Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar förryskningspolitik Gud politik porträtt världsutställningar

söndag 8 juli
Några ord blott för att Ni skola veta att jag har det
bra, likasom mina gäster. Alla äro vi litet uttröttade
af nattvak – jag arbetar flitigt på F. St. S. Ungefär
10 à 14 dagar stannar jag ännu. Jag har näml. fått
underrättelse om att jag får pengar för det stora porträttet.
Måtte jag få dem! – Alla äro så djupt bedröfvade
öfver underrättelserna hemifrån. Mannerheim är här och
vi tala ofta om allt detta djupt sorgliga. I morgon
hoppas jag kunna skrifva längre. Gud låte Er få
vara friska. Huru blir det. Fick M lof att flytta till
Hfors – jag hoppas nej. Farväl måtte Ni ta allt detta
så modigt som möjligt – Mammas Atte
Mario Krohn stannar 10 dagar ännu. P. Krohn
hela monaden

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CARTE POSTALE
Ce côté est exclusivement reservé à l'adresse.
Madame A. d'Edelfelt
Borgå
Haiko
par St. Petersbourg
Finlande

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Några ord blott för att Ni skola veta att jag har det bra, likasom mina gäster. Alla äro vi litet uttröttade af nattvak

 • jag arbetar flitigt på F. St. S.

  Stål
 • Ungefär 10 à 14 dagar stannar jag ännu. Jag har näml. fått underrättelse om att jag får pengar för det stora porträttet. Måtte jag få dem!

 • Alla äro så djupt bedröfvade öfver underrättelserna hemifrån. Mannerheim är här och vi tala ofta om allt detta djupt sorgliga.

  Carl Mannerheim
 • I morgon hoppas jag kunna skrifva längre. Gud låte Er få vara friska. Huru blir det. Fick M lof att flytta till Hfors – jag hoppas nej. Farväl måtte Ni ta allt detta så modigt som möjligt – Mammas Atte

  Helsingfors Alexandra Edelfelt
 • Mario Krohn stannar 10 dagar ännu. P. Krohn hela monaden

  Pietro Krohn Mario Krohn