Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) amerikaner årets fester Årstider ateljéer barn brev danser danstillställningar diplomater förlovning fransmän frukost Gud järnvägar jurymedlemmar Kalevala kläder konstnärer körer mat ministrar musik nationalepos nordbor pariserhjul pingst post sällskapsliv sång skulptörer sommar tåg transport väderlek världsutställningar varuhus

Paris 7 Juni 1900
Älskade Mamma,
Jag vet ej rigtigt om det är en vecka
eller två veckor sedan Bertha reste –
så lång och full af händelser har tiden före-
fallit mig – en vecka, är det väl ändå
när allt kommer omkring. Jag har varit
i en förskräcklig kvarn, värre än förr
och Ni måste förlåta mig mitt slarf. Min
saknad efter B. var stor. Två dagar senare
reste Ellan till Wiesbaden, der hennes
mor var – om Söndag afton sent fick
jag telegranm att afsända fröken Falken
följande morgon. Väckte henne, packade in
i flygande fläng så att hon kom för sent
till tåget
och fick komma tillbaka, – detta var andra
dag pingst. Tisdag hade jag hela juryn
i finska paviljongen och explicerade Gallén
för dem. – derefter röstning. Jag blef
satt att depointer le vote (såsom vid
landtdagen, och höll på med detta till

kl. 3, då jag fick frukost. Gallén
fick en massa röster till hedersmedalj
men ej tillräckligt. Nå ja. Zorn
Krøyer gingo glensande igenom. Thaulow
också. – På afton diner hos Krohn
och bal hos utrikesministern.
På denna bal som hölls i det härrliga
palatset vid Quai d'Orsay, icke allenast
spelades dansmusiken utan sjöngs den
dessutom af konservatoriets kör – men
icke alls någon tziganki sång, utan högst en
civilserad sådan – och endast vid vissa
repriser af valserna – det var utomordentligt
vackert, och dansen såg så fin ut till
denna slags musik. Några ministrar ha
infört detta ypperliga bruk under denna vår.
Det var lika mycket för örat som för ögat.
Der träffade jag M. Chayet, som frågade efter
Mamma och systrarna och som nu skuddat
Helsingfors jorden från fötterna. Zorn, triumfatorn
bjöd mig med dr Martin fr. Stockholm (han
som varit förlofvad med fr. Cotta) på fest
supé kl. 1. – och följande morgon, d.v.s.
i dag (förlåt mig om den kronologiska ordnin-

gen lemnar
öfrigt
att önska) kom Ellan från Wiesbaden
just som jag skulle gå till juryn. – der var
jag, dödstrött af detta rännande och skrifvande,
till kl. 1. – Ellan hade emellertid sofvit
och började nu "rensa" mitt stora skåp,
der hon skulle hänga upp sina klädningar
– Detta hade jag ej tänkt på, utan hade sofvit
en säkerhetens sömn allt sedan tapetse-
rar Nielsen, dansk, i lördag kväll lemnade
mig. Och det var igen att rota igenom
tusentals dammiga papper. – och flytta ner
mina saker – ty Ellan har beslutit att bo
deruppe, nebst Gefolge und Bedienung. Bertha
kan intyga att rensningen af ateliern
bedrefs energiskt sedan en vecka.
Nu gingo Ellan, Kicki och Lucie för att möta
kung Oscar i Champs Elysées. Och jag
sitter här och skrifver och skall söka reda
på några försäkringspapper dessutom.
Skicka af ytterligare 500 frcs för Wikströms
grupp – den är en danaidernas brunn
för pengar och har alls ingen succès.
I morgon skall jag försöka få 1sta medaljer
åt Gallén, Järnefelt och Halonen, 2dra
åt Enckell – . I allmänhet uppskattade
utländingarna samt Besnard och några andra
från Champ de Mars Gallén – Gérôme,
Bouguereau och dylika gossar tyckte

naturligtvis att det var förfärligt fast de
ingenting sade. En gräslig corvée för
mig att Repin, som nu kommit, ingenting
vet om fransk och europeisk konst
och ej just förstår någon franska alls,
så att jag med min eländiga ryska
måste öfversätta åt honom hvart ord
som säges. Folk kommer aldrig att inse
hvad jag lidit för fosterlandet och arbetat
tyst. Emellertid sade många i går att
de voro "émus" i går då jag förklarade
Gallén och Kalevala i ett poetisk språk
och tillika talte om vårt land, hvad vi
vilja o.d. Fourcaud konstkritikern, som
ej uppfört af främmande namn andra än
Sargent, Zorn, Whistler och Kroyer sade:
jag skrifver ännu Gallén, der står det,
savez vous pourquoi, parceque je suis toujours
avez ceux qui combattent pour la liberté
et la justice par l'esprit". Kalevalas
mening, kampen för ljuset, Sampo, kantele
som lemnats kvar till evig glädje för Finland
o.d. tyckte de vara admirabelt – men
17 röster fick han bara. Menzel fick 15 så
att det är ju ingen skam ändå. De äro
ena reaktionära bestar der i juryn, många
af fransmännen – Bouguereau t.ex.; det
är ju också mindre att undra på.

Kicki har varit mycket snäll och lifvad
under Ellans frånvaro. En dag togs han
kl. 9 af lilla Thaulow och var med familjen
(en massa) på utställningen till kl. 6 e.m.
De hade farit rundt i la grande roue,
ätit korf i Schweitzerbyn, sett allt möjligt
märkvärdigt och Kicki var otroligt lifvad
och stolt att ha uppfört sig som en stor
pojke hela dagen. – I går hade han
på afton bjudit Missi och Marguerite
på combat naval – Bertha vet hvad
det är – och sedan rutschat med
dem på "le Caucase" också nära ateliern.
I dag, då Ellan sof var han med Missi
på utställningen och gjorde dessutom upp-
köp på Rue de Rivoli i le Paradis des Enfants.
I går på morgonen träffade jag på utställningen
Storfursten Wladimir. Han ensam gick
och spankulerade. Han har blifvit gammal
och mild. För resten har han varit
hygglig mot finnarne och mig gentemot
kommissariatet.
Jag saknar Bertha mycket – I nästa vecka
kommer Krohn och bor i nedre ateliern,
Mario kommer strax efteråt. Ellan och Kicki

fara sedan till Schweitz. Krohn är
så frisk och lifvad nu, sedan värmen
kommit, att det är en fröjd deråt.
Får så om detta går med dagens post!
A. France har jag skrifvit till och sökt men
som han aldrig svarar på bref (lyckliga
menniska som upphöjt denna vana till
princip!) vet jag ej när jag får aflemna
albumet. Alla morgnar kl. precis
9 måste jag vara på juryn. – Ameri-
kanarne Harrison och Millet äro bra
trefliga att ha att göra med – likaså
skandinaverna Tuxen, Gronvold och Hag-
borg – vi äro ändå af samma folkstam
allesamman, äta vanligen tillsammans och
se saken på samma sätt. –
Här är duktigt varmt nu och jag
har inga sommarkläder ehuru jag bestält
sådana. –
Gud låte Er få vara friska och finna
Haiko härligt, som alltid: Helsa Haiko,
helsa Etters och alla hemma från Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag vet ej rigtigt om det är en vecka eller två veckor sedan Bertha reste – så lång och full af händelser har tiden förefallit mig – en vecka, är det väl ändå när allt kommer omkring. Jag har varit i en förskräcklig kvarn, värre än förr och Ni måste förlåta mig mitt slarf. Min saknad efter B. var stor.

  Berta Edelfelt
 • Två dagar senare reste Ellan till Wiesbaden, der hennes mor var – Söndag afton sent fick jag telegranm att afsända fröken Falken följande morgon. Väckte henne, packade in i flygande fläng så att hon kom för sent till tåget och fick komma tillbaka, – detta var andra dag pingst.

  Wiesbaden Julia de la Chapelle Ellan de la Chapelle Falken
 • Tisdag hade jag hela juryn i finska paviljongen och explicerade Gallén för dem. – derefter röstning. Jag blef satt att depointer le vote (såsom vid landtdagen, och höll på med detta till kl. 3, då jag fick frukost. Gallén fick en massa röster till hedersmedalj men ej tillräckligt. Nå ja. Zorn Krøyer gingo glensande igenom. Thaulow också.

  Axel Gallén Peder Severin Krøyer Frits Thaulow Anders Zorn
 • På afton diner hos Krohn och bal hos utrikesministern. På denna bal som hölls i det härrliga palatset vid Quai d'Orsay, icke allenast spelades dansmusiken utan sjöngs den dessutom af konservatoriets kör – men icke alls någon tziganki sång, utan högst en civilserad sådan – och endast vid vissa repriser af valserna – det var utomordentligt vackert, och dansen såg så fin ut till denna slags musik. Några ministrar ha infört detta ypperliga bruk under denna vår. Det var lika mycket för örat som för ögat. Der träffade jag M. Chayet, som frågade efter Mamma och systrarna och som nu skuddat Helsingfors jorden från fötterna.

  Helsingfors Quai d'Orsay Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Alexandre Chayet
 • Zorn, triumfatorn bjöd mig med dr Martin fr. Stockholm (han som varit förlofvad med fr. Cotta) på fest supé kl. 1.

  Stockholm Anders Zorn Johanna Cotta (osäker koppling) Fredrik Martin
 • och följande morgon, d.v.s. i dag (förlåt mig om den kronologiska ordningen lemnar öfrigt att önska) kom Ellan från Wiesbaden just som jag skulle gå till juryn. – der var jag, dödstrött af detta rännande och skrifvande, till kl. 1. – Ellan hade emellertid sofvit och började nu "rensa" mitt stora skåp, der hon skulle hänga upp sina klädningar – Detta hade jag ej tänkt på, utan hade sofvit en säkerhetens sömn allt sedan tapetserar Nielsen, dansk, i lördag kväll lemnade mig. Och det var igen att rota igenom tusentals dammiga papper. – och flytta ner mina saker – ty Ellan har beslutit att bo deruppe, nebst Gefolge und Bedienung. Bertha kan intyga att rensningen af ateliern bedrefs energiskt sedan en vecka.

