Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) äktenskap alkohol beställningar brev bröllop champagne cigarrer dagstidningar drycker fester finländare födelsedagar frisörer fylleri gator konserter kritik kvinnor kyrkor landsbygd middag modeller (yrken) nordbor porträtt rökning sällskapsliv städer studenter studentmössor svenskar temperatur utställningar väderlek vänner världsutställningar

Paris d. 22 juli 1872
Älskade Mamma
I går var det min födelsedag – ack hvad
jag gerna hade velat vara hemma i
Finland den dagen – men ödet har nu
bestämdt det annorlunda. Dagen slutades
med att Krohn bjöd mig och Schau på
oförsigtigt, mycket champagne. Vi åto
middag tillsammans och jag sade ej ett
ord om födelsedagen förrän vid desserten.
I förrgår kom jag in från landet, och finna
nu huru förfärligt hett qvalmigt och otre
ligt det är här i staden i jemförelse med
hvad det är derute. Jag skyndar mig derföre i
morgon eller öfvermorgon ut igen för att fört-
sätta landskapet som har en så betydande
rôle i taflan. Figurerna bli ej rigtigt bra,
dels emedan jag ej hade tid att göra annat
än en högst flygtigt skizz den dag modellen och
Berndtson vore derute, dels emedan ljuset för-
ändras betydligt här i min atelier.
Man mår godt härute på landet i Frank-
rike åter godt och dricker godt, och som jag varit
fullkomligt ostörd har jag arbetat ganska
flitigt. Om taflan ej skridet så mycket
framåt, så må detta mera tillskrifvas min
ovana att måla i pra luften.
På jag är nu 24 år. Krohn drack i

de varmaste ordalag Mammas skål.
Kan Mamma förlåta mig mitt dröjsmål
här denna sommar? Det är till stor del
min egen skuld, ty jag har försummat mycken
tid och skulle så godt ha kunnat börja på
med taflan tidigare – men de eviga landsmän
nen och vännerna och expositionen ha tagit
otroligt mycken tid af mig, lika som lefvermed
med dem blifvit dyrt. Men jag hoppas att
detta tillfälle är ensamt i sitt slag.
Kan Mamma tänka sig, att jag af ren
hasand möter Mobeck igår e. m i ett
helt annat qvarter än mitt. Han hade kom
mus i förrgår och på morgonen varit och sökt
mig, men jag var då mera icke hemma,
hade den gått och spankulerat i hettan och
sett allt hvad ser kan, och så faller han
rakt i mina armar, att bland 2 miljoner
parisare och 600 tusen utländingar ha denna
tur synes mig ganska märkvärdigt. Jag
hade gått ned från Schou, der vi skuller åta
middag (S. har ett helt appartement, skangtilt) för
att låta råka mig. Alla perukmakare vid
Rue Chateaudien vore stängt sina butiker jag
att jag gick ett stycke upp rue St Lazare och
så vid Notre dame de Lorel, ser jag Mobeck komma
gående – Det blef ingen räkning af och jag
regretterade ofantligt att Schou bjudit mig
på middag, men Mobeck var så trött att han
ej mera hängde ihop och skulle gå hem och
lägga sig. I dag kl. 12 skala vi mötas för att

tillbringa dagen tillsammans. Vi skola ge
på Salongen expositionen o.s.v. – Han är ständigt
än förut, men
r
densamma – något allvarsam
ick föräldrar sedan jag sist såg honom. Han var
förtjust i Paris. –
Krohn är nu ändtligen färdig på utställning
och nu faller det sig så illa att jag skall resa
brit. K. är alldeles desperat häröfver. Natur
ligtvis fäktar han ännu litet hvar dag med sig
arbetare, men Kröten säger att deras förnämsta till
tvåliggande är att läsa tigaro och röka cigarrer.
Krohn var ute på landet och kriticerade min tafla
och jag var glad öfver att han ändå icke gick
åt den alltför mycket. Ack hvad det vore
ryttigt för mig att ständigt ha honom efter mig
med små dragande anmärkningar.
Mme Koechlin har skrifvit mig till en
massa bref i anledning af G. Ths porträtt,
en rigtigt vidlyftig korrespondens. Hennes
man har tyckt så mycket om det att
hon funderat på att ge honom det till
fädelsedagsgåfva, och bad mig derföre uppge
priset – Ännu i ett ytterligare bref säger hon
att jag, såfsamt jag ej ville vara oran med henne
skulle säga 12 om jag till sälja taflan 2° hvad
mitt pris är. Nu har jag målat skizzen
på 14 à 5 timmar, och om jag begär 200 frcs
Så är det ju i alla fall 50 för 4 timmen, och jag
önskar ej förtjena mera under hela mitt lif.
med 50 frcs i timmen, 5 timmar om dagen hela allt
ut, skulle man slå sig bra ut.
Krohn rådde mig först att säga 300, men sedan
då han tänkte på att Koechlins voro bra att ha

som vänner i viken, all det vara bästan
200 då de ju visste huru porträttet kommit ihog
Visserligen är det sannt att 300 frcs för Mme P.
är som 3 för mig men i alla fall är det ej värdt att
sig af tillfället. – I de kl. 11 skall jag gå
begagna
det för att säga dem far väl och tillilla tal om
denna affär. –
de lördag blir svenska studenternas konsert. Jag tror
ej att den kommer att väcka så stort uppseende emedan
tidpunkten är illa våld och vi nordbor i allmänhet
icke första oss på att huffa. Efter koncerten kommer
en sexa att arrangeras 20 frcs. Mobeck, Krohn, Schau
Berndtson och jag skola också bara med. Ernst Nord-
ström, Wallenius och Langenskiöld skola dagen till än
kla sig i hvita mössor. Olyckligtvis ha vi Bson och
jag inga att sätta på fri om sedan blir så rolig vet
ej, ty de flesta svenskar här äro temmeligen ledsam
na, Reuterskiölds och några andra undantagna. Sedan
är bli med fruntimmer hvilket ej blir trefligare då så få
frinnas i staden. Jag ser redan för mig Freya Rydberg och
några af dessa andra harpor som jag ej vet kännet
på, men som jag alltid ser de svenskar äro ute och röra sig
Axel Antell har skrifvit till Gunnar, och berättat
att han tillbragt en del af sommaren med "sin tjusande
brud" – här skall han gifta sig. Konni och Wesen må
nu åtminstone ställa till en ståtligt bröllop – Det
äro de väl ändå skyldiga verlden för allt det orda
den sagt om dem. – Det är än då något som
är aktningsvärdt i detta hufvudlösa parti, och det är
det lugna sätt hvarpå de båda låtit verlden för tala
dem, likasom deras ihållighet. Jag tror ej att jag
skulle ha varit af samma force i detta senare af-
seende. –
Nu farväl för denna gång – det blir så glödande helt har
att jag måste ut. – Tusen helsningar till småflickorna
var jag tänkte på man
skada att tante Gadd rest. – Mammas egen
ma i går!! –
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt hade gärna varit hemma i Finland på sin födelsedag.

  Finland
 • Föregående dag bjöd Pietro Krohn Edelfelt och Schou på middag och oförsiktigt mycket champagne; Edelfelt nämnde inte förrän vid desserten att det var hans födelsedag.

  Pietro Krohn Schou
 • Staden känns het, kvalmig och otrevlig i jämförelse med landet och Edelfelt åker därför dit ut igen för att fortsätta med landskapet.

 • Tavlans figurer blir inte riktigt bra; Edelfelt hann bara göra en flyktig skiss dagen då Gunnar Berndtson och modellen var ute; ljuset förändras i hans ateljé och han är ovan att måla i fria luften; man mår gott på landet i Frankrike.

  Frankrike Gunnar Berndtson Antonia Bonjean
 • Edelfelt är nu 24 år; Pietro Krohn drack Alexandra Edelfelts skål i de varmaste ordalag; Edelfelt hoppas Mamma kan förlåta hans dröjsmål i sommar; han hade kunnat börja på tavlan tidigare men mycket tid har gått åt landsmännen, vännerna och expositionen [världsutställningen].

