Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

araber ateljéer barn brev egyptier finländare frukost Gud hinduer inredningar japaner jurymedlemmar kineser kolonialism kritik möbler negrider nordbor resor restauranger ryssar sjukdom (tillstånd) sjukhus transport tullar världsutställningar Villa Edelfelt

Paris söndag afton
Älskade Mamma,
Jag har varit förfärligt gräslig med
min försumlighet att skrifva till min
käraste korrespondent. Bertha har lofvat
urskulda mig för Er. Kicki kom etwas
plötzlich, men var icke mindre välkom-
men för det. Han har 2 dagar varit
på utställningen med mig, och varit
otroligt intresserad. Alla dessa koloni-
utställningar med hela gator och hundratals
araber, negrer, tunesare, egypter, japaner,
hinduer kineser – se det är mat för Måns.
Olyckligtvis ha de genomgripande
reformer Ellan velat genomföra i ateliern
ännu icke blifvit så realiserade att
de skulle kunnat flytta in. Om två
dagar blir det väl ändå färdigt.
Jag arme man, inser att jag på intet
sätt varit vuxen mitt höga kall som
familjefader och familjeherbergerare. Bertha

rustar sig nu, ledsamt nog, till afresa.
Jag kommer att bittert sakna henne.
Hon reser med fr. Munsterhjelm. fr.
Elsa v Born, Öhrnberg och unga Björk-
sten om onsdag kl. 1.50 är följande
afton i Köpenhamn, bli der en dag
och reser så med Elsa v B. till Stockholm.
Jag hoppas att allt skall gå väl
och råder henne ifrigt att icke ta alltför
mycket tullpligtigt gods med sig, utan
hellre skicka det direkt till Borgå.
Litet afundas jag henne att få komma
till Haiko, träffa er och lefva i lugn
och ro. Ack om jag kunde få arbeta
litet igen! Det här flänglifvet är
förslöande. Hvad Juryn beträffar tror
Jag att jag icke kunnat handla annor
lunda än att mottaga uppdraget.
I allmänhet har jag, trots kritiker
från höger och venster, ganska godt
samvete, och är öfvertygad om att
jag kunnat göra ett och hvarje

för den finska utställningen här.
Att ryssar (icke tshinovnikar) sagt
så vackra saker om oss gör mig godt
i själen. Häromaftonen i en jurysam-
mankomst sade en högt: Mon Dieu
comme la Russie s'est compromise par
sa politique finlandaise" och "à quoi
bon" säga de flesta. I går sade
en ung mycket begåfvad ryska,
Mme Jakuntschikoff "Je dois plusieurs
de mes meilleurs impressions aux
finlandais, à vous, à Gallén, à Järnfelt.
En Morosoff från Moskva sade: mais
vous êtes der scandinaves, c'est à dire
de beaucoup supérieurs à nous.
– Paviljongens yttre
succès
håller i sig och är
nu afgjord – Målningarna likaså –
men nu börjar man kritisera de
utställda tygerna och möblerna (icke
Galléns och Sparres men Thylins).

med rätta. Hvarför, hvarför hade
vi ingen ordentliga jury för konstindustri
i Hfors??! – Krohn är återkom
men och betydligt raskare – jag är in
nerligt glad deröfver. Sedan Ellan
och Kicki rest, omkr. d. 10, kommer
han och Mario och bo i ateliern – jag
gläder mig så hjertligt åt att kunna
vara dem till någon ringa nytta.
I dag hade jag frukost för Sophie Perrot
M. & Mme de la Roche. Aymon och Bertha
på tyska restauranten (märkvärdigt nog
den mest moderna nu). B. skrifver
troligtvis om vårt minnesrika besök
i Institut Pasteur, der vi råkade komma
en i en invigning af ett nytt difterihospital
(skall öppnas i juli) och der B. gjorde
bekantskap med Roux, Du Claux
Martin, Chantemesse och tutti qvanti.
B. får skrifva och berätta om allt. Gud
vara med Er det önskar jag innerligt –
Mammas Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag har varit förfärligt gräslig med min försumlighet att skrifva till min käraste korrespondent. Bertha har lofvat urskulda mig för Er.

