Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider badanläggningar beställningar djur förryskningspolitik Gud järnvägar konstutställningar pennor politik porträtt presidenter resor sjukdom (tillstånd) städer tåg utställningar vår

Paris Fredag 19 april 1901
kl. 1/2 7 e.m.
Älskade Mamma,
Just nu åter anländ till
Paris efter en alldeles förtjusande
resa denna gång. Hafvet som
en spegel och ensam i kupén
från Boulogne hit. Ännu
har jag ej träffat någon som
kunnat säga mig huru mina
taflor se ut (i dag var le
Vernissage des artistes) – men skall
gå till Vallgrens just nu.
Jag måste nu sluta upp med
Här är våren ganska långt framskriden, mycket mera än
i London

Demidoff, på hvilken jag arbetar
alldeles som en tok – jag tror
det är ganska likt, men ej
bra måladt, ty ljuset var
ohyggligt i hans salong.
Jag får det hit om några
dagar, sedan det hunnit
torka.
Ack hvad jag gåfve mycket
för att veta precis huru
Mamma mår, hvad Mamma
tänker just nu, huru Mam-
ma ser sommarn och bad-
resan an o.s.v. – Jag ber Mam-

ma rigtigt innerligt att försöka
se allt detta litet hoppfullt och ej
alltid i svart. Och tänk icke så
mycket på politiken – jag vet
att det är svårt att göra an-
nat – men gör det ej för
vår skull. Tänk på att detta
är en period som måste ha
sin öfvergång – Finland har
varit så stort och sjelfständig
att det ej kan bli ryska mera
och så måste det ju kom-
ma förändringar i Ryssland
också. Sophie Mannerheim

frågade mycket efter Mamma och
Mammas helsa.
Jag andas ut efter alla dessa
vilda får och lejoninnor och
krokodiler och zebror som ut-
gjort det enda samtalsämnet
mellan Demidoff och hans, som jag
tror litet rubbade lilla bror.
Men vackra saker såg jag i London
och staden tycker jag rigtigt mycket
om. – Mera i morgon, då
Jag kan helsa från Loubet
och mina taflor –
Helsa alla! Gud låte Mamma få
vara frisk och rask –
Mammas
Atte.
Detta är skrifvet med Bs stylographic pen, ej påfylld sedan januari.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Just nu åter anländ till Paris efter en alldeles förtjusande resa denna gång. Hafvet som en spegel och ensam i kupén från Boulogne hit.

  Paris Boulogne-sur-Mer
 • Ännu har jag ej träffat någon som kunnat säga mig huru mina taflor se ut (i dag var le Vernissage des artistes) – men skall gå till Vallgrens just nu.

  Antoinette Råström Ville Vallgren
 • Jag måste nu sluta upp med Demidoff, på hvilken jag arbetar alldeles som en tok – jag tror det är ganska likt, men ej bra måladt, ty ljuset var ohyggligt i hans salong. Jag får det hit om några dagar, sedan det hunnit torka.

  Elim Demidov di San Donato
 • Ack hvad jag gåfve mycket för att veta precis huru Mamma mår, hvad Mamma tänker just nu, huru Mamma ser sommarn och badresan an o.s.v. – Jag ber Mamma rigtigt innerligt att försöka se allt detta litet hoppfullt och ej alltid i svart. Och tänk icke så mycket på politiken – jag vet att det är svårt att göra annat – men gör det ej för vår skull. Tänk på att detta är en period som måste ha sin öfvergång – Finland har varit så stort och sjelfständig att det ej kan bli ryska mera och så måste det ju komma förändringar i Ryssland också.

  Finland Ryssland Alexandra Edelfelt
 • Sophie Mannerheim frågade mycket efter Mamma och Mammas helsa.

  Alexandra Edelfelt Sophie Mannerheim
 • Jag andas ut efter alla dessa vilda får och lejoninnor och krokodiler och zebror som utgjort det enda samtalsämnet mellan Demidoff och hans, som jag tror litet rubbade lilla bror. Men vackra saker såg jag i London och staden tycker jag rigtigt mycket om.

  London Elim Demidov di San Donato Paul Demidov di San Donato
 • Mera i morgon, då Jag kan helsa från Loubet och mina taflor – Helsa alla! Gud låte Mamma få vara frisk och rask – Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt Émile Loubet
 • *Här är våren ganska långt framskriden, mycket mera än i London

  London
 • *Detta är skrifvet med Bs stylographic pen, ej påfylld sedan januari.

  Berta Edelfelt