Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) årets fester brev förryskningspolitik gravyrer Gud julklappar kort nyår nyårsgåvor politik sjukdom (tillstånd) världsutställningar

Paris nyårsaftonen 1900
kl. 7.
Älskade Mamma,
Godt nytt år och godt nytt århundrade!
Gud välsigne Mamma på det nya året,
Mamma och Eder alla! Hjertlig tack
för Eder många och långa bref som
gjort att jag kännt och känner skils-
messan från Er mindre bitter.
Tacka Bertha för boken af Schück och
Levertin.
Vet Mamma hur jag slutade år 1900 –
d.v.s. det är ju inte slut ännu – men
hvad jag gjorde i morgse. – Jag gick till
finska paviljongen, hvars nycklar jag nu
har, jag och ingen annan, hufvudsakligast

för att se om taflorna lidit något
af fukten. Men det hade de ej.
Ensam hade jag en liten andaktstund
derinne, tackade Gud för att det gått
så bra som det gått och tänkte att
nu må Asp och Wetterhoff och Wæner-
berg skälla på mig så mycket de
vilja, jag vet ändå att jag gjort mitt.
Jag vet också att jag ej ett ögonblick sökt
egen vinning eller egen ära med detta och
det käns skönt i en gammal syndares
hjerta.
Till Audibert har jag skrifvit just
nu, sagt att Mamma lofvat skrifva
till honom eller åtminstone skicka kort –
talte om Mammas gikt och förklarade

litet vår
politiska
ställning för honom. –
Jag var ute i dag för att se efter
granna kort som Mamma bad mig skicka
till Etters. Men de voro alla så gräsliga
att jag likagerna kunde ta ett från
Hfors med guldströsand och snöglitter
på. Nej får jag skrifva så gör jag det
hellre. är det icke 72 Sergeiffskaïa
de bo?
Nu skall jag gå ut och köpa blommor
till Sophie Perrots syster Mme de la Roche-
Aymon – till Sophie P. har jag skickat en
väldig låda med Marrons glacés. likaså
till fru Vallgren. Åt Chambure ger jag en
aqvarell, åt Vallery Radots dotter gaf jag
juldagen en gravyr. – Det nya året
tar jag emot hos Menard Dorians och

skall tänka på Er kl. 12, det vill jag lofva.
med allt hvad min själ har ömmast
och innerligast och bäst.
Farväl nu så länge – det var ju roligt
att julklapparna kommo fram, och roligt
att Brandtens också fingo några af dem.
Tack för det gamla året, för alla år
och alla timmar och minuter i mitt
lif, tack älskade Mamma!
Helsa alla från Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Godt nytt år och godt nytt århundrade! Gud välsigne Mamma på det nya året, Mamma och Eder alla! Hjertlig tack för Eder många och långa bref som gjort att jag kännt och känner skilsmessan från Er mindre bitter. Tacka Bertha för boken af Schück och Levertin.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Oscar Levertin Henrik Schück
 • Vet Mamma hur jag slutade år 1900 – d.v.s. det är ju inte slut ännu – men hvad jag gjorde i morgse. – Jag gick till finska paviljongen, hvars nycklar jag nu har, jag och ingen annan, hufvudsakligast för att se om taflorna lidit något af fukten. Men det hade de ej. Ensam hade jag en liten andaktstund derinne, tackade Gud för att det gått så bra som det gått och tänkte att nu må Asp och Wetterhoff och Wænerberg skälla på mig så mycket de vilja, jag vet ändå att jag gjort mitt. Jag vet också att jag ej ett ögonblick sökt egen vinning eller egen ära med detta och det käns skönt i en gammal syndares hjerta.

 • Till Audibert har jag skrifvit just nu, sagt att Mamma lofvat skrifva till honom eller åtminstone skicka kort – talte om Mammas gikt och förklarade litet vår politiska ställning för honom.

  Alexandra Edelfelt Aristide Audibert
 • Jag var ute i dag för att se efter granna kort som Mamma bad mig skicka till Etters. Men de voro alla så gräsliga att jag likagerna kunde ta ett från Hfors med guldströsand och snöglitter på. Nej får jag skrifva så gör jag det hellre. är det icke 72 Sergeiffskaïa de bo?

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Emilie von Etter
 • Nu skall jag gå ut och köpa blommor till Sophie Perrots syster Mme de la Roche-Aymon – till Sophie P. har jag skickat en väldig låda med Marrons glacés. likaså till fru Vallgren. Åt Chambure ger jag en aqvarell, åt Vallery Radots dotter gaf jag juldagen en gravyr.

  Antoinette Råström Emile de Chambure René Vallery-Radot Sophie Perrot Perrot Camille Vallery-Radot
 • Det nya året tar jag emot hos Menard Dorians och skall tänka på Er kl. 12, det vill jag lofva. med allt hvad min själ har ömmast och innerligast och bäst.

  Aline Ménard-Dorian Paul Ménard-Dorian
 • Farväl nu så länge – det var ju roligt att julklapparna kommo fram, och roligt att Brandtens också fingo några af dem. Tack för det gamla året, för alla år och alla timmar och minuter i mitt lif, tack älskade Mamma! Helsa alla från Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt Fanny Brandt