  Berta Edelfelt
 • Kicki kom etwas plötzlich, men var icke mindre välkommen för det. Han har 2 dagar varit på utställningen med mig, och varit otroligt intresserad. Alla dessa koloniutställningar med hela gator och hundratals araber, negrer, tunesare, egypter, japaner, hinduer kineser – se det är mat för Måns. Olyckligtvis ha de genomgripande reformer Ellan velat genomföra i ateliern ännu icke blifvit så realiserade att de skulle kunnat flytta in. Om två dagar blir det väl ändå färdigt. Jag arme man, inser att jag på intet sätt varit vuxen mitt höga kall som familjefader och familjeherbergerare.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Bertha rustar sig nu, ledsamt nog, till afresa. Jag kommer att bittert sakna henne. Hon reser med fr. Munsterhjelm. fr. Elsa v Born, Öhrnberg och unga Björksten om onsdag kl. 1.50 är följande afton i Köpenhamn, bli der en dag och reser så med Elsa v B. till Stockholm. Jag hoppas att allt skall gå väl och råder henne ifrigt att icke ta alltför mycket tullpligtigt gods med sig, utan hellre skicka det direkt till Borgå.

  Stockholm Köpenhamn Borgå Berta Edelfelt Edvard Öhrnberg (osäker koppling) Ester Munsterhjelm Björksten Elsa von Born
 • Litet afundas jag henne att få komma till Haiko, träffa er och lefva i lugn och ro. Ack om jag kunde få arbeta litet igen! Det här flänglifvet är förslöande.

  Haiko Berta Edelfelt
 • Hvad Juryn beträffar tror Jag att jag icke kunnat handla annorlunda än att mottaga uppdraget.

 • I allmänhet har jag, trots kritiker från höger och venster, ganska godt samvete, och är öfvertygad om att jag kunnat göra ett och hvarje för den finska utställningen här. Att ryssar (icke tshinovnikar) sagt så vackra saker om oss gör mig godt i själen. Häromaftonen i en jurysammankomst sade en högt: Mon Dieu comme la Russie s'est compromise par sa politique finlandaise" och "à quoi bon" säga de flesta. I går sade en ung mycket begåfvad ryska, Mme Jakuntschikoff "Je dois plusieurs de mes meilleurs impressions aux finlandais, à vous, à Gallén, à Järnfelt. En Morosoff från Moskva sade: mais vous êtes der scandinaves, c'est à dire de beaucoup supérieurs à nous.

  Moskva Ryssland Axel Gallén Eero Järnefelt Maria Jakuntjikova Morozov
 • Paviljongens yttre succès håller i sig och är nu afgjord – Målningarna likaså – men nu börjar man kritisera de utställda tygerna och möblerna (icke Galléns och Sparres men Thylins). med rätta. Hvarför, hvarför hade vi ingen ordentliga jury för konstindustri i Hfors??!

  Helsingfors Axel Gallén Louis Sparre Thylin
 • Krohn är återkommen och betydligt raskare – jag är innerligt glad deröfver. Sedan Ellan och Kicki rest, omkr. d. 10, kommer han och Mario och bo i ateliern – jag gläder mig så hjertligt åt att kunna vara dem till någon ringa nytta.

  Pietro Krohn Erik Edelfelt Mario Krohn Ellan de la Chapelle
 • I dag hade jag frukost för Sophie Perrot M. & Mme de la Roche. Aymon och Bertha på tyska restauranten (märkvärdigt nog den mest moderna nu).

  Berta Edelfelt Sophie Perrot Perrot de la Roche Aymon
 • B. skrifver troligtvis om vårt minnesrika besök i Institut Pasteur, der vi råkade komma en i en invigning af ett nytt difterihospital (skall öppnas i juli) och der B. gjorde bekantskap med Roux, Du Claux Martin, Chantemesse och tutti qvanti. B. får skrifva och berätta om allt.

  Institut Pasteur Berta Edelfelt Émile Roux Émile Duclaux André Chantemesse Louis Martin
 • Gud vara med Er det önskar jag innerligt – Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt