Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester Årstider brev djur frukost Gud höst kläder konsthandel konstindustri konstutställningar Mårten 10.11 middag polacker porträtt sommar spådomar temperatur utställningar väderlek världsutställningar

Samma onsdag 31 okt. 1900
Samma Paris.
Älskade Mamma!
Sedan jag nu varit hos Dagnan, gratule-
rat honom till den länge efterlängtade
värdigheten "de l'Institut" fortsätter jag
mitt svar på Mammas kära bref af d. 27,
senaste lördag. – Jag fruktar att jag icke
kommer att berätta så mycket nytt –
men att jag deremot kommer att an-
ställa naturbetraktelser öfver de frödingska
verserna: Det är mycket vackert väder,
Vacker väderlek i dag!
Och denna sanning kan vara likaså bra
som många andra, isynnerhet berättelser om
hvad den har gjort och den har sagt, hvilket
i de flesta fall har absolut intet intresse
för mig. – Att deremot den 31 okt.,
konstatera 16o i skuggan, att ha framför
sig Neuilly med gyllene träd och Mont Valerien
i bakgrunden, med lif och glädje på gatorna
och en ljusblå, strålande himmel öfver det
hela, det vill jag kalla ett notabelt faktum,
ett välsignelserikt, ty det stämma menniskan
väl mot sina gelikar och tacksamt mot

det stora hela. – Igår var jag som sagdt,
hela dagen på utställningen med Ernst
Nordström. Jag fick se en massa saker
som jag ej sett förut. Min olyckliga
tveksamhet tog ut sin rätt då
det gällde att bestämma sig för
inköp – också uppskjöt jag alla
sådana tills Krohn kommer. Från
Sèvres utställningen, som verkligen
är ypperlig tar jag emellertid flera
saker, det är jag säker på. Våra
finska taflor, höllo sig utmärkt bra –
det är något genomärligt i dem
som skiljer dem från mängden af
utstäld, oljemålad duk. Lokalen
är icke så galen, när allt kommer
omkring, ty alla de menniskor
som komma öfver Alexanderbron, gå
in först i vår afdelning. Det kan
intressera Bertha att polackerna
nu satt upp skyltar med Warsowie,

Pologne också ehuru de ej först
fingo det. Hvad de ryska taflorna
äro tomma och eländiga! – I finska
afdelningen mötte jag Schura Etter
som icke var så öfverst förvånad öfver
att se mig, då han hört af grefvinnan
Stackelberg att jag var i staden – denna
hade näml. sett mig i måndags –
Det är inte godt att vara incognito
i denna småstad, tyckes det. Schura
tycktes mycket lifvad att vara tillsam-
mans med mig – han såg för resten
mycket rask ut. Om sitt herrskap
talte han ej ett ord.
Detta är väderleks spådomarnas land
lika som huskurernas och allt det
gammalmodigas: nåväl, alla påstå
här att denna eté de St Martin, som
nu börjar så briljant skall vara
till Mårtens Dagen, den 11 – Måtte det
hålla streck, men måtte inte spådomen
att vintern kommer på strax efteråt
(Chambure Spåman) slå in. – Och
jag som tvekade om jag skulle ta

min gamla slitna stoppakofta
med mig från Hfors. Detta minne
af Jokela hade verkligen varit mig
till besvär och här skall jag beställa
en ny. – Mechelin kommer om
fredag – hans porträtt står uppspändt
på kilram och väntar honom. I mor-
gon har jag Ernst Nordström och
Westerholm (den af Mamma som
Westerlund betecknade Westerholm)
på frukost. E. N. skall dervid hjelpa
mig med räkenskaper och brefskrifning
T.o.m. min färghandlare frågade efter
politiken i Finland: "Sont ils fous de
vous tracasser comme cela!" Mme de
Montant, Chambures syster (jag åt middag
der i går) tog rigtigt bladet ur mun.
Energiskt och träffande skildrade hon
de äldre brödernas framfart.
– Farväl så länge. Jag går verkligen
ut och spatserar, slår dank, andas
genom näsa och mun och alla poser.
Att ta mig en sådan frihet är början
af axlandet af hermelinen, som
hädanefter skall blifva min uppgift.
Farväl – Gud vare mid er alla Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Sedan jag nu varit hos Dagnan, gratulerat honom till den länge efterlängtade värdigheten "de l'Institut" fortsätter jag mitt svar på Mammas kära bref af d. 27, senaste lördag. – Jag fruktar att jag icke kommer att berätta så mycket nytt – men att jag deremot kommer att anställa naturbetraktelser öfver de frödingska verserna: Det är mycket vackert väder, Vacker väderlek i dag! Och denna sanning kan vara likaså bra som många andra, isynnerhet berättelser om hvad den har gjort och den har sagt, hvilket i de flesta fall har absolut intet intresse för mig. – Att deremot den 31 okt., konstatera 16o i skuggan, att ha framför sig Neuilly med gyllene träd och Mont Valerien i bakgrunden, med lif och glädje på gatorna och en ljusblå, strålande himmel öfver det hela, det vill jag kalla ett notabelt faktum, ett välsignelserikt, ty det stämma menniskan väl mot sina gelikar och tacksamt mot det stora hela.

  Neuilly-sur-Seine Mont-Valérien Alexandra Edelfelt Pascal Dagnan-Bouveret Gustaf Fröding
 • Igår var jag som sagdt, hela dagen på utställningen med Ernst Nordström. Jag fick se en massa saker som jag ej sett förut. Min olyckliga tveksamhet tog ut sin rätt då det gällde att bestämma sig för inköp – också uppskjöt jag alla sådana tills Krohn kommer. Från Sèvres utställningen, som verkligen är ypperlig tar jag emellertid flera saker, det är jag säker på. Våra finska taflor, höllo sig utmärkt bra – det är något genomärligt i dem som skiljer dem från mängden af utstäld, oljemålad duk.

  Sèvres Pietro Krohn Ernst Nordström
 • Lokalen är icke så galen, när allt kommer omkring, ty alla de menniskor som komma öfver Alexanderbron, gå in först i vår afdelning. Det kan intressera Bertha att polackerna nu satt upp skyltar med Warsowie, Pologne också ehuru de ej först fingo det. Hvad de ryska taflorna äro tomma och eländiga!

  Warszawa Polen Pont Alexandre III Berta Edelfelt
 • I finska afdelningen mötte jag Schura Etter som icke var så öfverst förvånad öfver att se mig, då han hört af grefvinnan Stackelberg att jag var i staden – denna hade näml. sett mig i måndags – Det är inte godt att vara incognito i denna småstad, tyckes det. Schura tycktes mycket lifvad att vara tillsammans med mig – han såg för resten mycket rask ut. Om sitt herrskap talte han ej ett ord.

  Thekla Pavlovna Stackelberg Alexander von Etter
 • Detta är väderleks spådomarnas land lika som huskurernas och allt det gammalmodigas: nåväl, alla påstå här att denna eté de St Martin, som nu börjar så briljant skall vara till Mårtens Dagen, den 11 – Måtte det hålla streck, men måtte inte spådomen att vintern kommer på strax efteråt (Chambure Spåman) slå in. – Och jag som tvekade om jag skulle ta min gamla slitna stoppakofta med mig från Hfors. Detta minne af Jokela hade verkligen varit mig till besvär och här skall jag beställa en ny.

  Helsingfors Emile de Chambure
 • Mechelin kommer om fredag – hans porträtt står uppspändt på kilram och väntar honom.

  Leopold Mechelin
 • I morgon har jag Ernst Nordström och Westerholm (den af Mamma som Westerlund betecknade Westerholm) på frukost. E. N. skall dervid hjelpa mig med räkenskaper och brefskrifning

  Alexandra Edelfelt Ernst Nordström Victor Westerholm
 • T.o.m. min färghandlare frågade efter politiken i Finland: "Sont ils fous de vous tracasser comme cela!"

  Finland
 • Mme de Montant, Chambures syster (jag åt middag der i går) tog rigtigt bladet ur mun. Energiskt och träffande skildrade hon de äldre brödernas framfart.

  Emile de Chambure Blanche de Montant
 • Farväl så länge. Jag går verkligen ut och spatserar, slår dank, andas genom näsa och mun och alla poser. Att ta mig en sådan frihet är början af axlandet af hermelinen, som hädanefter skall blifva min uppgift. Farväl – Gud vare mid er alla Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt