Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

bokbindare brev danskar föreningar författare förryskningspolitik greker Gud konstföreningar konstindustri konstutställningar panslavism porträtt resor sjukdom (tillstånd) svenskar teater utställningar väderlek världsutställningar

Köpenhamn torsdag 25 okt 1900
Älskade Mamma!
Tusen tack för Mammas kära bref! Gud ske lof för
att ni äro friska och på litet bättre humör. Jag
har haft några härrliga dagar af hvila här i
denna sympathiska atmosfär. I morgon resa vi
kl. 9 f.m. Krohn och jag öfver Fyen och Jylland,
(ty Krohn är rädd för sjösjuka som för pesten till
Hamburg – blifva der öfver natten och fortsätta
följande dag till Köln, der Krohn blir några dagar
för att träffa sina museidirektörer, under det att jag
fortsätter till Paris. Fru Krohn är mycket orolig för
honom nu igen, ty förkylning bör han sky mest af
allt, och det är lätt att förkyla sig i utställ-
ningspalatset denna tid på året. Här är
regnigt och varmt. Jag var upp hos den
bäste bokbindaren här, Anker-Kyster,
för att försöka lära konsten att göra mar-
morerade papper till bokband. Kyster ville
dock ej lära ut konsten, men detta har
tusen helsningar till Eder alla från Krohns.

ej hindrat Mario och mig att i går afton
och i dag på morgonen experimentera i oändlig-
het. Vi ha kommit till rigtigt goda resultat,
och hoppas båda gå längre i konsten.
För resten beställde jag af Kyster några band,
också till 2 exx af fänrik Stål som jag skall
be Tilgmann skicka hit. I allmänhet är
jag hvar gång förvånad öfver huru mycket
högre de stå här i konstindustri än hemma hos
oss – det är ju ej så långt borta, och dock
är det en afgrund som skiljer oss åt på det
gebitet. Mycket tala de om Finland och dess
förhållanden, som de i allmänhet utmärkt bra
känna till. Alla mena att det bara gäller
att ha tålamod och låta den reaktionära
storm som nu blåser öfver alla länder lägga
sig, ty den kan ej räcka, mena de. Jag
har träffat Mechelin, E Wolff och många andra
landsmän. Vidare grefve Erik Moltke som berättade
mig mycket om dem på Bregentved, Svendsen

som talte om Finland med stor värme, min norske
vän Grönvold som hade de befängdaste historier
från Björnsons Aulestad der han nu varit några
veckor o.a. På e.m. skall jag gå till fru
Holmblad och Brandes. Kunstforeningen o
några konstbokhandlare ha bedt mig
arrangera en finsk utställning här (min
ankomst var näml. annonserad i tidningar
na) då "Finland nu er saadan svært oppe
og den finske Kunst har udmærket sig
på Verdensudstillingen". –
Jag har framfört Edra helsningar och Bertas
tacksamhet. I allmänhet är det dumt
att flickorna ej kommit hit från Stockholm
ty de skulle säkert, som jag erfara den oändliga
charme af vänligheten och den allmänna
intilligensnivån här. De äro ändå så genom
dannede, menniskorna här och förstående.
De förstå oss bättre än svenskarne, ty de ha haft
och ha ännu faror att kämpa med. På teatern

har jag beklagligtvis ej varit – något särdeles har
heller ej förekommit. Det har som sagdt varit
ett ljuft nirvana – äta dricka sofva och tala –
icke sqvaller – utan förnuft som de gamle greker
Det är icke så galet detta om Nordens Athén.
Också jag blef gladt öfverraskad af Krohns och
Marios porträtt som är bra nu sedan det
kommit i ram – bra gerna ville jag ställa ut det
i Finland en gång. Ack om vi en gång ännu
i Finland komme till att lifvet blefve
"menskligt njutet". All denna elakhet och
dumhet som nu vill slå ned på de plantor
vi vattnat med vårt hjertblod och värnat
som vår största skatt: dikt, konst, vetenskap!
Tolstoys bok om patriotismen talar ofta om Finland
– men han skyller allt på patriotismen (= panslavis-
men) och vill att den skall utrotas. Att den lilla
boken blir förbjuden i Ryssland är klart, och dock
måste den ju läsas af tusenden der – men hvad
hjelper det, då icke de som magten hafva tänka
på att läsa sådant. Farväl älskade Mamma
Gud bevare Er alla från allt ondt Mammas Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tusen tack för Mammas kära bref! Gud ske lof för att ni äro friska och på litet bättre humör. Jag har haft några härrliga dagar af hvila här i denna sympathiska atmosfär.

