Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester arkitekter dieter drycker fasta finländare förryskningspolitik frukost Gud hederstecken hotell konstnärer mat medaljer opera (konstart) sällskapsliv transportmedel utmärkelsetecken väderlek viner

Paris Lördag
Älskade Mamma! –
Bara två ord för att säga
att jag är så hjertligt glad
åt Edra bref – en herrlig
post i morgse – Mamma raskare,
Ellan kry och glad och så ett
bref från Saglio der han ber
mig om Galléns, Järnefelts
och Sibelius adresser för heders-
legionens ordenskapitels räkning
är det icke utmärkt ändå!
Tänk om de nu verkligen få den,
Och jag åtminstone få den till-

fredsställelsen! Tala ännu ej
om det. Saglio bjöd mig på
frukost och tackade så innerligt
för Mammas, Ellans och systrarnas
vänlighet "dans votre charmeante
ville natale! –. Quel oasis après
le désert de Pétersbourg!" –
Jag skyndade till hans administrateur
och skref ytterligare på listan
Kajanus, Stigell och framförallt
Saarinen. Får nu se hvad
det blir af. Kanske Leygues
är mindre toulousain än jag
trott. Han skall varmt ha
talat om den finska konsten
ännu för några dagar sedan!

Här äro alla utom sig öfver
förtrycket i Finland – ett land som
så hedrat sig på alla andliga
gebit, säga de. – Saglio väl-
signade Er, talte om huru vackert
och trefligt ni hade det.
Hugo är i staden – ni må
tro att det är ett budskickan-
de med betjenten Holm. –
I förrgår Mi-Carème 1sta vånin
gen i Gd Hôtel, Aino A., Karin
fru Bergman och jag – på aftonen
hos Ménard Dorians
(der var icke Hugo med)
– mycket
vackert – mera derom härnäst –
Jag hade stor succès i min natu-
ralistiska enkelhet – . I går
bjöd Hugo på Lohengrin – han
hade aldrig sett Aino A på scenen
förut. Hon spelade utmärkt

men duetten mellan henne och elaka
Ortrud är ändå fäaktigt lång!
I morgon har Hugo stor middag
på Hôtel Ritz, det finaste nuför
tiden – landauer skickas efter
damerna... Jag har under
hela denna tid ätit
regelbundet
2 ägg,
en stekt fisk och litet legymer –
Hugo låter laga skild mat åt
mig. Håkanson säger att jag
måste hålla diet ännu 14 dagar.
Dryck: Vichy vatten med helt litet
hvitt vin ute: – Spada har blifvit
riddare af Leg.d'Honneur, Zorn och
Hagborg (!) officiers) Björk, Larson
och Erikson, bildhuggaren riddare.
– Men de svenska arkitekterna
ingenting – . Nej förlåt detta bref.
Jag skrifver snart längre – Vädret
har blifvit menskligare. Gud
låte Er få vara friska Mammas
Atte.
Saglio vill göra en fransk utställning i Hfors nästa höst, arrangerar den
sjelf.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Bara två ord för att säga att jag är så hjertligt glad åt Edra bref – en herrlig post i morgse – Mamma raskare, Ellan kry och glad och så ett bref från Saglio der han ber mig om Galléns, Järnefelts och Sibelius adresser för heders-legionens ordenskapitels räkning är det icke utmärkt ändå! Tänk om de nu verkligen få den, Och jag åtminstone få den tillfredsställelsen! Tala ännu ej om det.

  Alexandra Edelfelt Axel Gallén Eero Järnefelt Jean Sibelius Ellan de la Chapelle André Saglio
 • Saglio bjöd mig på frukost och tackade så innerligt för Mammas, Ellans och systrarnas vänlighet "dans votre charmeante ville natale! –. Quel oasis après le désert de Pétersbourg!"

  Sankt Petersburg Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle André Saglio
 • Jag skyndade till hans administrateur och skref ytterligare på listan Kajanus, Stigell och framförallt Saarinen. Får nu se hvad det blir af. Kanske Leygues är mindre toulousain än jag trott. Han skall varmt ha talat om den finska konsten ännu för några dagar sedan!

  Robert Stigell Robert Kajanus Eliel Saarinen Georges Leygues André Saglio
 • Här äro alla utom sig öfver förtrycket i Finland – ett land som så hedrat sig på alla andliga gebit, säga de.

  Finland
 • Saglio välsignade Er, talte om huru vackert och trefligt ni hade det.

  André Saglio
 • Hugo är i staden – ni må tro att det är ett budskickande med betjenten Holm. – I förrgår Mi-Carème 1sta våningen i Gd Hôtel, Aino A., Karin fru Bergman och jag – på aftonen hos Ménard Dorians (der var icke Hugo med) – mycket vackert – mera derom härnäst – Jag hade stor succès i min naturalistiska enkelhet – . I går bjöd Hugo på Lohengrin – han hade aldrig sett Aino A på scenen förut. Hon spelade utmärkt men duetten mellan henne och elaka Ortrud är ändå fäaktigt lång! I morgon har Hugo stor middag på Hôtel Ritz, det finaste nuför tiden – landauer skickas efter damerna...

  Grand Hôtel Hôtel Ritz Karin Brunou Aino Ackté Hugo Standertskjöld Lohengrin Aline Ménard-Dorian Holm Bergman Ortrud von Telramund
 • Jag har under hela denna tid ätit regelbundet 2 ägg, en stekt fisk och litet legymer – Hugo låter laga skild mat åt mig. Håkanson säger att jag måste hålla diet ännu 14 dagar. Dryck: Vichy vatten med helt litet hvitt vin ute:

  Vichy Hugo Standertskjöld Claes Håkanson
 • Spada har blifvit riddare af Leg.d'Honneur, Zorn och Hagborg (!) officiers) Björk, Larson och Erikson, bildhuggaren riddare. – Men de svenska arkitekterna ingenting

  Carl Larsson August Hagborg Johan Janzon Anders Zorn Christian Eriksson Oscar Björck
 • Nej förlåt detta bref. Jag skrifver snart längre – Vädret har blifvit menskligare. Gud låte Er få vara friska Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • *Saglio vill göra en fransk utställning i Hfors nästa höst, arrangerar den sjelf.

  Helsingfors André Saglio