Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider ateljéer beställningar bilar brev Gud illustration konsthandel museer politik porträtt sjukdom (tillstånd) skvaller telefoner temperatur väderlek vinter

Paris 16 Januari 1901
Älskade Mamma,
Tusen tack för Mammas, Ellans och Kickis bref!
Jag har, så lustigt det låter, varit så
gräsligt upptagen att jag icke förr kommit
mig att tacka Er för dem. Fröken Ackté
skall näml. resa till Finland i nästa vecka,
och jag skall innan dess göra sago porträttet
och två studier färdiga. (porträttet är fär-
digt, så godt som) Sedan har den Ehrn-
roothska aqvarellen kommit, och den
tar mycket mera tid än jag någonsin
kunnat ana. Hvar ledig minut har
Jag arbetat på den. Jag gör ändå
den scenen der gubben redan sitter
i vagnen – de må nu tycka att det går
generalens värdighet för nära – men då
Ja, originalerna till fänr. Stål ströko! Jag är så mycket mera
förargad deröfver som jag icke får
mer än hälften
pengar
na nu, ehuru
de anse tecknin
garna som sin
egendom nu
strax –
är det icke
underligt!?
L. Söderström
har skrifvit
ett bref der
han liksom
urskuldar sina
många dumma
bref förut och
sänder mig sin
välsignelse.

är felet Runebergs. Jag hinner dessutom
ej numera göra något nytt, en ny
komposition. ty om lördag skall denna
aqvarell afsändas. Jag trodde jag skulle
kunna få min concierge, François att
stå i dag, men så kunde han ej. Der
är ju hundradetals menniskor, på en
marknad, och huru det än är så måste
allt ändå göras någotsånär.
Mycket glad var jag att se att ni,
då jag fick brefvet åtminstone gått
fri från influenzan, som enl. fr. Ackté
och Anna Hagelstam Ehrnrooth grasserar
värre i Hfors nu.
Jag är frisk och rask Gud ske lof
och känner mig så lycklig öfver att få
Har Kicki fått de i November afsända böckerna?

vara här, måla, gå på Louvren
någongång, tala med konstnärer då
och då. Hvad bryr jag mig om
att konsten för ögonblicket icke är modern. –
automobiler, klerikalism och politik
äro de saker som nu upptaga men-
niskorna – konsten kommer nog upp.
igen en vacker dag, och det är nu
engång mitt allra största nöje att syssla
med rita och måla. Jag saknar ofta
och mycket Er allesamman – men
Jag måste tillstå att jag ej ett dugg saknar,
Helsingfors, och konstnärsgillet och
skvallret, och komiteer och utlåtanden
och betänkanden. Och huru vädret
än är här, alltid är det bättre än
hos Er. – Var ej orolig för mig för
köldens skull. Uppe på min lafve
Har Mamma fått ett exemplar af F.S.S. från
Tilgmann??

der jag sofver är det alltid varmt, för
varma ofta, och hvad ateliern beträffar,
så är de kallt endast om det blåser nordan.
Under de dagar vi hade 10, 11, gr. under 0, var
det icke så farligt här, ty det blåste inte.
Jag skall försöka skrifva till fru Anna
Hagelstam i dag, men skulle jag icke
hinna så ber jag Bertha vara god och telefonera
till henne att aqvarellen är 28 x 39
centimeter i dagen att jag gerna ville
ha en 10 c. bred passepartout, förgylld
eller grå samt under en plats för en
skylt der jag kan skrifva en strof från fänr.
marknadsminne skylten 4 x 15 c. Förlåt
att jag besvärar med detta.
Telefonera också till Ellan och
tacka henne för brefvet. Gud
vara med Er och låte er vara friska
Helsa alla från Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tusen tack för Mammas, Ellans och Kickis bref! Jag har, så lustigt det låter, varit så gräsligt upptagen att jag icke förr kommit mig att tacka Er för dem.

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Fröken Ackté skall näml. resa till Finland i nästa vecka, och jag skall innan dess göra porträttet och två studier färdiga. (porträttet är färdigt, så godt som)

  Finland Aino Ackté
 • Sedan har den Ehrnroothska aqvarellen kommit, och den tar mycket mera tid än jag någonsin kunnat ana. Hvar ledig minut har Jag arbetat på den. Jag gör ändå den scenen der gubben redan sitter i vagnen – de må nu tycka att det går generalens värdighet för nära – men då är felet Runebergs. Jag hinner dessutom ej numera göra något nytt, en ny komposition. ty om lördag skall denna aqvarell afsändas. Jag trodde jag skulle kunna få min concierge, François att stå i dag, men så kunde han ej. Der är ju hundradetals menniskor, på en marknad, och huru det än är så måste allt ändå göras någotsånär.

  Johan Ludvig Runeberg Robert Ehrnrooth François
 • Mycket glad var jag att se att ni, då jag fick brefvet åtminstone gått fri från influenzan, som enl. fr. Ackté och Anna Hagelstam Ehrnrooth grasserar värre i Hfors nu.

  Helsingfors Anna Ehrnrooth Aino Ackté
 • Jag är frisk och rask Gud ske lof och känner mig så lycklig öfver att få vara här, måla, gå på Louvren någongång, tala med konstnärer då och då. Hvad bryr jag mig om att konsten för ögonblicket icke är modern. – automobiler, klerikalism och politik äro de saker som nu upptaga menniskorna – konsten kommer nog upp. igen en vacker dag, och det är nu engång mitt allra största nöje att syssla med rita och måla. Jag saknar ofta och mycket Er allesamman – men Jag måste tillstå att jag ej ett dugg saknar, Helsingfors, och konstnärsgillet och skvallret, och komiteer och utlåtanden och betänkanden. Och huru vädret än är här, alltid är det bättre än hos Er.

  Helsingfors Louvren
 • Var ej orolig för mig för köldens skull. Uppe på min lafve der jag sofver är det alltid varmt, för varma ofta, och hvad ateliern beträffar, så är de kallt endast om det blåser nordan. Under de dagar vi hade 10, 11, gr. under 0, var det icke så farligt här, ty det blåste inte.

 • Jag skall försöka skrifva till fru Anna Hagelstam i dag, men skulle jag icke hinna så ber jag Bertha vara god och telefonera till henne att aqvarellen är 28 x 39 centimeter i dagen att jag gerna ville ha en 10 c. bred passepartout, förgylld eller grå samt under en plats för en skylt der jag kan skrifva en strof från fänr. marknadsminne skylten 4 x 15 c. Förlåt att jag besvärar med detta.

  Berta Edelfelt Anna Ehrnrooth
 • Telefonera också till Ellan och tacka henne för brefvet. Gud vara med Er och låte er vara friska Helsa alla från Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • *Ja, originalerna till fänr. Stål ströko! Jag är så mycket meraförargad deröfver som jag icke får mer än hälften pengarna nu, ehuru de anse teckningarna som sin egendom nu strax – är det icke underligt!? *L. Söderström har skrifvit ett bref der han liksom urskuldar sina många dumma bref förut och sänder mig sin välsignelse.

  Lennart Söderström Stål
 • *Har Kicki fått de i November afsända böckerna?

  Erik Edelfelt