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Kan Alexandra Edelfelt tänka sig att Edelfelt av ren hasard [tillfällighet] mötte Eljert Mobeck på gatan; Edelfelt hade gått ner från Schous schangtila [eleganta] appartement [våning, lägenhet] för att raka sig; perukmakarna vid rue Châteaudun hade stängt sina butiker så Edelfelt gick upp längs rue St Lazare; vid Notre Dame de Lorette ser han Mobeck komma gående.

  Notre-Dame-de-Lorette Alexandra Edelfelt Eljert Edvard Mobeck Schou
 • Det blev ingen rakning för Edelfelt och han regeretterade [ångrade] att Schou bjudit honom på middag; Eljert Mobeck var emellertid så trött att han skulle gå hem och lägga sig.

  Eljert Edvard Mobeck Schou
 • Edelfelt skall tillbringa dagen med Eljert Mobeck på Salongen och expositionen [världsutställningen]; Mobeck är sig lik, lite allvarsammare än förut, men inte föråldrad; han var förtjust i Paris.

  Paris Eljert Edvard Mobeck
 • Pietro Krohn är färdig på utställningen, men desperat över att Edelfelt i stället skall resa; Krohn fäktar ännu lite med sina arbetare, men Schou säger att deras främsta tjänsteåliggande är att läsa Figaro och röka cigarr.

  Pietro Krohn Schou
 • Pietro Krohn var ute på landet och kritiserade Edelfelts tavla; Edelfelt var glad att Krohn inte gick åt den alltför mycket; det vore nyttigt att ständigt ha Krohn efter sig med sina dräpande anmärkningar.

  Pietro Krohn
 • Madame Emma Koechlin har skrivit många brev angående Gustaf Philip Armfelts porträtt; hon funderar på att ge skissen till sin man som födelsedagsgåva och vill veta priset; Edelfelt tror han begär 200 francs för arbetet som tog 4 till 5 timmar; Pietro Krohn rådde honom först att begära 300 francs, men ändrade sig med tanke på att det kunde löna sig att hålla sig väl med Koechlins.

  Pietro Krohn Alfred Koechlin Gustaf Philip Armfelt Emma Koechlin-Schwartz
 • På lördag blir svenska studenternas konsert och efteråt sexa [festlig lättare måltid]: Edelfelt skall dit, liksom Eljert Mobeck, Pietro Krohn, Schou och Gunnar Berndtson; Ernst Nordström, Carl Langenskiöld och Otto Wallenius skall klä sig i vita mössor, Berndtson och Edelfelt har inga; sexan blir antagligen tråkig, de flesta svenskar är tråkiga, med undantag för Reuterskiölds och några andra; "fruntimmer" är också välkomna, men det finns så få av dem i staden; Edelfelt ser framför sig "harpor" som Freja Rydberg, som han alltid ser då svenskar är ute och roar sig.

  Pietro Krohn Lovisa Reuterskiöld Gunnar Berndtson Ernst Nordström Lennart Reuterskiöld Eljert Edvard Mobeck Freja Rydberg Otto Wallenius Schou Carl Langenskiöld
 • Gunnar Berndtson har fått brev av Axel Antell som tillbringat en del av sommaren med "sin tjusande brud"; när skall han gifta sig?

  Axel Antell Gunnar Berndtson Hedvig Antell
 • Konni Zilliacus och Wisen Ehrnrooth må ställa till ett ståtligt bröllop, det är de skyldiga världen efter allt ont förtal de fått utstå; aktingsvärt i detta huvudlösa parti är deras uthållighet och lugn under världens kritik; Edelfelt tror inte han skulle vara av samma force [styrka] beträffande uthållighet.

  Konrad Zilliacus Lovisa Ehrnrooth
 • Det blir så glödande hett att Edelfelt måste söka sig ut; han hälsar småflickorna; det är synd att Tante Adèle Gadd rest; han tänkte mycket på Alexandra Edelfelt föregående dag.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt