Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester Årstider ateljéer beställningar brev dagstidningar finländare föredrag föreningar författare Gud hederstecken julklappar kläder kritik medaljer middag modeller (yrken) polacker porträtt restauranger ryssar sjukdom (tillstånd) skådespelare teater temperatur trettondag utmärkelsetecken väderlek världsutställningar vinter

Paris 7 januari 1901 – måndag.
Älskade Mamma!
Nej det är jag som borde ha samvetsqval
för att jag ej skrifvit och tackat Bertha
för hennes långa bref! Innerligt glad
blef jag åt mammas som jag fick för
en stund sedan. Måtte ni få vara friska
det är min diktan och traktan, åstundan
och begärelse – Jag har nyss slutat ett
bref på 16 tätt skrifva sidor till Krohn,
som skall hålla ett föredrag om finsk konst
och begärde anekdoter, data o.d. hvilket
jag allt gaf honom, mycket ofullständigt
och mycket osammanhängande. – Jag har
nu flere dagar å rad målat på Moltkes
uniform och ordnar, och hade först i dag
en séance med fr. Ackté, som börjar bli
färdig. Olyckligtvis måste hon stå och det
tröttar henne, så nitisk och punktlig hon
än är. – Det som gör ett afbräck i
arbete för närvarande är den hastigt
påkomna kölden – 10, 11 grader under frys-
punkten om morgnarna, och +6o i ateliern
innan jag hunnit brassa på. I den
mindre atelien blir det nog varmt, der får
Det är ju för löjligt med förföljelsen mot fru Båhr. Sådan der småaktighet brukar
ofta vara le commencement de la fin!

20o om jag vill, men i det här yttre glas-
skåpet!! Hela huset börjar bli förfallet
nu – dörrar och fönster sluta ej till mera
och "vädren spela" så mycket de orka.
Efter tre dagars solsken och 10 graders
köld ser det nu ut att mulna. Då
få vi väl snö. Min nya vinterpåletå
kommer mig utmärkt väl till pass.
Jag ser visserligen ut som en påklädd
elefant men jag är van dervid nu redan.
I går fick jag ett sirligt bref från komitén
som verkat för paviljongernas bevarande,
att de icke kunde ta emot gåfvorna,
hvadan den finska paviljongen nu skall
rifvas ned. Det blir så mycket svårare
att ta ned panneauerna som det nu
frusit så starkt. "Sa' ja inte det?
Men då voro Leo och Robert så kloka på
den konferensen (conferaance, som ordet
uttalas af våra politiker).
Tacka B. för kritiken från Verdens Gang,
som gjorde mitt hjerta så godt. Till Björn-
son har jag icke gått nu emedan han
varit sjuk – som jag tycker på beskrifnin
gen, ett litet slaganfall – men är nu
bättre. Han har börjat skrifva igen.
Jag vet nu att jag blifvit kommendör

af hederslegionen och Ville Vallgren officier.
Huru det gått med de andra, Saarinen
Gallén, Järnefelt, Stigell, Sibelius och
Kajanus vet jag ej, men det ser illa
ut. Tala emellertid ej om något ännu
innan vi få säkerhet. Mitt samvete
är rent, ty jag har öfverallt sagt
att jag ingenting ville ha för egen del
bara mina landsmän blefve dekorerade.
Nu har också Kajanus skrifvit till fr.
Ackté att då svenskarne fått "någon
sorts metallkransar" troligen Berthas
palmes academique, ville han också
ha. När tiden blir skall jag skicka
Leygues' bref till Bertha eller Nordström
som får läsa upp det i konstnärsgillet
så att de få se att jag lupit och
talat godt för dem. Att ryssarna
krånglat emot finnarne i allmänhet
är alldeles säkert – men ännu ger jag
mig icke, och hoppas genom Tolstoj
få Saarinen och Gallén åtminstone deko-
rerade ändå. I ryska riket äro endast
Antokolsky och jag nämnda till kom-
mendörer sade en polack åt Ville Vallgren.
Jag fick ej sofva den natten jag fick veta
det bara af grämelse – ty elaka menniskor
komma nog att säga att Ville V. och jag,

som stannat här efter de andra, intri-
gerat. Men Gud är mitt vittne att
jag bara arbetat för andra här. Den
ohyggliga misstanken kommer ändå att
hvila öfver mig, och det grämer mig.
Det är rysligt roligt att höra att Kicki
är snäll och artig och att ni tycker om honom.
Nu tittade jag ut genom fönstret och såg att det
verkligen snöat, så att mina galoscher komma väl
till pass. Får se om kölden litet slår sig nu också!
Trettondagsafton voro vi med Vallgrens och fru Pauline
Hugo (Mme Menards dotter). Vallgrens bjödo på schangtil
middag och supé, jag på bjöd på teatern Grand Guignol
der vi sågo två pig-pjeser, der den dumma och
envisa pigan spelades alldeles herrligt af en Mlle Guitty
Säg B. att den ena af pjeserna, Rosalie, ypperligt
skulle lämpa sig för Alliance fr. – om de får någon
sådan komisk talent som Mlle Guitty. Mlle Verneuil
finnes ej mera, beklagligtvis. En dag förut var jag på
middag hos Mme Pauline. Det är synd om henne ändå
hon är så öfvergifven af sin Georges Hugo, som hon ändå
håller af ännu. Flere af Mme Menards kunder voro der
men också andra – Stevens' barn, som lära vara nationalistiskt
sinnade. Mina sympatier äro ännu helt och hållet
på modrens sida, och komma nog att så förbli, säg B. det.
Nu går jag och äter min enkla middag på restaurant
och kommer sedan hit hem igen – här är varmt
och skönt. – Har ni fått de saker jag skickade med
Schura? Skrif snart och må väl. Gud vara med
Er alla Mammas
Atte.
Hos Carlo Stetten var ett mycket fint kalas. Dagnan drack mammas skål. Convives: Courtois, Dagnan Amic
v. Stetten och jag.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Nej det är jag som borde ha samvetsqval för att jag ej skrifvit och tackat Bertha för hennes långa bref! Innerligt glad blef jag åt mammas som jag fick för en stund sedan. Måtte ni få vara friska det är min diktan och traktan, åstundan och begärelse

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt
 • Jag har nyss slutat ett bref på 16 tätt skrifva sidor till Krohn, som skall hålla ett föredrag om finsk konst och begärde anekdoter, data o.d. hvilket jag allt gaf honom, mycket ofullständigt och mycket osammanhängande.

  Pietro Krohn
 • Jag har nu flere dagar å rad målat på Moltkes uniform och ordnar, och hade först i dag en séance med fr. Ackté, som börjar bli färdig. Olyckligtvis måste hon stå och det tröttar henne, så nitisk och punktlig hon än är.

  Aino Ackté Léon Moltke-Hvitfeldt
 • Det som gör ett afbräck i arbete för närvarande är den hastigt påkomna kölden – 10, 11 grader under fryspunkten om morgnarna, och +6° i ateliern innan jag hunnit brassa på. I den mindre atelien blir det nog varmt, der får 20° om jag vill, men i det här yttre glasskåpet!! Hela huset börjar bli förfallet nu – dörrar och fönster sluta ej till mera och "vädren spela" så mycket de orka. Efter tre dagars solsken och 10 graders köld ser det nu ut att mulna. Då få vi väl snö. Min nya vinterpåletå kommer mig utmärkt väl till pass. Jag ser visserligen ut som en påklädd elefant men jag är van dervid nu redan.

 • I går fick jag ett sirligt bref från komitén som verkat för paviljongernas bevarande, att de icke kunde ta emot gåfvorna, hvadan den finska paviljongen nu skall rifvas ned. Det blir så mycket svårare att ta ned panneauerna som det nu frusit så starkt. "Sa' ja inte det? Men då voro Leo och Robert så kloka på den konferensen (conferaance, som ordet uttalas af våra politiker).

  Leopold Mechelin Robert Runeberg
 • Tacka B. för kritiken från Verdens Gang, som gjorde mitt hjerta så godt.

  Berta Edelfelt
 • Till Björnson har jag icke gått nu emedan han varit sjuk – som jag tycker på beskrifningen, ett litet slaganfall – men är nu bättre. Han har börjat skrifva igen.

