Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

alkohol årets fester badanläggningar beställningar brev danskar dieter finländare förryskningspolitik konstnärskap konstutställningar läkare mat nordbor norrmän påsk politik porträtt rättsfall resor sjukdom (tillstånd) tal temperatur utställningar väderlek

Paris Annandag påsk 1901
Älskade Mamma,
Min påsk började egentligen i morgse, då
jag fick Mammas kära bref. Visserligen såg
jag ju deraf att Mamma varit mera
sjuk än jag fått veta genom flickornas,
Ellans och Kickis bref. Men å andra sidan
såg jag ju också att det är bättre nu.
Idén med Ramlösa tilltalar mig mycket.
Jag talade länge med Dr Håkanson i dag derom,
och han, som besökt alla Sveriges badorter,
menade att Ramlösa vore ypperligt. "Då
borde Du passa på och hålla Din Mamma säll-
skap der, sade han, ty det skulle göra också
Dig innerligt godt. Det är mycket vackert
der, lugnt och fridfullt, en half timme från
Helsingborg och "mindre stökigt än Carlsbad"
sade han – resan till C. är ju också mycket
längre. Håkanson sade att C. var verldens
första kurort derigenom att allt är ordnadt,
Sedan mera än ett sekel, för sjukvård der.
Mammas skall icke ett ögonblick oroa sig för
kostnader o.d. – jag ber att få bjuda Mamma
med följeslagarinna på hela resan och kommer
sjelf med, vare sig till Ramlösa eller Carlsbad.

I morgon reser jag, för mina syndiga löftens
skull, till London. Det var en dumhet
att gå in på detta emedan det derange-
rar mig ofantligt, men jag är alltid
en strunt då det gäller att säga nej.
Men mera än en vecka stannar jag ej der –
och gör under den tiden hvad jag hinner.
Jour de Vernissage är så tidigt som den
19, fredag, d.v.s. Jour des peintres – och
jag vill se huru de placera mitt porträtt af
Aino A. (Gräsligt har jag plågats af
tvånget att ställa ut Moltke – har arbetat
på detta porträtt som en galning – så att
Håkanson sade att jag måste resa och kom-
ma bort från denna fixa idé – han tror
att resan till London dessutom skall göra
min mage godt. Jag har magrat mycket
under hans behandling. Aldrig mera kommer
jag att dricka alkohol, ty jag känner
mig verkligen mycket bättre af denna nykter
regim. Men som mitt onda är nervöst
inverkar alla sorger direkt på inelfvorna,
och jag har derför under dessa dagar igen
haft dem "på tass". – Midt under det
jag målade för Moltke i lördags kl. 10 f.m.
fick jag ett bref från fru Thaulow som bad mig

komma på afskedsfrukost för Björnson och med
Drachmann. – Jag åt just ingenting – men Mam-
ma skulle ha njutit af de 3 tal jag fick
1 af Björnson, 2 af Holger Drachmann.
Björnson höll ett tal till "Nordens aand"
och tre så olika representanter som undertecknad
(han började med mig) – Drachmann och Fritz Thaulow.
Han talte om Finland och "tragiken" som jag
fått in i fänr. Stål, den största, den ädlaste
tragik, ditt lands tragik" denna tragik som
kompletterat mig och gjort mig djupare och
bättre, sade han – Så Dachmann, lyrikern,
rusets skald, ungdomen, hafvets – allt mycket
vackert sagdt som endast Bj. Bj kan det och
sist Värden Thaulow naturen, idyllen, bäcken
som obekymrat om menniskornas öde och
olyckor flyter fram under träden, och bara
rinner och rinner och rinner – Vi gapskrattade,
men Fr. Thaulow "riait Jaune" – Så höll
Bj. ett tal om Paris och Dreyfussaken och
rättvisan också så att man kunde sitta och
gräma sig öfver att det ej Skrefs upp – och
Så höll Dachmann att tal till mig – huru han
känt mig för 23 år sedan, och då bara tänkt:
hvis jeg nu var et pigebörn vilde jeg slaa
damerna om den Fyr – och det var hans intryck
under
många år. Men nu såg han mig med streck och
kors i pannan som lifvet ristat, som Finlands
öde tecknat och så talade han om min tafla,

Rosqvist i träsket som han sett i Filadelfia,
"det bedste Billede der" som utstrålade hela
Nordens poesi, och derför ville han dricka med
mig som "man och digter" och ville trycka min
hand för hvad jag gjort, utan att tänka på
om han skulle vara "et Pigebörn" nej nu ville
Holger Drachmann dricka med Albert Edelfelt.
– Och så ännu ett tal till Finland som var ord
och inga visor. "Det är hårdt att vänta, men
man väntar aldrig för länge på seger, ty många
tecken tyder på att Er sak skall segra. – –
– I går var det 22 grader varmt, men tryckande.
I boulognerskogen dit jag gick på ett skutt
var det formligen trångt såsom i Mammas
ungdomsesplanader. I dag blåser det upp
dugtigt – jag får gunga i morgon. Skrif till
Savoy Hôtel London – Gud låte Mamma
bli raskare dag för dag, Gud låte Mammas
humör bli bättre – Skola våra fiender, utom
allt annat, ännu beröfva mig min egen
Mammas goda humör! Nej visa dem att de
icke få den glädjen. Det går nog bättre än
vi nu tänka – sedan Ryssland sjelft börjar
röra på sig. De fingo ju backa i Mandschu-
riet – Och Japan, lilla pigga Japan som rör
på sig! – Helsa alla tusen miljoner gån-
ger från Mammas
Atte.
Om jag bara visste om Mamma suttit och grubblat
öfver att jag ej kommit hem!

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Min påsk började egentligen i morgse, då jag fick Mammas kära bref. Visserligen såg jag ju deraf att Mamma varit mera sjuk än jag fått veta genom flickornas, Ellans och Kickis bref. Men å andra sidan såg jag ju också att det är bättre nu.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Idén med Ramlösa tilltalar mig mycket. Jag talade länge med Dr Håkanson i dag derom, och han, som besökt alla Sveriges badorter, menade att Ramlösa vore ypperligt. "Då borde Du passa på och hålla Din Mamma sällskap der, sade han, ty det skulle göra också Dig innerligt godt. Det är mycket vackert der, lugnt och fridfullt, en half timme från Helsingborg och "mindre stökigt än Carlsbad" sade han – resan till C. är ju också mycket längre. Håkanson sade att C. var verldens första kurort derigenom att allt är ordnadt, Sedan mera än ett sekel, för sjukvård der. Mammas skall icke ett ögonblick oroa sig för kostnader o.d. – jag ber att få bjuda Mamma med följeslagarinna på hela resan och kommer sjelf med, vare sig till Ramlösa eller Carlsbad.

  Sverige Karlsbad / Karlovy Vary Ramlösa hälsobrunn Helsingborg Alexandra Edelfelt Claes Håkanson
 • I morgon reser jag, för mina syndiga löftens skull, till London. Det var en dumhet att gå in på detta emedan det derangerar mig ofantligt, men jag är alltid en strunt då det gäller att säga nej. Men mera än en vecka stannar jag ej der – och gör under den tiden hvad jag hinner.

  London
 • Jour de Vernissage är så tidigt som den 19, fredag, d.v.s. Jour des peintres – och jag vill se huru de placera mitt porträtt af Aino A.

  Aino Ackté
 • (Gräsligt har jag plågats af tvånget att ställa ut Moltke – har arbetat på detta porträtt som en galning – så att Håkanson sade att jag måste resa och komma bort från denna fixa idé – han tror att resan till London dessutom skall göra min mage godt. Jag har magrat mycket under hans behandling. Aldrig mera kommer jag att dricka alkohol, ty jag känner mig verkligen mycket bättre af denna nykter regim. Men som mitt onda är nervöst inverkar alla sorger direkt på inelfvorna, och jag har derför under dessa dagar igen haft dem "på tass".

  London Léon Moltke-Hvitfeldt Claes Håkanson
 • Midt under det jag målade för Moltke i lördags kl. 10 f.m. fick jag ett bref från fru Thaulow som bad mig komma på afskedsfrukost för Björnson och med Drachmann. – Jag åt just ingenting – men Mamma skulle ha njutit af de 3 tal jag fick 1 af Björnson, 2 af Holger Drachmann. Björnson höll ett tal till "Nordens aand" och tre så olika representanter som undertecknad (han började med mig) – Drachmann och Fritz Thaulow. Han talte om Finland och "tragiken" som jag fått in i fänr. Stål, den största, den ädlaste tragik, ditt lands tragik" denna tragik som kompletterat mig och gjort mig djupare och bättre, sade han – Så Dachmann, lyrikern, rusets skald, ungdomen, hafvets – allt mycket vackert sagdt som endast Bj. Bj kan det och sist Värden Thaulow naturen, idyllen, bäcken som obekymrat om menniskornas öde och olyckor flyter fram under träden, och bara rinner och rinner och rinner – Vi gapskrattade, men Fr. Thaulow "riait Jaune" – Så höll Bj. ett tal om Paris och Dreyfussaken och rättvisan också så att man kunde sitta och gräma sig öfver att det ej Skrefs upp – och Så höll Dachmann att tal till mig – huru han känt mig för 23 år sedan, och då bara tänkt: hvis jeg nu var et pigebörn vilde jeg slaa damerna om den Fyr – och det var hans intryck under många år. Men nu såg han mig med streck och kors i pannan som lifvet ristat, som Finlands öde tecknat och så talade han om min tafla, Rosqvist i träsket som han sett i Filadelfia, "det bedste Billede der" som utstrålade hela Nordens poesi, och derför ville han dricka med mig som "man och digter" och ville trycka min hand för hvad jag gjort, utan att tänka på om han skulle vara "et Pigebörn" nej nu ville Holger Drachmann dricka med Albert Edelfelt. – Och så ännu ett tal till Finland som var ord och inga visor. "Det är hårdt att vänta, men man väntar aldrig för länge på seger, ty många tecken tyder på att Er sak skall segra.

  Finland Paris Philadelphia Norden Alexandra Edelfelt Bjørnstjerne Bjørnson Holger Drachmann Frits Thaulow Léon Moltke-Hvitfeldt Alexandra Thaulow Stål Ville Rosqvist Alfred Dreyfus
 • I går var det 22 grader varmt, men tryckande. I boulognerskogen dit jag gick på ett skutt var det formligen trångt såsom i Mammas ungdomsesplanader.

  Bois de Boulogne Alexandra Edelfelt
 • I dag blåser det upp dugtigt – jag får gunga i morgon. Skrif till Savoy Hôtel London

  London Savoy Hotel
 • Gud låte Mamma bli raskare dag för dag, Gud låte Mammas humör bli bättre – Skola våra fiender, utom allt annat, ännu beröfva mig min egen Mammas goda humör! Nej visa dem att de icke få den glädjen. Det går nog bättre än vi nu tänka – sedan Ryssland sjelft börjar röra på sig. De fingo ju backa i Mandschuriet – Och Japan, lilla pigga Japan som rör på sig! – Helsa alla tusen miljoner gånger från Mammas Atte.

  Ryssland Japan Manchuriet Alexandra Edelfelt
 • Om jag bara visste om Mamma suttit och grubblat öfver att jag ej kommit hem!

  Alexandra Edelfelt