Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester Gud jul julklappar sjukdom (tillstånd) varuhus

Paris tisdag 18 dec 1900
Älskade Mamma,
En god och fridfull jul,
och helsan framförallt, önskar
Jag Eder alla af fullaste hjerta.
Om också de småsaker jag
skickat från Trois Quartiers
icke komma fram i tid, så vet
Ni väl ändå att jag dagligen
och stundligen tänker på Er,
och att jag förlorar mest på
att icke få vara med Eder
under denna heliga juletid.

Så gerna hade jag velat fägna
Er med någon julklapp som
skulle kommit fram just på
måndagsmorgonen – Får nu se om
småsakerna från trois Qaurtiers komma –
i hvarje fall får Ni ej det jag
skickar med Schura, som reser
om lördag och måndag morgon
är i Pburg, förrän 2dra eller 3dje
dag jul.
Jag kan icke säga huru mycket
jag saknar Er alla – vore det
icke för att engång igen bevisa för
mig sjelf och andra att jag
ännu är litet målare, så skulle

jag, trots allt sundt förnuft, ha
kommit hem.
Mina taflor, på hvilka jag ar-
betar flitigt, skrida framåt.
Hur mår Annie? Ni talade
om hennes kardialgi – Jag hop-
pas att litet ro under julen
skall göra henne rask igen.
Och Mamma måste försöka
att hålla sig rask. Låt nu en
gång andra bråka och styra
och ställa, så att Mamma
ej tröttar ut sig – gå ej till
Holmbergs om Mamma känner
sig olustig – ja, var förnuftig
med ett ord. – Helsa alla

och önska alla en god Jul.
Gud välsigne Er och bevare
Er för allt ondt.
Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • En god och fridfull jul, och helsan framförallt, önskar Jag Eder alla af fullaste hjerta. Om också de småsaker jag skickat från Trois Quartiers icke komma fram i tid, så vet Ni väl ändå att jag dagligen och stundligen tänker på Er, och att jag förlorar mest på att icke få vara med Eder under denna heliga juletid. Så gerna hade jag velat fägna Er med någon julklapp som skulle kommit fram just på måndagsmorgonen

  Trois-Quartiers
 • Får nu se om småsakerna från trois Qaurtiers komma – i hvarje fall får Ni ej det jag skickar med Schura, som reser om lördag och måndag morgon är i Pburg, förrän 2dra eller 3djedag jul.

  Sankt Petersburg Trois-Quartiers Alexander von Etter
 • Jag kan icke säga huru mycket jag saknar Er alla – vore det icke för att engång igen bevisa för mig sjelf och andra att jag ännu är litet målare, så skulle jag, trots allt sundt förnuft, ha kommit hem.

 • Mina taflor, på hvilka jag arbetar flitigt, skrida framåt.

 • Hur mår Annie? Ni talade om hennes kardialgi – Jag hoppas att litet ro under julen skall göra henne rask igen.

  Alexandra Edelfelt
 • Och Mamma måste försöka att hålla sig rask. Låt nu en gång andra bråka och styra och ställa, så att Mamma ej tröttar ut sig – gå ej till Holmbergs om Mamma känner sig olustig – ja, var förnuftig med ett ord.

  Alexandra Edelfelt Axel Fredrik Holmberg (osäker koppling) Enni Zilliacus (osäker koppling)
 • Helsa alla och önska alla en god Jul. Gud välsigne Er och bevare Er för allt ondt. Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt