Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider beställningar borgerlighet brev dieter drycker Gud konstnärer konstutställningar mat porträtt resor samhällsklasser sjukdom (tillstånd) te utställningar väderlek vår

Paris 8 mars 1901
Älskade Mamma,
Så ledsamt att Mamma haft en
släng af influenzan och dertill
den förtretliga gikten. Jag har alltid
hatat och fruktat mars månad
(såsom Julius Cæsar och Gustaf III) och
vet ej hvarför jag ej tål luften,
belysningen hela utseendet på naturen
så (sak samma i hvilket hand som
helst) och jag befinner mig aldrig
väl i mars. Gud låte Mamma
snart bli riktigt rask – snart,
snart. Och skrif till mig derom,
det ber jag. – Jag gick i går till
dr Håkansson för att be honom
undersöka min mage och han sade
att det var ingenting annat än
en "atonie des intestins" – slapphet
i tarmarna som jag ofta haft förut,
men sällan så långvarigt – han sade
också att detta är så epidemiskt
Jag skickar fr. Acktés porträtt och Haiko landskapet (aftonsolen) till
Salongen, ingenting

här, att man anser det som en
slags influenza – att jag skulle taga
ett desinfekterande medel och sedan
massage alla dagar – jag började
i går (Håkanson f.d. docent i Lund
är en utmärkt massör) och han
knådade mig ypperligt. Som diet
föreskref han mig endast att äta
litet, tugga väl och inte äta alltför
kryddade och tunga saker: det vet du
för resten bäst sjelf, ty vid din ålder
är man, hvad régime beträffar redan
sin egen läkare. Han talte om en
af hans patienter, en belgier, som
hade en olycklig passion för – surkål,
och som kom och bekände
då och då
, skamsen
och olycklig och sjuk, att han igen
gifvit vika för denna olyckliga frestelse.
Jag har en längre tid lefvat på ägg
och legymer, alldeles undvikit alkohol
och endast druckit Vichyvatten och te.
I förrgår på middag hos Mme Potrel,
sutto de andra och åto herrliga saker
(det är ett ypperligt kök der hos dessa tre

generationer rika bourgeois-enkor) under
det att Mme Félix Decori, advokatens fru
och jag sutto och åto helkokta ägg och
i vatten kokta legymer och voro ett
åtlöje för sällskapet. Det är rörande
att se dessa gummor och den unga
frun alla entusiastiska för konst –
de ha mycket vackra saker, och
denna middag var för att inviga
en tafla af Lobre, en interieur från
Versailles – Lobre sjelf hade dock
telegraferat att låg i sängen sjuk
i influenza. Det är genom Vallgrens
jag känner dem – (Bertha känner
den stora blonda Mme Suzanne Potrel)
och jag har vunnit deras hjärtan
genom att en gång före jul på en
liten stund hos Vallgrens teckna denna
Mme Suzanne, mycket likt. –
Demidoff är i Nizza och jag skall
skrifva dit till adress: prince d'Essling
(Massena) – för att säga om jag vill
komma till Cannes i nästan vecka
eller vänta till slutet af månaden
då han kommer till Paris eller i
Flickornas idé att resa litet i sommar är alls ej dålig. – Det skola vi
tänka på! Skada att Anni ej fick fara och lufta på sig i så godt sällskap.

början af april komma till London.
Cannes är lika dyrt som London och
jag skall göra allt för att få honom
att ge mig mera än 5, 6 seancer här
som han säger sig kunna ge. – Benédite
(direktören för Luxembourg) också han sjuk
i influenza sedan veckor, har sagt till
Ville Vallgren att han bara väntar på
Ministerns bref från ang. Pasteur-
porträttet. Om några dagar får jag
således besked om den närmaste fram-
tiden. Moltkes porträtt gör mig alldeles
galen – jag ändrar och ändrar på dessa
kläder dag ut och dag in, och när man
då inte är riktigt rask och arg till, så
blir det bara dåligt. En dag, riktigt väl
disponerad och porträttet vore färdigt.
Det stormar och regnar – molnen flyga
svarta och hotande – ibland är regnet hagel-
blandadt, ibland lyser solen, men värmer
ej – gräsligt enerverande väder.
Farväl så länge – Gud vara med Er alla och
låte Er få vara friska och raska. Till
Ellan skrifver jag om ett bref från Sven Palme.
– Helsa alla från Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Så ledsamt att Mamma haft en släng af influenzan och dertill den förtretliga gikten. Jag har alltid hatat och fruktat mars månad (såsom Julius Cæsar och Gustaf III) och vet ej hvarför jag ej tål luften, belysningen hela utseendet på naturen så (sak samma i hvilket hand som helst) och jag befinner mig aldrig väl i mars. Gud låte Mamma snart bli riktigt rask – snart, snart. Och skrif till mig derom, det ber jag.

  Alexandra Edelfelt Gustav III Julius Ceasar
 • Jag gick i går till dr Håkansson för att be honom undersöka min mage och han sade att det var ingenting annat än en "atonie des intestins" – slapphet i tarmarna som jag ofta haft förut, men sällan så långvarigt – han sade också att detta är så epidemiskt här, att man anser det som en slags influenza – att jag skulle taga ett desinfekterande medel och sedan massage alla dagar – jag började i går (Håkanson f.d. docent i Lund är en utmärkt massör) och han knådade mig ypperligt. Som diet föreskref han mig endast att äta litet, tugga väl och inte äta alltför kryddade och tunga saker: det vet du för resten bäst sjelf, ty vid din ålder är man, hvad régime beträffar redansin egen läkare. Han talte om en af hans patienter, en belgier, som hade en olycklig passion för – surkål, och som kom och bekände då och då, skamsen och olycklig och sjuk, att han igen gifvit vika för denna olyckliga frestelse. Jag har en längre tid lefvat på ägg och legymer, alldeles undvikit alkohol och endast druckit Vichyvatten och te.

  Lund Vichy Claes Håkanson
 • I förrgår på middag hos Mme Potrel, sutto de andra och åto herrliga saker (det är ett ypperligt kök der hos dessa tre generationer rika bourgeois-enkor) under det att Mme Félix Decori, advokatens fru och jag sutto och åto helkokta ägg och i vatten kokta legymer och voro ett åtlöje för sällskapet. Det är rörande att se dessa gummor och den unga frun alla entusiastiska för konst – de ha mycket vackra saker, och denna middag var för att inviga en tafla af Lobre, en interieur från Versailles – Lobre sjelf hade dock telegraferat att låg i sängen sjuk i influenza. Det är genom Vallgrens jag känner dem – (Bertha känner den stora blonda Mme Suzanne Potrel) och jag har vunnit deras hjärtan genom att en gång före jul på en liten stund hos Vallgrens teckna denna Mme Suzanne, mycket likt.

  Versailles Berta Edelfelt Antoinette Råström Ville Vallgren Suzanne Potrel Félix Décori Maurice Lobre
 • Demidoff är i Nizza och jag skall skrifva dit till adress: prince d'Essling (Massena) – för att säga om jag vill komma till Cannes i nästan vecka eller vänta till slutet af månaden då han kommer till Paris eller i början af april komma till London. Cannes är lika dyrt som London och jag skall göra allt för att få honom att ge mig mera än 5, 6 seancer här som han säger sig kunna ge.

  Paris London Cannes Nice Elim Demidov di San Donato Victor Masséna
 • Benédite (direktören för Luxembourg) också han sjuk i influenza sedan veckor, har sagt till Ville Vallgren att han bara väntar på Ministerns bref ang. Pasteur-porträttet. Om några dagar får jag således besked om den närmaste framtiden.

  Luxembourgpalatset Louis Pasteur Ville Vallgren Georges Leygues Léonce Bénédite
 • Moltkes porträtt gör mig alldeles galen – jag ändrar och ändrar på dessa kläder dag ut och dag in, och när man då inte är riktigt rask och arg till, så blir det bara dåligt. En dag, riktigt väl disponerad och porträttet vore färdigt.

  Léon Moltke-Hvitfeldt
 • Det stormar och regnar – molnen flyga svarta och hotande – ibland är regnet hagelblandadt, ibland lyser solen, men värmer ej – gräsligt enerverande väder.

 • Farväl så länge – Gud vara med Er alla och låte Er få vara friska och raska. Till Ellan skrifver jag om ett bref från Sven Palme. – Helsa alla från Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle Sven Palme
 • *Jag skickar fr. Acktés porträtt och Haiko landskapet (aftonsolen) till Salongen, ingenting

  Haiko Aino Ackté
 • *Flickornas idé att resa litet i sommar är alls ej dålig. – Det skola vi tänka på! Skada att Anni ej fick fara och lufta på sig i så godt sällskap.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt