Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

arkeologer Årstider assyriologi beställningar brev danstillställningar fotografier kläder konst konstnärer konstnärskap middag musik nordbor norrmän opera (konstart) persiska porträtt resor sällskapsliv sjukdom (tillstånd) språk svenskar teater telegram transvestism väderlek vår

Paris Lördag 26 januari 1901
Älskade Mamma,
Just nu fick jag Mammas bref deri
jag till min glädje ser att "allt är på
rätt igen med vår korrespondens.
Jag mår fortfarande mycket bra
och önskar Eder detsamma.
Måtte nu roten och upphofvet till
uppehållet i korrespondensen, aqvarellen
för Ehrnrooths, komma fram i tid
och göra den äskade effekten. Ledsamt
att höra om Anna Hagelstams
flicka och hennes feber. Den flickan
är en så genuin Hagelstam som möjligt
och det är intet godt för helsan.
I går afton voro Vallgrens och
Mme Suzanne Potrel (som Bertha känner)
här i ateliern och jag hade té, vin öl
och bakelser till traktering. Mme
Potrel, som är en alldeles dillig konst-
Från Gallen, Halonen, Järnefelt och Saarinen hade jag i dag ett sympathi-
telegram – det är roligt att bli ihogkommen af de bästa.

entusiast ville näml. se alla mina
teckningar och jag har, om man räknar
mina många skizzböcker från 1874 till 1901
åtskilliga tusen. Antoinette Vallgren
hostar förfärligt, men försöker att se
glad ut ändå. – I går på dagen
afslutade jag officielt fr. Acktés por-
trätt – Hon och Karin voro här på frukost
och i deras och den ytterst pratsamme
M. Garniers, fotografens sälls närvaro
signerade jag porträttet, ("åskådare
för gången, jag hade summa tre") som
de alla med en mun försäkrade vara
ett mästerverk. Alla tycka att detta
porträtt hör till mina bästa och har
något tilldragande i sig. t.o.m. den stränge
Courtois fann det bien dessiné. Det
går i en mycket litet omvexlande
men kraftig färgskala laxgult, gult
brunt och svart med några gråblå
reflexer, och jag har nu sist vid mina
vandringar i Louvren sett att de bästa
sakerna alltid äro i få färger. Ja,
jag minnes icke något annat
brokigt än Rubens som skulle hålla

sig – och Tizian om man kan kalla
denna dunkla färgglöd för brokig.
Med Dagnan har jag haft långa resonne-
manger om färgen och vi ha också kommit
öfverens om att all god konst först och
främst verkar harmonisk. Nu tycka
alla att jag skall göra den ena Alcest
färdig ty uttryck och rörelse är bra
säga de. En vecka stannar fr. Ackté
här ännu och jag tror nog att jag
"klarar skifvan" för att tala med
Albert Engström, på den tiden.
Vi ha fått vårväder, rigtiga "giboulées
de Mars" orkanlika vindpustar med
regn och solsken emellan. I natt
blåste det så att jag trodde det
här rucklet skulle blåsa sin
väg. – Min kusin, Albert Edelfelt
har nu skrifvit till mig och bedt
mig utsätta ett rendez-vous för att
äta middag tillsammans. Nog är det ju
löjligt att jag ej sett honom en enda
gång detta år. I afton är det en
svensknorsk bal men jag tror ej jag

går dit. Deremot går jag med
nyfikenhet och nöje på en teatralisk
föreställning hos M. et Mme Dieulafoy
i morgon. Denna Mme Dieulafoy är
den om gjort de märkvärdiga assyriska
utgräfningarna i Suza (hvilka nu fylla
fyra salar i Louvren) och som alltid
går i karlkläder, med hederslegionen
i knapphålet. De spela gammalpersiska
gemmalromerska och Calderonska saker
der och första aktören är Gustave Soulier,
redaktören för Art et Decoration. Bertha
känner honom, det var han som skref
först så långt och vackert om finska
paviljongen.
Farväl för denna gång. Carlo von
Stetten ber helsa. Han kommer och
tar mig kl. 6 och så gå vi ut och
se på en artistisk föreställning i Montmartre
i afton.
Helsa alla hjertligt från Mammas
Atte.
v. Stetten som utmärkt bra känner Italien
råder mig ifrigt att resa dit på några veckor.
och lofvar gifva mig alla upplysningar

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Just nu fick jag Mammas bref deri jag till min glädje ser att "allt är på rätt igen med vår korrespondens. Jag mår fortfarande mycket bra och önskar Eder detsamma. Måtte nu roten och upphofvet till uppehållet i korrespondensen, aqvarellen för Ehrnrooths, komma fram i tid och göra den äskade effekten.

  Alexandra Edelfelt Robert Ehrnrooth
 • Ledsamt att höra om Anna Hagelstams flicka och hennes feber. Den flickan är en så genuin Hagelstam som möjligt och det är intet godt för helsan.

  Anna Ehrnrooth Brita Hagelstam
 • I går afton voro Vallgrens och Mme Suzanne Potrel (som Bertha känner) här i ateliern och jag hade té, vin öl och bakelser till traktering. Mme Potrel, som är en alldeles dillig konstentusiast ville näml. se alla mina teckningar och jag har, om man räknar mina många skizzböcker från 1874 till 1901 åtskilliga tusen. Antoinette Vallgren hostar förfärligt, men försöker att se glad ut ändå.

  Berta Edelfelt Antoinette Råström Ville Vallgren
 • I går på dagen afslutade jag officielt fr. Acktés porträtt – Hon och Karin voro här på frukost och i deras och den ytterst pratsamme M. Garniers, fotografens närvaro signerade jag porträttet, ("åskådare för gången, jag hade summa tre") som de alla med en mun försäkrade vara ett mästerverk. Alla tycka att detta porträtt hör till mina bästa och har något tilldragande i sig. t.o.m. den stränge Courtois fann det bien dessiné. Det går i en mycket litet omvexlande men kraftig färgskala laxgult, gult brunt och svart med några gråblå reflexer, och jag har nu sist vid mina vandringar i Louvren sett att de bästa sakerna alltid äro i få färger. Ja, jag minnes icke något annat brokigt än Rubens som skulle hålla sig – och Tizian om man kan kalla denna dunkla färgglöd för brokig. Med Dagnan har jag haft långa resonnemanger om färgen och vi ha också kommit öfverens om att all god konst först och främst verkar harmonisk.

  Louvren Karin Brunou Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Peter Paul Rubens Tizian Aino Ackté Garnier
 • Nu tycka alla att jag skall göra den ena Alcest färdig ty uttryck och rörelse är bra säga de. En vecka stannar fr. Ackté här ännu och jag tror nog att jag "klarar skifvan" för att tala med Albert Engström, på den tiden.

  Aino Ackté Albert Engström Alceste
 • Vi ha fått vårväder, rigtiga "giboulées de Mars" orkanlika vindpustar med regn och solsken emellan. I natt blåste det så att jag trodde det här rucklet skulle blåsa sin väg.

 • Min kusin, Albert Edelfelt har nu skrifvit till mig och bedt mig utsätta ett rendez-vous för att äta middag tillsammans. Nog är det ju löjligt att jag ej sett honom en enda gång detta år.

  Albert Edelfelt
 • I afton är det en svensknorsk bal men jag tror ej jag går dit.

 • Deremot går jag med nyfikenhet och nöje på en teatralisk föreställning hos M. et Mme Dieulafoy i morgon. Denna Mme Dieulafoy är den om gjort de märkvärdiga assyriska utgräfningarna i Suza (hvilka nu fylla fyra salar i Louvren) och som alltid går i karlkläder, med hederslegionen i knapphålet. De spela gammalpersiska gemmalromerska och Calderonska saker der och första aktören är Gustave Soulier, redaktören för Art et Decoration. Bertha känner honom, det var han som skref först så långt och vackert om finska paviljongen.

  Louvren Susa Berta Edelfelt Gustave Soulier Jane Dieulafoy Marcel Dieulafoy
 • Farväl för denna gång. Carlo von Stetten ber helsa. Han kommer och tar mig kl. 6 och så gå vi ut och se på en artistisk föreställning i Montmartre i afton. Helsa alla hjertligt från Mammas Atte.

  Montmartre Alexandra Edelfelt Carl von Stetten
 • v. Stetten som utmärkt bra känner Italien råder mig ifrigt att resa dit på några veckor. och lofvar gifva mig alla upplysningar

  Italien Carl von Stetten
 • *Från Gallen, Halonen, Järnefelt och Saarinen hade jag i dag ett sympathitelegram – det är roligt att bli ihogkommen af de bästa.

  Axel Gallén Eero Järnefelt Eliel Saarinen Pekka Halonen