Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer brev döden fennomani finländare finska gåvor hotell illustration kläder konstnärer konstutställningar lyrik middag museer nationalism norrmän personlighet resor restauranger skönlitteratur svekomani svenska temperatur väderlek varuhus

Paris 12 maj 1900
Älskade Mamma,
Tack för kortet! Roligt var att brefven
från Fontainebleau kommit fram or-
dentligt. Men den värme, som Ni då
afundades oss, har sedan dess för-
svunnit, och vi ha rigtigt huttrat af
köld. Jag tänker att Bertha, som
i går på ett nedrigt sätt öfvergafs
af Ellan och mig (icke med flit natur-
ligtvis) begagnade sin långa dag att
skrifva om ett och hvarje, om hennes
planer o.d.. Nog skola vi se till att
hon får sällskap hem. Sjelf svärmade hon
för Gebhard, men han reste med alla
Kyyhkynar, Hämälainar och andra karlar,
så att inte tror jag att det precis ha-
de varit Bs milieu. I dag åto
vi frukost med henne och då var hon
mycket munter, och sade att hon vore
den lyckligaste menniska på jorden om
hon bara visste om hon skulle ta en
grön eller en gråblå klädning åt Annie.
Som jag antaga att hon i dag på e.m.
varit i magasinerna med Ellan, är
Vi tänka fara till Rouen med Bertha i nästa vecka på en dag.

nog vid det här laget den olycklighets
perioden öfverstånden. Jag kan icke
nog prisa B. – hvad vore det för en
konst att lefva lifvet med sådana
menniskor – glada och förstående!
I går voro vi
af Runebergs bjudna
på en slags större
gala – och försoningsmiddag
hos Ledoyen
med Sanmarks
Arthur Frenckells, norska fru Kristoffer-
sen med dotter (hon sjelf född Juhlin-Dann-
felt) och jag beslöt att vara så
älskvärd som möjligt, för att utplåna
alla små minnen af missförstånd
med Sanmark. Jag lyckades också för-
träffligt, och vi stodo efter middagen
och klappades helt fryntligt. Fru
La Runeberg är bra döf ändå;
många af mina med stor ansträng-
ning åstadkomna, vackra, hvita, qvick-
heter gingo totalt förlorade för henne.
Jag förde näml. värdinnan till bordet.
Pannåerna äro nu uppfästade och
emot min vilja uppklistrade på pavil-
jongens vägg. De se mycket bra ut
och pryda. Galléns fresker, så vackra
de äro, blekna dagligen mera och

ögonskenligen. Det måtte icke vara så
helt ändå med den af Gallén och
en dansk, Matthiezen, uppfunna
metoden. – – Jag har i dag hela e.m.
ritat till fänrik Stål och har nu fått
två helbilder och en vignett till v. Törne
färdig, dessutom ritat en Duncker
med fanor "som starkast bland dess
vakter" – som jag dock tror jag kasserar
samt påtat på femte julis blomster-
skrud. Nu redan går det mycket
bättre, och jag misströstar ej så mycket
som för någon vecka sedan. Stigell
har jag tänkt rita som Munter
får nu se om det blir bra. –
Bra god lust skulle jag ha att måla
nu igen. I belgiska konstafdelningen
finnas några saker, specielt allmogebil-
der af en Alexander Struys, som
äro så som jag skulle ha velat
måla mina allmogebilder. I allmän
het äro belgierna duktiga. Der finns
ju naturligtvis ofantligt mycket ut-
märkt goda saker på verldutställningen,
om man söker litet. Men helheten
är litet mattare än 1889. Af den

gamla franska konsten finnas herrliga
prof. Corot t.ex! Hvad det ändå
var för en stor lyriker! – Snart skall
jag gå med B. på Louvre museet,
der alla Rubensarna nu blifvit
förnuftigt uppsatta och icke mera i
den långa rad, den muntra rad, som
förr. Det vara modernt bland fin-
narne här att ingenting se och ingenting
vilja se. Våra succèser värda hufvudet
isynnerhet på fennomaner, som tro
att de uppfunnit krutet, ensamma och
bara derför att de äro finnar! Tänk att
vi svenska, som dock gjort betydligt i
Finland, aldrig äro så der stolliga!
Det var rysligt sorgligt att här om
Erik Stråhles död! Jag tänker mig
att Lindh skall ta det dödsfallet
à coeur!
Helsa alla från oss alla. B. har det
ypperligt och vi skola nog ställa så till
att hon får något stadigt sällskap
till Stockholm. Gud låte Er få vara
friska och raska – snälla och tåliga
och modiga äro ni förut. Måtte ni också
få vår. Mammas egen
Atte
Ellan har för att kunna öfvervaka storstädningen
här i ateliern flyttat till ett hôtell i närheten.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tack för kortet! Roligt var att brefven från Fontainebleau kommit fram ordentligt. Men den värme, som Ni då afundades oss, har sedan dess försvunnit, och vi ha rigtigt huttrat af köld.

