Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) besök dagstidningar döden frukost illustration konstnärskap porträtt resor ryssar sjukdom (tillstånd) utseende världsutställningar

Paris 25 jan. 1901
Älskade Mamma,
I dag har jag slutat och signerat fr.
Acktés stora porträtt, och i den anledningen
haft fr. A. och Karin på frukost –
Vi sutto ännu till bords då Maria
Collan kom med sin man Borin
efter dem Chambure och sist en ful
och beskedlig rysk målare som heter
Pokitonoff – nu först, kl. 1/2 6
har han gått – jag gjorde honom
ändå en massa pikar om att
jag icke hade varit ute på hela
dagen, behöfde motion o.s.v. nej
han satt som fastskrufvad i länstolen.
I dagens Figaro såg jag ett cirku-
lär om att paviljongerna skola
vara borta inom januari månad –
en galenskap ty de flesta stå ännu

mycket stadigt der. Som staden Paris
ej tar några af dem, gäller det således
att rifva finska paviljongen, och jag
får det trefliga uppdraget, sedan
Robert Ivanovitsch farit till sin
Litejnaja igen. Detta är det
minst tarfliga af alltsammans –
Robert Ivanovitsch säger att jag
skall
in
lemna räkning för mitt besvär
och att Sörnäs har åtagit sig att
nedtaga paviljongen – Men hvar äro
Sörnäsarena?
Nu gäller det att göra de två små
Alcestorna färdiga, Mechelins bord
och Moltkes ben likaså – jag hoppas
det skall gå jemförelsevis fort.
Här är varmt men snufvigt –
alla menniskor utom jag snyta
sig under vojkande. –
Ännu har jag ej skrifvit till Demidoff

Jag går endock in på att måla
honom här eller (i värsta fall) i Nizza,
ty till London midt i sorgen och
ceremonierna vill jag ej fara och för-
lora min tid – Der blir nog gräsligt
dyrt nu och dessutom vet jag från
förr hur svårt det är att få atelier
der.– Om 10 dagar resa fr. Ackté
till Finland! Den som kunde säga
något bestämdt om sin egen resa!
När Ni äro friska är jag ändå ganska
nöjd här – detta att få egna sig
åt det man har lust för är en
njutning öfver all beskrifning –
Hemma är det, med dålig eller
kall atelier, jurys och gräl och
expertiser, icke alls detsamma.
Ack om jag kunde ha karaktärs styrka
att låsa in mig i Finland och verkligen
arbeta der!
Om Mamma får detta bref en dag

för sent är det den vänliga
babianen Pokitonoffs fel. Till
straff derför afbildas
han här invid.
Fulingar af den
sorten har ni
också hemma och
ni anser derför
detta konterfejande
onödigt, men
han har nu en-
gång framsprungit
ur min glödande
inbillnings och
hågkomst sköte
och får stå här.
Och dermed
farväl för denna
gång – Jag önskar er så beskedliga
ryssar som Pokitonoff, god helsa
och godt humör. Tusen helsningar
till alla från Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • I dag har jag slutat och signerat fr. Acktés stora porträtt, och i den anledningen haft fr. A. och Karin på frukost – Vi sutto ännu till bords då Maria Collan kom med sin man Borin efter dem Chambure och sist en ful och beskedlig rysk målare som heter Pokitonoff – nu först, kl. 1/2 6 har han gått – jag gjorde honom ändå en massa pikar om att jag icke hade varit ute på hela dagen, behöfde motion o.s.v. nej han satt som fastskrufvad i länstolen.

  Karin Brunou Emile de Chambure Aino Ackté Ivan Pokhitonov Maria Collan Edouard Fernand Beaurain
 • I dagens Figaro såg jag ett cirkulär om att paviljongerna skola vara borta inom januari månad – en galenskap ty de flesta stå ännu mycket stadigt der. Som staden Paris ej tar några af dem, gäller det således att rifva finska paviljongen, och jag får det trefliga uppdraget, sedan Robert Ivanovitsch farit till sin Litejnaja igen. Detta är det minst tarfliga af alltsammans – Robert Ivanovitsch säger att jag skall inlemna räkning för mitt besvär och att Sörnäs har åtagit sig att nedtaga paviljongen – Men hvar äro Sörnäsarena?

  Paris Robert Runeberg
 • Nu gäller det att göra de två små Alcestorna färdiga, Mechelins bord och Moltkes ben likaså – jag hoppas det skall gå jemförelsevis fort.

  Leopold Mechelin Léon Moltke-Hvitfeldt Alceste
 • Här är varmt men snufvigt – alla menniskor utom jag snyta sig under vojkande.

 • Ännu har jag ej skrifvit till Demidoff Jag går endock in på att måla honom här eller (i värsta fall) i Nizza, ty till London midt i sorgen och ceremonierna vill jag ej fara och förlora min tid – Der blir nog gräsligt dyrt nu och dessutom vet jag från förr hur svårt det är att få atelier der.

  London Nice Elim Demidov di San Donato
 • Om 10 dagar resa fr. Ackté till Finland! Den som kunde säga något bestämdt om sin egen resa! När Ni äro friska är jag ändå ganska nöjd här – detta att få egna sig åt det man har lust för är en njutning öfver all beskrifning – Hemma är det, med dålig eller kall atelier, jurys och gräl och expertiser, icke alls detsamma. Ack om jag kunde ha karaktärs styrka att låsa in mig i Finland och verkligen arbeta der!

  Finland Aino Ackté
 • Om Mamma får detta bref en dag för sent är det den vänliga babianen Pokitonoffs fel. Till straff derför afbildas han här invid. Fulingar af den sorten har ni också hemma och ni anser derför detta konterfejande onödigt, men han har nu engång framsprungit ur min glödande inbillnings och hågkomst sköte och får stå här. Och dermed farväl för denna gång – Jag önskar er så beskedliga ryssar som Pokitonoff, god helsa och godt humör. Tusen helsningar till alla från Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt Ivan Pokhitonov