nikolaj von Etter Alfred Dreyfus Leon Moltke-Hvitfeldt
 • Hos Madame Pasteur är jag alla dagar. Acku B. är ledsen på mig för att jag icke låtit den 74 åriga, hyggliga gumman vänta och utan vidare kommit med honom på patriotiska deputationsfärder som han likaväl har verkställa mig förutan.

  Axel Berndtson Marie Pasteur
 • Det är ett öde med alla de imperatoriska telegram vi få från Lilians man – ofta mycket omöjliga och svåra saker att uträtta. Och så dessa herrars suveräna förakt för allt annat arbete!

  Konrad Zilliacus Lilian Zilliacus
 • Vallgrens ha ändå varit mitt bästa stöd och min tröst, ty de äro förnuftiga. Ackus entusiasm, om än mycket aktningsvärd, är ofta oresonlig.

  Antoinette Råström Ville Vallgren Axel Berndtson
 • Om måndag hoppas jag få porträttet färdigt. De är mycket nöjda, men Söderström & Cie (mina maror) äro icke nöjda – Jag kan ej, jag kan ej gör allt på en gång. Mme Pasteur tröstar mig moderligt då jag talar om mina bekymmer, och mycket klokt tillika. Hon har proponerat att afbryta porträttet, för att jag skall kunna resa hem och arbeta på Fänr. Stå. S. men det ville jag ej då det ju bara beror på en vecka eller så.

  Lennart Söderström Marie Pasteur Werner Söderström Stål
 • Här har varit kallt igen ett tag. 13, 14 grader.

 • Dreyfussaken är ej så klar som den ser ut – De der fanatiska militären hota med att döma honom på kejsar Wilhelms bref – som alla förnuftiga menniskor anse vara falska. Alla royalister och snobbar äro emot D. och rättvisan på ett rent af grymt sätt.

  Wilhelm II Alfred Dreyfus
 • Ack den som skulle ha fått resa i afton, som jag hoppades. – farväl, helsa alla på Haiko och må så godt Mammas Atte

  Haiko Alexandra Edelfelt