  Wiesbaden Berta Edelfelt Ellan de la Chapelle Nielsen
 • Nu gingo Ellan, Kicki och Lucie för att möta kung Oscar i Champs Elysées.

  Champs-Élysées Erik Edelfelt Oskar II Ellan de la Chapelle Lucie
 • Och jag sitter här och skrifver och skall söka reda på några försäkringspapper dessutom. Skicka af ytterligare 500 frcs för Wikströms grupp – den är en danaidernas brunn för pengar och har alls ingen succès.

  Emil Wikström
 • I morgon skall jag försöka få 1sta medaljer åt Gallén, Järnefelt och Halonen, 2dra åt Enckell – . I allmänhet uppskattade utländingarna samt Besnard och några andra från Champ de Mars Gallén – Gérôme, Bouguereau och dylika gossar tyckte naturligtvis att det var förfärligt fast de ingenting sade. En gräslig corvée för mig att Repin, som nu kommit, ingenting vet om fransk och europeisk konst och ej just förstår någon franska alls, så att jag med min eländiga ryska måste öfversätta åt honom hvart ord som säges. Folk kommer aldrig att inse hvad jag lidit för fosterlandet och arbetat tyst. Emellertid sade många i går att de voro "émus" i går då jag förklarade Gallén och Kalevala i ett poetisk språk och tillika talte om vårt land, hvad vi vilja o.d. Fourcaud konstkritikern, som ej uppfört af främmande namn andra än Sargent, Zorn, Whistler och Kroyer sade: jag skrifver ännu Gallén, der står det, savez vous pourquoi, parceque je suis toujours avez ceux qui combattent pour la liberté et la justice par l'esprit". Kalevalas mening, kampen för ljuset, Sampo, kantele som lemnats kvar till evig glädje för Finland o.d. tyckte de vara admirabelt – men 17 röster fick han bara. Menzel fick 15 så att det är ju ingen skam ändå. De äro ena reaktionära bestar der i juryn, många af fransmännen – Bouguereau t.ex.; det är ju också mindre att undra på.

  Finland Marsfältet Axel Gallén Jean-Léon Gérôme Eero Järnefelt Peder Severin Krøyer Ilja Repin John Singer Sargent James Whistler Anders Zorn William Bouguereau Adolph Menzel Louis de Fourcaud Albert Besnard Magnus Enckell Pekka Halonen
 • Kicki har varit mycket snäll och lifvad under Ellans frånvaro. En dag togs han kl. 9 af lilla Thaulow och var med familjen (en massa) på utställningen till kl. 6 e.m. De hade farit rundt i la grande roue, ätit korf i Schweitzerbyn, sett allt möjligt märkvärdigt och Kicki var otroligt lifvad och stolt att ha uppfört sig som en stor pojke hela dagen. – I går hade han på afton bjudit Missi och Marguerite på combat naval – Bertha vet hvad det är – och sedan rutschat med dem på "le Caucase" också nära ateliern. I dag, då Ellan sof var han med Missi på utställningen och gjorde dessutom uppköp på Rue de Rivoli i le Paradis des Enfants.

  Au Paradis des enfants Berta Edelfelt Erik Edelfelt Frits Thaulow Ellan de la Chapelle Marguerite Gross Alexandra Thaulow Missi Harald Thaulow
 • I går på morgonen träffade jag på utställningen Storfursten Wladimir. Han ensam gick och spankulerade. Han har blifvit gammal och mild. För resten har han varit hygglig mot finnarne och mig gentemot kommissariatet.

  Vladimir Alexandrovitj
 • Jag saknar Bertha mycket

  Berta Edelfelt
 • I nästa vecka kommer Krohn och bor i nedre ateliern, Mario kommer strax efteråt. Ellan och Kicki fara sedan till Schweitz. Krohn är så frisk och lifvad nu, sedan värmen kommit, att det är en fröjd deråt.

  Schweiz Pietro Krohn Erik Edelfelt Mario Krohn Ellan de la Chapelle
 • Får så om detta går med dagens post!

 • A. France har jag skrifvit till och sökt men som han aldrig svarar på bref (lyckliga menniska som upphöjt denna vana till princip!) vet jag ej när jag får aflemna albumet.

  Anatole France
 • Alla morgnar kl. precis 9 måste jag vara på juryn. – Amerikanarne Harrison och Millet äro bra trefliga att ha att göra med – likaså skandinaverna Tuxen, Gronvold och Hagborg – vi äro ändå af samma folkstam allesamman, äta vanligen tillsammans och se saken på samma sätt.

  August Hagborg Laurits Tuxen Francis Davis Millet T. Alexander Harrison Bernt Grønvold
 • Här är duktigt varmt nu och jag har inga sommarkläder ehuru jag bestält sådana.

 • Gud låte Er få vara friska och finna Haiko härligt, som alltid: Helsa Haiko, helsa Etters och alla hemma från Mammas Atte.

  Haiko Alexandra Edelfelt Emilie von Etter