Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider beställningar brev drycker Gud konsthandel konstutställningar porträtt restauranger temperatur transportmedel utflykter utställningar väderlek vår

Paris 23 jan. (onsdag) 1901
Älskade Mamma,
Jag är alldeles utom mig öfver att icke
ha skrifvit på så länge att Mamma
verkligen med skäl kan göra mig milda
förebråelser – Det är Robba Ehrnrooths
fel och fänrikens Marknadsminnes – Under
en vecka arbetade jag verkligen som en
galning på denna aqvarell, som, då jag
skref derpå "trohet med vårt blod beseglad
o.s.v." ändå föreföll mig något ironisk
Jag har bråkat mycket de sista tiderna
med att slutföra fröken Ackté, som
å sin sida ofta gifvit återbud, och
hvar ledig minut har varit upptagen
af aqvarellen i fråga. – För resten
vore jag glad om Mamma såg den –
der finns en treflig Borgå sida i marknad,

folket och byggningarna, som Mamma
bestämdt kommer att tycka om.
Vidare är den gamla granadören
bra; jag har fått in ett uttryck
af flathet och stor tillfredsställelse
samt stolthet öfver den gamla
kaptenen på samma gång, som icke
finnes i fänr. Ståls sägners illustrationer.
– I går och förrgår arbetade jag så
mycket att jag i dag, i det vackra
vädret tog mig ledighet och förde
herrskapet Vallgren ut till Boulogner
skogen. Hvilken Maj stämning! Vi sutto
ute vid restaurant de la Cascade –
(der Mamma spatserade i verlden vid kapp-
löpningen) och drucko hvitt portvin
hästar och vagnar, gröna Gräslindor, 9 gr.
och varmt och sol, och – jag vet ej
om det var inbillning, rigtig vårdoft.

Helsa Ellan och tacka henne för hen-
nes utmärkt snälla bref! – Från
Söderström har jag fått en lång karonka
om bref teckningarna. Nå ja, jag
med mitt affärsgeni skulle väl ändå
ha gjort några dumheter med
försäljningen för hand.
Krohn skrifver att vår finska
utställning nu är öppnad i Khmn
och att mitt porträtt af honom
och Mario har mycken succès.
Gud låte Er få vara friska i Er
influenzastad! Jag har det
ypperligt och har sällan känt
mig så frisk och ungdomlig och
nöjd som denna vinter – ofta
har jag icke nog kunnat tacka
Gud för den sprudlande lefnads-
lust och arbetslust jag känner,

för att jag, sanningen att säga, icke
det allra minsta känner åren tynga
på mig, och att jag i allmänhet
blifvit modigare, och yngre efter
detta 1900, som visade, det jag
visste förut, men ej fullkomligt vå-
gade tro, att ingenting är så farligt
som det ser ut på förhand.
Snart mera – posten går och jag kan
försäkra att jag nu skall bli en
bra och flitig skribent igen, sedan
Robbans förning är undanstökad.
Helsa alla, alla från mig – jag
önskar innerligt att ni, måtte
känna Er så raska som jag –
Jag är så att jag ville dansa
ibland öfver att verldsutställningen
är öfver, öfver att fänrik Stål
är slutförd och att jag är en fri
menniska som får måla igen.
Farväl – Gud vare med Er alla
Mammas Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag är alldeles utom mig öfver att icke ha skrifvit på så länge att Mamma verkligen med skäl kan göra mig milda förebråelser

  Alexandra Edelfelt
 • Det är Robba Ehrnrooths fel och fänrikens Marknadsminnes – Under en vecka arbetade jag verkligen som en galning på denna aqvarell, som, då jag skref derpå "trohet med vårt blod beseglad o.s.v." ändå föreföll mig något ironisk Jag har bråkat mycket de sista tiderna med att slutföra fröken Ackté, som å sin sida ofta gifvit återbud, och hvar ledig minut har varit upptagen af aqvarellen i fråga. – För resten vore jag glad om Mamma såg den – der finns en treflig Borgå sida i marknad, folket och byggningarna, som Mamma bestämdt kommer att tycka om. Vidare är den gamla granadören bra; jag har fått in ett uttryck af flathet och stor tillfredsställelse samt stolthet öfver den gamla kaptenen på samma gång, som icke finnes i fänr. Ståls sägners illustrationer.

  Borgå Alexandra Edelfelt Aino Ackté Robert Ehrnrooth
 • I går och förrgår arbetade jag så mycket att jag i dag, i det vackra vädret tog mig ledighet och förde herrskapet Vallgren ut till Boulognerskogen. Hvilken Maj stämning! Vi sutto ute vid restaurant de la Cascade – (der Mamma spatserade i verlden vid kapplöpningen) och drucko hvitt portvin hästar och vagnar, gröna Gräslindor, 9 gr. och varmt och sol, och – jag vet ej om det var inbillning, rigtig vårdoft.

  Bois de Boulogne Grande Cascade Alexandra Edelfelt Antoinette Råström Ville Vallgren
 • Helsa Ellan och tacka henne för hennes utmärkt snälla bref!

  Ellan de la Chapelle
 • Från Söderström har jag fått en lång karonka om teckningarna. Nå ja, jag med mitt affärsgeni skulle väl ändå ha gjort några dumheter med försäljningen för hand.

  Lennart Söderström
 • Krohn skrifver att vår finska utställning nu är öppnad i Khmn och att mitt porträtt af honom och Mario har mycken succès.

  Köpenhamn Pietro Krohn Mario Krohn
 • Gud låte Er få vara friska i Er influenzastad! Jag har det ypperligt och har sällan känt mig så frisk och ungdomlig och nöjd som denna vinter – ofta har jag icke nog kunnat tacka Gud för den sprudlande lefnadslust och arbetslust jag känner, för att jag, sanningen att säga, icke det allra minsta känner åren tynga på mig, och att jag i allmänhet blifvit modigare, och yngre efter detta 1900, som visade, det jag visste förut, men ej fullkomligt vågade tro, att ingenting är så farligt som det ser ut på förhand.

 • Snart mera – posten går och jag kan försäkra att jag nu skall bli en bra och flitig skribent igen, sedan Robbans förning är undanstökad. Helsa alla, alla från mig – jag önskar innerligt att ni, måtte känna Er så raska som jag – Jag är så att jag ville dansa ibland öfver att verldsutställningen är öfver, öfver att fänrik Stål är slutförd och att jag är en fri menniska som får måla igen. Farväl – Gud vare med Er alla Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt Robert Ehrnrooth Stål