  Alexandra Edelfelt
 • I morgon resa vi kl. 9 f.m. Krohn och jag öfver Fyen och Jylland, (ty Krohn är rädd för sjösjuka som för pesten till Hamburg – blifva der öfver natten och fortsätta följande dag till Köln, der Krohn blir några dagar för att träffa sina museidirektörer, under det att jag fortsätter till Paris.

  Paris Hamburg Köln Fyn Jylland Pietro Krohn
 • Fru Krohn är mycket orolig för honom nu igen, ty förkylning bör han sky mest af allt, och det är lätt att förkyla sig i utställningspalatset denna tid på året.

  Pietro Krohn Emilie Krohn
 • Här är regnigt och varmt.

 • Jag var upp hos den bäste bokbindaren här, Anker-Kyster, för att försöka lära konsten att göra marmorerade papper till bokband. Kyster ville dock ej lära ut konsten, men detta har ej hindrat Mario och mig att i går afton och i dag på morgonen experimentera i oändlighet. Vi ha kommit till rigtigt goda resultat, och hoppas båda gå längre i konsten.

  Mario Krohn Anker Kyster
 • För resten beställde jag af Kyster några band, också till 2 exx af fänrik Stål som jag skall be Tilgmann skicka hit.

  Ferdinand Tilgmann Stål Anker Kyster
 • I allmänhet är jag hvar gång förvånad öfver huru mycket högre de stå här i konstindustri än hemma hos oss – det är ju ej så långt borta, och dock är det en afgrund som skiljer oss åt på det gebitet.

 • Mycket tala de om Finland och dess förhållanden, som de i allmänhet utmärkt bra känna till. Alla mena att det bara gäller att ha tålamod och låta den reaktionära storm som nu blåser öfver alla länder lägga sig, ty den kan ej räcka, mena de.

  Finland
 • Jag har träffat Mechelin, E Wolff och många andra landsmän. Vidare grefve Erik Moltke som berättade mig mycket om dem på Bregentved, Svendsen som talte om Finland med stor värme, min norske vän Grönvold som hade de befängdaste historier från Björnsons Aulested der han nu varit några veckor o.a. På e.m. skall jag gå till fru Holmblad och Brandes.

  Finland Aulestad Bjørnstjerne Bjørnson Georg Brandes Leopold Mechelin Eugen Wolff Johan Svendsen Anna Dorothea Holmblad Bernt Grønvold Erik Moltke-Bregentved
 • Kunstforeningen o några konstbokhandlare ha bedt mig arrangera en finsk utställning här (min ankomst var näml. annonserad i tidningarna) då "Finland nu er saadan svært oppe og den finske Kunst har udmærket sig på Verdensudstillingen".

  Finland
 • Jag har framfört Edra helsningar och Bertas tacksamhet. I allmänhet är det dumt att flickorna ej kommit hit från Stockholm ty de skulle säkert, som jag erfara den oändliga charme af vänligheten och den allmänna intilligensnivån här.

  Stockholm Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • De äro ändå så genomdannede, menniskorna här och förstående. De förstå oss bättre än svenskarne, ty de ha haft och ha ännu faror att kämpa med.

 • På teatern har jag beklagligtvis ej varit – något särdeles har heller ej förekommit.

 • Det har som sagdt varit ett ljuft nirvana – äta dricka sofva och tala – icke sqvaller – utan förnuft som de gamle greker Det är icke så galet detta om Nordens Athén.

  Norden Aten
 • Också jag blef gladt öfverraskad af Krohns och Marios porträtt som är bra nu sedan det kommit i ram – bra gerna ville jag ställa ut det i Finland en gång.

  Finland Pietro Krohn Mario Krohn
 • Ack om vi en gång ännu i Finland komme till att lifvet blefve "menskligt njutet". All denna elakhet och dumhet som nu vill slå ned på de plantor vi vattnat med vårt hjertblod och värnat som vår största skatt: dikt, konst, vetenskap!

  Finland
 • Tolstoys bok om patriotismen talar ofta om Finland – men han skyller allt på patriotismen (= panslavismen) och vill att den skall utrotas. Att den lilla boken blir förbjuden i Ryssland är klart, och dock måste den ju läsas af tusenden der – men hvad hjelper det, då icke de som magten hafva tänka på att läsa sådant.

  Finland Ryssland Lev Tolstoj
 • Farväl älskade Mamma Gud bevare Er alla från allt ondt Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt
 • *tusen helsningar till Eder alla från Krohns.

  Pietro Krohn Emilie Krohn