Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

årets fester brev gravyrer jul nyår telegram

Juldagen café de la Regence
Godt nytt år önskar jag Er af hela hjertat.
Tack för Ert samfälda telegram. Tack för alla
Edra bref! I går afton var jag hos Aino A.
och der var ganska roligt, ehuru jag hvar minut
saknade Er. Det alldeles öfverflödande rikedomen
på verser gjorde sitt till att höja stämningen. Värdin
nan hade skrifvit, skrifvit, skrifvit, de två herrarna
likaså och jag hade också låtit det gå. Nu kommer
jag från Vallery Radots, der jag till dottern lemnade min
gravyr af herdarnes tillbedjan – stor tacksamhet. Här
på caféet har jag sett E. A(lkmans) kritik affärer H.S.
Han har rätt i hvad han säger om Sandels – I afton är
jag bjuden till Carolus Moudan –
skulle helst ha suttit hemma. Mammas Atte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CARTE POSTALE
Ce côté est exclusivement réservé à l'adresse.
Madame A. d'Edelfelt
Alexandersgatan 26
Helsingfors
Finlande

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll