Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

basarer beställningar brev dagstidningar danska dieter drycker fängelser förryskningspolitik frukost Gud hederstecken konstutställningar kungar kungligheter läkare mat medaljer nordbor norrmän norska politik porträtt post presidenter prinsessor sjukdom (tillstånd) skådespelare studenter svenska svenskar tal telegram utmärkelsetecken utseende utställningar väderlek välgörenhet viner

Lördag 30 mars 1901
Älskade Mamma,
Det är från Ellan och Bertha jag
i går afton fick utmärkt vänliga
bref mest idel goda underrättelser,
men det är till Mamma jag svara,
då innehållet af brefven tydde på
att Mamma nu var bättre både till
helsan och humöret. Gud låte
det fortgå, och Mamma för hvarje
dag bli allt raskare. Det måste
ju också ta slut på det här
Vargavädret snart – här ha vi haft
snö och 6 grader kallt och nordanvinden
har blåst i två månader. Jag får också
ta i hela min energi med båda hän-
derna för att tappa den. De
sista dagarne ha varit svåra genom
det mångahanda under dem. först
telegrammer från prinsessan Marie

att jag nödvändigt skall ge något
till en publikation "la belle France"
som hon skall ge ut i Kbhvn för väl-
görande ändamål vid en bazar – så
frågar jag
telegrafiskt
hennes adjutant i denna
sak, Herman Bang, när bidraget
allra senast skall afsändas härifrån
hvarpå han svarar: i morgon, d.v.s.
i dag. Jag har vakat genom hela
natten får att göra en teckning, som
Jag dock ej var nöjd med, utan sände
ett utrifvet blad ur mitt album
med. – Derefter kl. 12 på dagen i dag
gick jag på frukost till Menard Dorians
för Björnson (som nu igen är sjuk), så
att han fick representeras af sin dotter
Dagny Langen – Der voro Picquart, Georges
Clemenceau och de andra. – I går
kom grefvinnan Moltke och bad mig
ställa ut mannens porträtt (taflor-
na inlemnas om tisdag) – det är
ju smickrande men jag vet ej huru

detta officiella porträtt skall taga sig ut
bredvid Ainos som är helt artistiskt
nå ja, det representerar 2 dagars ar-
bete till – hard work för att få
den grann förgyllda ramen att gå
skojs med resten. Langen var
här i dag efter frukosten med frun –
Dagny, som går och gör reklam
för mig i hela det litterära Paris.
Langen är simplicessimus' redaktör,
landsförvisad från Tyskland, som Mamma
vet – mycket rik och konstälskande,
mycket difficile. Han stod och såg
en stund och sade sedan till sin
fru: einfach herrlich, des Ding!
och så kom han fram med att han
vill att jag skulle måla Dagny, sedan
Lenbach raterat henne – Men när
och hur och hvar – ja jag sade att jag
satt och väntade på Demidoff och i
slutet af April tänkte draga
frå Sydens lande, och att jag hade

Weile med kind zu Haus, die ohne
mich verderben, hvarpå fru Langen genast
sade: was scherst mir Heiß, was ocherst
mir Kind! ich trage viel bessres verlangen –
Emellertid är det roligt att alla
konstförståndiga säga med en mun att
jag sällan gjort något bättre och förespår
mig stor succès. –
Hos Menard Dorians talades mycket om
Ryssland – Clemenceau sade: je crois et
j'espère que c'est un reveil tout de
même! förfärliga detaljer i dagens
"Matin" – De äro inga alliance beundrare
der i huset, det kan Bertha intyga. De
menade att detta i hvarje fall borde vara
nyttigt för Finland som ju icke ens kastat
galoschen på gendarmerna, som studenterna.
– Häromkvällen var en firning på Svenska
klubben för alla dem af klubbens
medlemmar som blifvit dekorerade:
24 stycken. Jag var kucku och alla
trähandlarena kallade mig hr Kommendören.
– (ordnarna buros i naturlig storlek). Underligt