  Bjørnstjerne Bjørnson
 • Jag vet nu att jag blifvit kommendör af hederslegionen och Ville Vallgren officier. Huru det gått med de andra, Saarinen Gallén, Järnefelt, Stigell, Sibelius och Kajanus vet jag ej, men det ser illa ut. Tala emellertid ej om något ännu innan vi få säkerhet. Mitt samvete är rent, ty jag har öfverallt sagt att jag ingenting ville ha för egen del bara mina landsmän blefve dekorerade. Nu har också Kajanus skrifvit till fr. Ackté att då svenskarne fått "någon sorts metallkransar" troligen Berthas palmes academique, ville han också ha. När tiden blir skall jag skicka Leygues' bref till Bertha eller Nordström som får läsa upp det i konstnärsgillet så att de få se att jag lupit och talat godt för dem. Att ryssarna krånglat emot finnarne i allmänhet är alldeles säkert – men ännu ger jag mig icke, och hoppas genom Tolstoj få Saarinen och Gallén åtminstone dekorerade ändå. I ryska riket äro endast Antokolsky och jag nämnda till kommendörer sade en polack åt Ville Vallgren. Jag fick ej sofva den natten jag fick veta det bara af grämelse – ty elaka menniskor komma nog att säga att Ville V. och jag,som stannat här efter de andra, intrigerat. Men Gud är mitt vittne att jag bara arbetat för andra här. Den ohyggliga misstanken kommer ändå att hvila öfver mig, och det grämer mig.

  Berta Edelfelt Mark Antokolskij Axel Gallén Eero Järnefelt Ernst Nordström Jean Sibelius Robert Stigell Ivan Ivanovitj Tolstoj Ville Vallgren Aino Ackté Robert Kajanus Eliel Saarinen Georges Leygues
 • Det är rysligt roligt att höra att Kicki är snäll och artig och att ni tycker om honom.

  Erik Edelfelt
 • Nu tittade jag ut genom fönstret och såg att det verkligen snöat, så att mina galoscher komma väl till pass. Får se om kölden litet slår sig nu också!

 • Trettondagsafton voro vi med Vallgrens och fru Pauline Hugo (Mme Menards dotter). Vallgrens bjödo på schangtil middag och supé, jag bjöd på teatern Grand Guignol der vi sågo två pig-pjeser, der den dumma och envisa pigan spelades alldeles herrligt af en Mlle Guitty Säg B. att den ena af pjeserna, Rosalie, ypperligt skulle lämpa sig för Alliance fr. – om de får någon sådan komisk talent som Mlle Guitty. Mlle [?] Verneuil finnes ej mera, beklagligtvis.

  Théâtre du Grand Guignol Antoinette Råström Ville Vallgren Aline Ménard-Dorian Pauline Hugo Madeleine Guitty Rosalie
 • En dag förut var jag på middag hos Mme Pauline. Det är synd om henne ändå hon är så öfvergifven af sin Georges Hugo, som hon ändå håller af ännu. Flere af Mme Menards kunder voro der men också andra – Stevens' barn, som lära vara nationalistiskt sinnade. Mina sympatier äro ännu helt och hållet på modrens sida, och komma nog att så förbli, säg B. det.

  Berta Edelfelt Alfred Stevens (osäker koppling) Aline Ménard-Dorian Georges Hugo Pauline Hugo Léopold Stevens (osäker koppling) Catherine Stevens (osäker koppling)
 • Nu går jag och äter min enkla middag på restaurant och kommer sedan hit hem igen – här är varmt och skönt.

 • Har ni fått de saker jag skickade med Schura? Skrif snart och må väl. Gud vara med Er alla Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt Alexander von Etter
 • *Hos Carlo Stetten var ett mycket fint kalas. Dagnan drack mammas skål. Convives: Courtois, Dagnan Amic v. Stetten och jag.

  Alexandra Edelfelt Henri Amic Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Carl von Stetten
 • *Det är ju för löjligt med förföljelsen mot fru Båhr. Sådan der småaktighet brukar ofta vara le commencement de la fin!

  Båhr