  Fontainebleau
 • Jag tänker att Bertha, som i går på ett nedrigt sätt öfvergafs af Ellan och mig (icke med flit naturligtvis) begagnade sin långa dag att skrifva om ett och hvarje, om hennes planer o.d.. Nog skola vi se till att hon får sällskap hem. Sjelf svärmade hon för Gebhard, men han reste med alla Kyyhkynar, Hämälainar och andra karlar, så att inte tror jag att det precis hade varit Bs milieu. I dag åto vi frukost med henne och då var hon mycket munter, och sade att hon vore den lyckligaste menniska på jorden om hon bara visste om hon skulle ta en grön eller en gråblå klädning åt Annie. Som jag antaga att hon i dag på e.m. varit i magasinerna med Ellan, är nog vid det här laget den olycklighetsperioden öfverstånden. Jag kan icke nog prisa B. – hvad vore det för en konst att lefva lifvet med sådana menniskor – glada och förstående.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle Albert Gebhard
 • I går voro vi af Runebergs bjudna på en slags större gala – och försoningsmiddag hos Ledoyen med Sanmarks Arthur Frenckells, norska fru Kristoffersen med dotter (hon sjelf född Juhlin-Damfelt) och jag beslöt att vara så älskvärd som möjligt, för att utplåna alla små minnen af missförstånd med Sanmark. Jag lyckades också förträffligt, och vi stodo efter middagen och klappades helt fryntligt. Fru La Runeberg är bra döf ändå; många af mina med stor ansträngning åstadkomna, vackra, hvita, qvickheter gingo totalt förlorade för henne. Jag förde näml. värdinnan till bordet.

  Ledoyen Naëma Runeberg Robert Runeberg Carl Gustaf Sanmark Arthur von Frenckell Maria Sanmark Berta Christophersen Tora Christina Christophersen
 • Pannåerna äro nu uppfästade och emot min vilja uppklistrade på paviljongens vägg. De se mycket bra ut och pryda.

 • Galléns fresker, så vackra de äro, blekna dagligen mera och ögonskenligen. Det måtte icke vara så helt ändå med den af Gallén och en dansk, Malthiezen, uppfunna metoden.

  Axel Gallén Oscar Matthiesen
 • Jag har i dag hela e.m. ritat till fänrik Stål och har nu fått två helbilder och en vignett till v. Törne färdig, dessutom ritat en Duncker med fanor "som starkast bland dess vakter" – som jag dock tror jag kasserar samt påtat på femte julis blomsterskrud. Nu redan går det mycket bättre, och jag misströstar ej så mycket som för någon vecka sedan. Stigell har jag tänkt rita som Munter får nu se om det blir bra. – Bra god lust skulle jag ha att måla nu igen.

  Robert Stigell Stål Johan Reinhold von Törne Joachim Zachris Duncker Munter
 • I belgiska konstafdelningen finnas några saker, specielt allmogebilder af en Alexander Struys, som äro så som jag skulle ha velat måla mina allmogebilder. I allmänhet äro belgierna duktiga. Der finns ju naturligtvis ofantligt mycket utmärkt goda saker på verldutställningen, om man söker litet. Men helheten är litet mattare än 1889. Af den gamla franska konsten finnas herrliga prof. Corot t.ex! Hvad det ändå var för en stor lyriker!

  Camille Corot Alexander Struys
 • Snart skall jag gå med B. på Louvre museet, der alla Rubensarna nu blifvit förnuftigt uppsatta och icke mera i den långa rad, den muntra rad, som förr.

  Louvren Berta Edelfelt Peter Paul Rubens
 • Det vara modernt bland finnarne här att ingenting se och ingenting vilja se. Våra succèser värda hufvudet isynnerhet på fennomaner, som tro att de uppfunnit krutet, ensamma och bara derför att de äro finnar! Tänk att vi svenska, som dock gjort betydligt i Finland, aldrig äro så der stolliga!

  Finland
 • Det var rysligt sorgligt att här om Erik Stråhles död! Jag tänker mig att Lindh skall ta det dödsfallet à coeur!

  Erik Stråhle Johan Albert Lindh
 • Helsa alla från oss alla. B. har det ypperligt och vi skola nog ställa så till att hon får något stadigt sällskap till Stockholm. Gud låte Er få vara friska och raska – snälla och tåliga och modiga äro ni förut. Måtte ni också få vår. Mammas egen Atte

  Stockholm Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt
 • Ellan har för att kunna öfvervaka storstädningen här i ateliern flyttat till ett hôtell i närheten.

  Ellan de la Chapelle
 • *Vi tänka fara till Rouen med Bertha i nästa vecka på en dag.

  Rouen Berta Edelfelt