är det med svenskarnas stora loyalitet –
vi ha alldeles förlorat hela den
vokabulären. Baron Beck Friis
höll festtalet, och der ingick sådant
som: då vi nu samlats att gemen-
samt glädjas åt dessa nådeveder-
mälen och vår djupt kända tack-
samhet mot våra konungar och
franska republikens president (ty
en del hade fått vasan och dannebrogen
dessutom). – Der var en grefve Bonde
bror till Lulas man. Nog är det under-
ligt att grefvarna Bonde nästan
skryta med Hugo Standertskjöld
och hans rikedomar – "en slägtinge,
som vi vet att herr Edelfelt känner
mycket väl! – Det roligaste på
hela historien var en ung, stor
norska, fr. Dahl, sångerska, som
på enträgen begäran uppträdde
i egna, komponerade monologen,
med en komisk kraft som man

mycket sällan ser hos en ung flicka –
mycket, mycket bättre än fru
Petterson Norrie – och så uppträdde
hon på norska, danska (som föredrag
hållande folkskolelärinna, ypperligt)
och svenska (frödingska saker) lika
bra på alla språk – Hon var
dråplig – med något godt och gammalt
bekant i de stora runda ögonen.
Jag har sällan skrattat så godt som
då. – Lyckligtvis slapp jag att
hålla tal, då generalkonsul
Nordling, ehuru blott officier, var
vice ordförande i Klubben. – Ja de ha ett
bråk med sitt ceremoniel, men
de ha ingen Bobrikoff och derför
god tid att tänka på sådant der –
Mera snart igen kl. är half fem
och posten går. I dag går jag igen

till Håkanson, ty jag är ännu ej
bra. På mera än en månad
har jag ej smakat kött, likörer,
öl eller annat vin än lätt hvitt
vin blandadt med vichyvatten,
och jag saknar ej det minsta
all denna magförderfvande kost.
Folk smickra mig med att jag
magrat och fått något "högst intres-
sant i mitt utseende.
Farväl – Gud låte Mamma snart
bli alldeles rask, och försök
att hålla humöret uppe. Än kom-
mer dag, än är ej allt förbi
också i politiken. Tänk på
Picquart, som suttit elfva
månader i fängelse när han gjort
som bäst. Helsa alla hjertligt
från Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det är från Ellan och Bertha jag i går afton fick utmärkt vänliga bref mest idel goda underrättelser, men det är till Mamma jag svara, då innehållet af brefven tydde på att Mamma nu var bättre både till helsan och humöret. Gud låte det fortgå, och Mamma för hvarje dag bli allt raskare.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Det måste ju också ta slut på det här Vargavädret snart – här ha vi haft snö och 6 grader kallt och nordanvinden har blåst i två månader. Jag får också ta i hela min energi med båda händerna för att tappa den.

 • De sista dagarne ha varit svåra genom det mångahanda under dem. först telegrammer från prinsessan Marie att jag nödvändigt skall ge något till en publikation "la belle France" som hon skall ge ut i Kbhvn för välgörande ändamål vid en bazar – så frågar jag telegrafiskt hennes adjutant i denna sak, Herman Bang, när bidraget allra senast skall afsändas härifrån hvarpå han svarar: i morgon, d.v.s. i dag. Jag har vakat genom hela natten får att göra en teckning, som Jag dock ej var nöjd med, utan sände ett utrifvet blad ur mitt album med.

  Köpenhamn Marie Herman Bang
 • Derefter kl. 12 på dagen i dag gick jag på frukost till Menard Dorians för Björnson (som nu igen är sjuk), så att han fick representeras af sin dotter Dagny Langen – Der voro Picquart, Georges Clemenceau och de andra.

  Bjørnstjerne Bjørnson Georges Clemenceau Aline Ménard-Dorian Paul Ménard-Dorian Marie-Georges Picquart Dagny Langen
 • I går kom grefvinnan Moltke och bad mig ställa ut mannens porträtt (taflorna inlemnas om tisdag) – det är ju smickrande men jag vet ej huru detta officiella porträtt skall taga sig ut bredvid Ainos som är helt artistiskt nå ja, det representerar 2 dagars arbete till – hard work för att få den grann förgyllda ramen att gå skojs med resten.

  Aino Ackté Léon Moltke-Hvitfeldt Maria Moltke-Hvitfeldt
 • Langen var här i dag efter frukosten med frun – Dagny, som går och gör reklam för mig i hela det litterära Paris. Langen är simplicessimus' redaktör, landsförvisad från Tyskland, som Mamma vet – mycket rik och konstälskande, mycket difficile. Han stod och såg en stund och sade sedan till sin fru: einfach herrlich, des Ding! och så kom han fram med att han vill att jag skulle måla Dagny, sedan Lenbach raterat henne – Men när och hur och hvar – ja jag sade att jag satt och väntade på Demidoff och i slutet af April tänkte draga frå Sydens lande, och att jag hade Weile med kind zu Haus, die ohne mich verderben, hvarpå fru Langen genast sade: was scherst mir Heiß, was ocherst mir Kind! ich trage viel bessres verlangen

  Paris Tyskland Alexandra Edelfelt Elim Demidov di San Donato Franz von Lenbach (osäker koppling) Albert Langen Dagny Langen
 • Emellertid är det roligt att alla konstförståndiga säga med en mun att jag sällan gjort något bättre och förespår mig stor succès.

 • Hos Menard Dorians talades mycket om Ryssland – Clemenceau sade: je crois et j'espère que c'est un reveil tout de même! förfärliga detaljer i dagens "Matin" – De äro inga alliance beundrare der i huset, det kan Bertha intyga. De menade att detta i hvarje fall borde vara nyttigt för Finland som ju icke ens kastat galoschen på gendarmerna, som studenterna.

  Finland Ryssland Berta Edelfelt Georges Clemenceau Aline Ménard-Dorian Paul Ménard-Dorian
 • Häromkvällen var en firning på Svenska klubben för alla dem af klubbens medlemmar som blifvit dekorerade: 24 stycken. Jag var kucku och alla trähandlarena kallade mig hr Kommendören. – (ordnarna buros i naturlig storlek). Underligt är det med svenskarnas stora loyalitet – vi ha alldeles förlorat hela den vokabulären. Baron Beck Friis höll festtalet, och der ingick sådant som: då vi nu samlats att gemensamt glädjas åt dessa nådevedermälen och vår djupt kända tacksamhet mot våra konungar och franska republikens president (ty en del hade fått vasan och dannebrogen dessutom). – Der var en grefve Bonde bror till Lulas man. Nog är det underligt att grefvarna Bonde nästan skryta med Hugo Standertskjöld och hans rikedomar – "en slägtinge, som vi vet att herr Edelfelt känner mycket väl! – Det roligaste på hela historien var en ung, stor norska, fr. Dahl, sångerska, som på enträgen begäran uppträdde i egna, komponerade monologen, med en komisk kraft som man mycket sällan ser hos en ung flicka – mycket, mycket bättre än fru Petterson Norrie – och så uppträdde hon på norska, danska (som föredrag hållande folkskolelärinna, ypperligt) och svenska (frödingska saker) lika bra på alla språk – Hon var dråplig – med något godt och gammalt bekant i de stora runda ögonen. Jag har sällan skrattat så godt som då. – Lyckligtvis slapp jag att hålla tal, då generalkonsul Nordling, ehuru blott officier, var vice ordförande i Klubben. – Ja de ha ett bråk med sitt ceremoniel, men de ha ingen Bobrikoff och derför god tid att tänka på sådant der

  Nikolaj Bobrikov Kristian IX Oskar II Hugo Standertskjöld Joakim Beck-Friis Émile Loubet Gustaf Carl Trolle-Bonde (osäker koppling) Julia Bonde af Björnö Christer Bonde af Björnö Olivia Dahl Anna Pettersson-Norrie Gustaf Nordling
 • Mera snart igen kl. är half fem och posten går.

 • I dag går jag igen till Håkanson, ty jag är ännu ej bra. På mera än en månad har jag ej smakat kött, likörer, öl eller annat vin än lätt hvitt vin blandadt med vichyvatten, och jag saknar ej det minsta all denna magförderfvande kost. Folk smickra mig med att jag magrat och fått något "högst intressant i mitt utseende.

  Vichy
 • Farväl – Gud låte Mamma snart bli alldeles rask, och försök att hålla humöret uppe. Än kommer dag, än är ej allt förbi också i politiken. Tänk på Picquart, som suttit elfva månader i fängelse när han gjort som bäst. Helsa alla hjertligt från Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt Marie-Georges Picquart