Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

adel bilar brev jul karaktärsdrag personlighet ryssar sjukdom (tillstånd) tjänstefolk transportmedel

torsdag morgon. I går vid hemkomsten från Sophie
Perrots systers middag med "Tessy v. Stackelberg,
fick jag Mammas kära bref. Jag ser deri
hvad jag alltid vetat, att Mamma är
"Grande, noble et généreuse"
men specielt
hvad min
hemkomst till jul beträffar. Mamma
kan ändå vara säker på att jag får
det vänt, ty utom den relativa ensamheten
har jag dåligt samvete att dras med –
dåligt samvete öfver att mina beräkningar,
som vanligt icke slagit in, och att jag
har arbete för en eller två månader ännu.
Men å andra sidan – utställningen har
verkligen tagit mera tid än jag kunde
ana. – I alla fall är det bra mycket
bättre att försumma en julvistelse hemma
för arbete än t.ex för sjukdom, icke
sannt? Och jag är Gud ske lof mycket
rask och mycket munter och känner
det som en "besoin impérieux" att
göra något dugligt igen. – Grefvinnan
Stackelberg, som nu blifvit intresserad
för automobiler, bjöd oss allesamman om
söndag på en utfärd till Versailles.
Hon ville först fara till Cherbourg, der hon
Slutsumma: I you are happy, I am happy". sa' Schoura. –

varit för en vecka sen och der det var så storartadt
(hafvet i storm) – men jag tyckte att det var för
långt borta och föreslog Versailles. Hon mår
så Radstockism är ändå ryssinna – icke
sannt? Sådana der idéer, hvad säger Ni om
dem? Hennes man är sjuk i influenza i Peters-
burg, och hon tycktes
vara
mycket orolig för denna man som
egentligen bara fördrager henne. – Men Tessy är en
af de hyggligaste menniskor som finnas och så är
hon Finlands vän. Hon bad så förfärligt helsa Bertha.
Hon hade då icke ord skarpa för detta "haute
noce" som jag talat om tidigare i brefvet, och
berättade detaljer som äro minst sagdt bizarra.
Nu måste jag börja städa tills fr. Ackté kom-
mer. François blir allt mera omöjlig hvad
yrkesskicklighet beträffar, ehuru han i karaktä-
rens vägnar står på till förra höjd. – Att aldrig
sopa eller damma det hör till regeln; sedan jag
en gång bad honom torka af med våt trasa och ej
rifva upp dem för taflornas skull – hvad som
deremot han betraktas som ett spirituelt infall
är att han engång samlade alla mina smutsiga kläder
midt på golfvet just då fr. Ackté skulle komma –
ställer mina stöflar i en rad framför kaminen
m.m. dylik välmening. Men man kan ju icke ha allt,
Och jag tillstår att jag tycker mera om oskickliga och
beskedliga än skickliga och sura menniskor.
farväl så länge, tack för brefvet ännu en gång
och tusen helsningar till alla från Mammas
Atte
Måtte Ni blott få vara friska och raska till julen och ej melankoliska,

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • I går vid hemkomsten från Sophie Perrots systers middag med "Tessy v. Stackelberg, fick jag Mammas kära bref. Jag ser deri hvad jag alltid vetat, att Mamma är "Grande, noble et généreuse" men specielt hvad min hemkomst till jul beträffar. Mamma kan ändå vara säker på att jag får det vänt, ty utom den relativa ensamheten har jag dåligt samvete att dras med – dåligt samvete öfver att mina beräkningar, som vanligt icke slagit in, och att jag har arbete för en eller två månader ännu. Men å andra sidan – utställningen har verkligen tagit mera tid än jag kunde ana. – I alla fall är det bra mycket bättre att försumma en julvistelse hemma för arbete än t.ex för sjukdom, icke sannt? Och jag är Gud ske lof mycket rask och mycket munter och känner det som en "besoin impérieux" att göra något dugligt igen.

  Alexandra Edelfelt Thekla Pavlovna Stackelberg Sophie Perrot Perrot
 • Grefvinnan Stackelberg, som nu blifvit intresserad för automobiler, bjöd oss allesamman om söndag på en utfärd till Versailles. Hon ville först fara till Cherbourg, der hon varit för en vecka sen och der det var så storartadt (hafvet i storm) – men jag tyckte att det var för långt borta och föreslog Versailles. Hon mår så Radstockism är ändå ryssinna – icke sannt? Sådana der idéer, hvad säger Ni om dem?

  Versailles Cherbourg Thekla Pavlovna Stackelberg Radstock
 • Hennes man är sjuk i influenza i Petersburg, och hon tycktes vara mycket orolig för denna man som egentligen bara fördrager henne. – Men Tessy är en af de hyggligaste menniskor som finnas och så är hon Finlands vän. Hon bad så förfärligt helsa Bertha. Hon hade då icke ord skarpa för detta "haute noce" som jag talat om tidigare i brefvet, och berättade detaljer som äro minst sagdt bizarra.

  Finland Berta Edelfelt Thekla Pavlovna Stackelberg Gustav Alexander von Stackelberg
 • Nu måste jag börja städa tills fr. Ackté kommer. François blir allt mera omöjlig hvad yrkesskicklighet beträffar, ehuru han i karaktärens vägnar står på till förra höjd. – Att aldrig sopa eller damma det hör till regeln; sedan jag en gång bad honom torka af med våt trasa och ej rifva upp dem för taflornas skull – hvad som deremot han betraktas som ett spirituelt infall är att han engång samlade alla mina smutsiga kläder midt på golfvet just då fr. Ackté skulle komma – ställer mina stöflar i en rad framför kaminen m.m. dylik välmening. Men man kan ju icke ha allt, Och jag tillstår att jag tycker mera om oskickliga och beskedliga än skickliga och sura menniskor.

  Aino Ackté François
 • farväl så länge, tack för brefvet ännu en gång och tusen helsningar till alla från Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt
 • *Måtte Ni blott få vara friska och raska till julen och ej melankoliska, Slutsumma: I you are happy, I am happy". sa' Schoura. –