Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

akademiker Bibeln brev depression fennomani finländare finska författare förryskningspolitik Gud krig läkare melankoli politik post revolutioner ryssar sjukdom (tillstånd) tidskrifter utflykter

Paris 22 april 1901
Älskade Mamma,
1 timme sedan jag stuckit mitt i
natt skrifna bref i Postlådan fick jag
Mammas kära bref jemte ett från
Ellan. Jag är så innerligen glad
och tacksam för att Mamma, ehuru
sjuk, skrifver till mig – gör det
ofta, om än kort – jag hoppas
stilen blir stadigare för hvar gång.
Nej, vi skola inte öfverge res-
planen, ty vi måste göra något
för att få bort denna svaghet,
få nya intryck, icke sannt?
Vore det icke herrligt att kom-
ma bort från ryssar och
neo utanara
fennomaner
några veckor bara? Då det är så
lyckligt att Doktorerna förklara att
Mamma ej har något organiskt
fel, så måste vi försöka allt

som försökas kan för att få bort
denna svaghet eller nervositet
eller hvad det är. Jag är fullt
och fast öfvertygad om att det
är fäderneslandets olyckor som
gjort Mamma sjuk – och så ohyggligt
den låter, tror jag att verkliga
utbrott, såsom krig och revolution
äro mindre nedtryckande än detta
underliga dofva och lömska för-
tryck som lik en fuktigt dimma
tränger sig på oss. –
I afton kommer jag att få tala
om Finland hos Psichari. Mamma
vet kanske att här är en kongress
af alla nationers universitets
män – den 80 årige Mommsen
och filosofen Eücken från Jena bl.a.
– Alla ha de undertecknat den
finska adressen. – För resten

börja ryssarne sjelfva och säga att
det Bobrikoffska regementet är den
största faute som regeringen kunnat
begå. Jag har träffat många här
och alla säga de detsamma. Den
lilla dumma och små fnoskiga Demidoff
den yngre sade att "la société"
i Pburg har starka sympathier för
Finland nu – det betyder ju ingenting
ty ingen annan än Pobbe och
knutpiskan betyder något nu derborta –
men det är ändå ett tidens tecken.
– Ack om Mamma kunde läsa Clé-
menceaus artiklar i le bloc – det
är då en karl som kan skrifva. –
I London kom jag ut ur en butik
och föll rakt på Georges Clémenceau,
och blef så glad som om jag råkat
min köttslige fader. Jag talade om
hans artiklar, om Finland, och han
talade tröstande ord. – Få nu se hvad
makterna ställa till i Kina – I England
sade alla att de vilja ha ett krig med Ryss-
land inom 10 år, ett stort krig,
som måste komma, menade de.

Min Demidoff, som talar efter sin om-
gifning, är mycket engelsk och går
som sådan mycket åt Ryssland, som
han (!) skulle vilja reformera. –
"Der finnes inga gentlemen i Ryssland"
sade han "Deri har ni fullkomligt
rätt, sade jag, men det finnes i Finland".
Grefve Costa utbröt "Sapristi, vous ne
l'envoyez pas dire" (ett talesätt som
betyder ungefär: det vill jag kalla att tala
är skägget).
Farväl – jag vet ingenting annat
om den närmaste framtiden
än att jag väntar på underrättelser
från Er, från Mamma – vill hvila
några dagar – reser kanske till Fontain-
bleau och hör på fågelsången.
Gud låte Mamma snart bli rigtigt
rask! Spänn viljan och blif det
och sörj inte. Mamma skulle lära
de ord Mamma sjelf skrifvit den gången
jag först reste ut – jag har fäst dem
i min Bibel och läser dem ofta – de
säga: var vid godt mod, var glad!
Helsa alla från Mammas egen Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • 1 timme sedan jag stuckit mitt i natt skrifna bref i Postlådan fick jag Mammas kära bref jemte ett från Ellan. Jag är så innerligen glad och tacksam för att Mamma, ehuru sjuk, skrifver till mig – gör det ofta, om än kort – jag hoppas stilen blir stadigare för hvar gång.

  Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Nej, vi skola inte öfverge resplanen, ty vi måste göra något för att få bort denna svaghet, få nya intryck, icke sannt? Vore det icke herrligt att komma bort från ryssar och neo utanara fennomaner några veckor bara? Då det är så lyckligt att Doktorerna förklara att Mamma ej har något organiskt fel, så måste vi försöka allt som försökas kan för att få bort denna svaghet eller nervositet eller hvad det är. Jag är fullt och fast öfvertygad om att det är fäderneslandets olyckor som gjort Mamma sjuk – och så ohyggligt den låter, tror jag att verkliga utbrott, såsom krig och revolution äro mindre nedtryckande än detta underliga dofva och lömska förtryck som lik en fuktigt dimma tränger sig på oss.

  Alexandra Edelfelt
 • I afton kommer jag att få tala om Finland hos Psichari. Mamma vet kanske att här är en kongress af alla nationers universitetsmän – den 80 årige Mommsen och filosofen Eücken från Jena bl.a. – Alla ha de undertecknat den finska adressen.

  Finland Jena Alexandra Edelfelt Ioannis Psichari Theodor Mommsen Rudolf Eucken
 • För resten börja ryssarne sjelfva och säga att det Bobrikoffska regementet är den största faute som regeringen kunnat begå. Jag har träffat många här och alla säga de detsamma. Den lilla dumma och små fnoskiga Demidoff den yngre sade att "la société" i Pburg har starka sympathier för Finland nu – det betyder ju ingenting ty ingen annan än Pobbe och knutpiskan betyder något nu derborta – men det är ändå ett tidens tecken.

  Finland Sankt Petersburg Nikolaj Bobrikov Paul Demidov di San Donato (osäker koppling) Konstantin Pobedonostsev
 • Ack om Mamma kunde läsa Clémenceaus artiklar i le bloc – det är då en karl som kan skrifva. – I London kom jag ut ur en butik och föll rakt på Georges Clémenceau, och blef så glad som om jag råkat min köttslige fader. Jag talade om hans artiklar, om Finland, och han talade tröstande ord.

  Finland London Alexandra Edelfelt Georges Clemenceau
 • Få nu se hvad makterna ställa till i Kina – I England sade alla att de vilja ha ett krig med Ryssland inom 10 år, ett stort krig, som måste komma, menade de. Min Demidoff, som talar efter sin omgifning, är mycket engelsk och går som sådan mycket åt Ryssland, som han (!) skulle vilja reformera. – "Der finnes inga gentlemen i Ryssland" sade han "Deri har ni fullkomligt rätt, sade jag, men det finnes i Finland". Grefve Costa utbröt "Sapristi, vous ne l'envoyez pas dire" (ett talesätt som betyder ungefär: det vill jag kalla att tala är skägget).

  Finland England Ryssland Kina Elim Demidov di San Donato Costa
 • Farväl – jag vet ingenting annat om den närmaste framtiden än att jag väntar på underrättelser från Er, från Mamma – vill hvila några dagar – reser kanske till Fontainbleau och hör på fågelsången. Gud låte Mamma snart bli rigtigt rask! Spänn viljan och blif det och sörj inte. Mamma skulle lära de ord Mamma sjelf skrifvit den gången jag först reste ut – jag har fäst dem i min Bibel och läser dem ofta – de säga: var vid godt mod, var glad! Helsa alla från Mammas egen Atte

  Fontainebleau Alexandra Edelfelt