Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider brev champagne cyklar dieter drycker krig mat middag personlighet sjukdom (tillstånd) teater transportmedel väderlek vinter

Paris 19 mars 1901
Älskade Mamma,
Nu är det jag som har två bref att
tacka för – och hvilka bref! Bara
goda underrättelser, som fullkomligt
gjort slut på min ängslighet för
Mammas helsa. "Pourvu que ça
doure" säger jag som Mme Lætitia
Bonaparte. – I förrgår var Hugos
stora middag på hôtel Ritz, det
mest storfurstliga nuförtiden. Skild
mat åt undertecknad. Som derför
befinner sig utmärkt väl, – Jag har
dessutom så vant mig vid mitt
Vichyvatten med litet svagt hvitt vin i
Kallt, mulet blåsigt nu igen! När skall denna vinter sluta.
Var lugn
för velocipeden
jag skall söka
få den, men
måste skrifva till Cs vän Muenier

att jag alls icke afundas deras
champagne. Derefter gingo vi, Gougo
Ivanovitch, fr. Ackté, Karin B. fru
Ingman, fr. Procopé – eftertruppen
bildades af Henrik Standertskjöld
och mig – gingo, säger jag – nej, tusen
gånger nej, åkade i två landåer
från Hotel Ritz till Bouffes – ungefär
30 sekunders åktur. "Les travaux
d'Hercule" är en slags imitation af
Offenbach – icke dem (Hercules är en
slags Boulanger, Deroulède, "Notre
jeune et sympathique demi-dieu,
såsom han sjelf dikterar åt tidnings
interviuwarena) – men ytterst skabrös,
så att fröken Ackté bara satt i den
rysligaste ångest att se några bekanta
ansigten bland publiken – emedan

det icke skulle gå an att hon blefve
sedd der. Hugo förstod ej kvickheterna
utan tyckte bara att det var "lihoj".
Efter teatern stufvade Hugo med egen
hand och ett energiskt "siså"! in
hvar och en af damerna i den rymliga
landåen, och så den der handrörelsen
åt kusken, som icke riktigt förstod
detta teckenspråk. Jag hoppade in
i landån också och alla flickorna
voro mycket häpna öfver den hastiga
affärden – men jag försäkrade att så
var Hugos sätt – det skall gå bara,
undan för undan! Sedan dess har
Jag ej sett honom, men måste väl
i afton gå dit och lemna kort.
I morgon reser han. Mycket vänlig
men allt mera oåtkomlig för andras
tal och kvickheter, som han alls ej

hör på. – Sedan jag släppt ut 3 kvickheter,
hvilka gingo oförstådda och ohörda
förbi Hugos öron, lemnade jag den
sporten och blef åter den anspråks-
löse, tysta gästen. – Jag håller på
med att göra två bilder till Adaminas
perla, och njuter af att göra de 6
Kammarherrarna och 6 hoffröknarna
som bära den stolta Adaminas släp
så naturalistiska som möjligt. Jag
glömmer aldrig hofstatens uppvaktning
i Moskva – I Jardin des Plantes finns
det ändå några vackra och graciösa
djur. – Fröken Sonja Kræmer lyste som
en sol bland alla Ozeroffskorna. –
Jag önskar Er alla god helsa och
så godt kurage som möjligt i dessa
svåra tider. Får se om det blir krig mellan
England och Ryssland ang. Mandschuriet.
– Helsa hjertligt alla från Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Nu är det jag som har två bref att tacka för – och hvilka bref! Bara goda underrättelser, som fullkomligt gjort slut på min ängslighet för Mammas helsa. "Pourvu que ça doure" säger jag som Mme Lætitia Bonaparte.

  Alexandra Edelfelt Letizia Bonaparte
 • I förrgår var Hugos stora middag på hôtel Ritz, det mest storfurstliga nuförtiden. Skild mat åt undertecknad. Som derför befinner sig utmärkt väl, – Jag har dessutom så vant mig vid mitt Vichyvatten med litet svagt hvitt vin i att jag alls icke afundas deras champagne. Derefter gingo vi, Gougo Ivanovitch, fr. Ackté, Karin B. fru Ingman, fr. Procopé – eftertruppen bildades af Henrik Standertskjöld och mig – gingo, säger jag – nej, tusen gånger nej, åkade i två landåer från Hotel Ritz till Bouffes – ungefär 30 sekunders åktur. "Les travaux d'Hercule" är en slags imitation af Offenbach – icke dem (Hercules är en slags Boulanger, Deroulède, "Notre jeune et sympathique demi-dieu, såsom han sjelf dikterar åt tidningsinterviuwarena) – men ytterst skabrös, så att fröken Ackté bara satt i den rysligaste ångest att se några bekanta ansigten bland publiken – emedan det icke skulle gå an att hon blefve sedd der. Hugo förstod ej kvickheterna utan tyckte bara att det var "lihoj". Efter teatern stufvade Hugo med egen hand och ett energiskt "siså"! in hvar och en af damerna i den rymliga landåen, och så den der handrörelsen åt kusken, som icke riktigt förstod detta teckenspråk. Jag hoppade in i landån också och alla flickorna voro mycket häpna öfver den hastiga affärden – men jag försäkrade att så var Hugos sätt – det skall gå bara, undan för undan! Sedan dess har Jag ej sett honom, men måste väl i afton gå dit och lemna kort. I morgon reser han. Mycket vänlig men allt mera oåtkomlig för andras tal och kvickheter, som han alls ej hör på. – Sedan jag släppt ut 3 kvickheter, hvilka gingo oförstådda och ohörda förbi Hugos öron, lemnade jag den sporten och blef åter den anspråkslöse, tysta gästen.

  Vichy Théâtre des Bouffes-Parisiens Hôtel Ritz Karin Brunou Jaques Offenbach Aino Ackté Paul Déroulède Hugo Standertskjöld Georges Boulanger Procopé Ingman Henrik Standertskjöld Herakles
 • Jag håller på med att göra två bilder till Adaminas perla, och njuter af att göra de 6 Kammarherrarna och 6 hoffröknarna som bära den stolta Adaminas släp så naturalistiska som möjligt. Jag glömmer aldrig hofstatens uppvaktning i Moskva – I Jardin des Plantes finns det ändå några vackra och graciösa djur. – Fröken Sonja Kræmer lyste som en sol bland alla Ozeroffskorna.

  Moskva Jardin des Plantes Ozerov Adalmina Sofia von Kræmer
 • Jag önskar Er alla god helsa och så godt kurage som möjligt i dessa svåra tider. Får se om det blir krig mellan England och Ryssland ang. Mandschuriet. – Helsa hjertligt alla från Mammas Atte.

  England Ryssland Manchuriet Alexandra Edelfelt
 • *Kallt, mulet blåsigt nu igen! När skall denna vinter sluta.

 • *Var lugn för velocipeden jag skall söka få den, men måste skrifva till Cs vän Muenier

  Jules-Alexis Muenier (osäker koppling) Adolphe Clément