Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap beställningar brev första maj fotografer gåvor Gud handelsmän hattar inredningar intervjuer kläder konsthandel kritik kvällstidningar kvinnor namnsdagar personlighet porträtt resor utseende veckotidningar

Paris 1 maj 1901
Älskade Mamma,
Först ber jag att på det hjertli-
gaste få gratulera till Mammas
namnsdag – då jag hoppas detta kom-
mer fram. Jag tar Mamma i famn
och önskar Mamma af hela mitt
hjerta Guds välsignelse, helsan och
allt godt. –
Så långt äro vi då komna som
till 1sta maj. Aldrig trodde jag att
jag så länge skulle bli i Paris, men
nu hoppas jag jag också sjunger på
sista versen här. Ack ja! det är
omöjligt att flyga ihop allt det
måleri jag börjat på med – Nu lemnar
Jag emellertid allt annat än Mlle

Camille Vallery-Radot, som icke
går fullt så fort som jag ville, ty
jag är litet trött af för mycket
målande nu. Och man måste vara
vid full vigör för att lyckas – känna
hela ungdomens verksamhets- och
skaparifver – I morgon har jag henne
hela dagen och hoppas då göra stor-
verk. Demidoff har lofvat
skicka sitt porträtt i slutat af
veckan. Om jag ej kan göra det
alldeles färdigt här slutar jag det
i Helsingfors, tror jag. Det tråkigaste
är med mina inköp för de Antellska
medlen – min tveksamhet gör
att jag förlorar tid, också denna
dumma fruktan för kritiken hemma
hvilken ju dock kommer, skarp
hotande i hvilket fall som helst.

Just nu har jag haft en envis inter-
vieware här från Idun och Aftonbladet
en herre som heter Lindblom. Som jag
för hans skull fick sitta uppe i natt
och retouchera
fotografin efter
A. Acktés porträtt,
var missöjd med detta lika så pin-
samma som i grunden onyttiga ar-
bete, som jag dessutom två gånger
bedt hr Lindblom på ett hyggligt sätt)
draga sina färde, var jag föga lifvad
för ett interwiew, när han kom
på slaget 2. – Jag hade lust, som
Flaubert att skrifva en sjelfbiografi
en gång för alla, sådan som brackorna
vilja ha en konstnärsbiografi. Flaubert
säger bl.a. "Jag har förbindelser med
alla Europas hof och utländska
ambassadörer komma ofta och råd-
fråga mig i kinkiga fall. Je suis
très riche et je donne des fêtes."
– Förskräckt öfver dessa mina planer
att sjelf författa biografin, lofvade

Herr Lindblom låta bli att fråga ut mig
och skulle visa mig sitt opus om fre-
dag, då han igen kommer hit med
en fotograf! – Jag hade skrifvit
om mitt utseende: af medellängd,
snarare lång än kort, en smidig, nervös
gestalt. De blixtrande bruna ögonen
uttrycka mildhet som dock ej utesluter
viljekraft. Jag bär
till mitt yttre
prägeln af en
fullständig gentleman och mina
kläder komma ifrån verldens bästa
skräddare. Jag är en utmärkt kännare
af viner och ingen kan anordna
en fin liten middag som jag. Jag
är dessutom ett finansielt snille
för hvilket icke de mest subtila
affärskombinationer äro främmande o.s.v.
o.s.v. alltnog hr Lindblom blef
förskräckt. Om de engång skulle begripa
huru otäckt hela detta af interview-
system är. – Men de uslingarna få betalt
för rad och vilja göra det så långt
som möjligt och derför få man stå
och skämmas för publiken såsom en
Detta för grosshandlarna i Stockholm.

jubelåsna.
I går var jag, sedan jag målat flickan
Camille på den andra salongens
vernissage. Egendomligt nog fick jag
höra ännu mera vackra saker der
än på vår egen vernissage:
Bastien Lepages bror sade bl.a. att
jag aldrig haft en sådan succès
förut, icke ens med Pasteur, att
Jag var i ständigt framåtskridande
o.s.v. –
Karin B. som jag såg hos Aino Ackté
när jag var der för att önska henne
en lycklig resa till Hfors och sedan
genom lifvet med Renvall, för att
"be adjö" med ett ord, – K. Brunou
bad så mycket helsa till Bertha och
Er alla. Hon hade också några
medicinska funderingar om mam-
mas sjukdom och sade att hennes

lilla rörelse (i ordet fulla mening ) började
gå bättre och bättre.
Om nu flickorna vilja ha sommar-
hattar så skall jag skicka sådana i
alla fall. Jag är så villrådig angåen-
de presenter åt Er. Hur är
det med Haiko? behöfs det intet
möbelöfvertåg der?
Gud låte Mamma bli raskare
dag för dag. Jag börjar räkna
dagarna till min affärd – måtte
mina affärder här tillåta mig
att företaga den så fort som
möjligt. (Efter denna mening
med dess vågade ordlek bör Mam-
ma ej döma min intellektuella
nivå – Jag är för tillfället förfärad
af det mankerade interviewet.)
Farväl, tusen innerliga gratulatio-
ner och helsningar från Mammas
Atte.
Tacka Kicki för hans snälla bref!

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Först ber jag att på det hjertligaste få gratulera till Mammas namnsdag – då jag hoppas detta kommer fram. Jag tar Mamma i famn och önskar Mamma af hela mitt hjerta Guds välsignelse, helsan och allt godt.

 • Så långt äro vi då komna som till 1sta maj. Aldrig trodde jag att jag så länge skulle bli i Paris, men nu hoppas jag jag också sjunger på sista versen här.

  Paris
 • Ack ja! det är omöjligt att flyga ihop allt det måleri jag börjat på med – Nu lemnar Jag emellertid allt annat än Mlle Camille Vallery-Radot, som icke går fullt så fort som jag ville, ty jag är litet trött af för mycket målande nu. Och man måste vara vid full vigör för att lyckas – känna hela ungdomens verksamhets- och skaparifver – I morgon har jag henne hela dagen och hoppas då göra storverk.

  Camille Vallery-Radot
 • Demidoff har lofvat skicka sitt porträtt i slutat af veckan. Om jag ej kan göra det alldeles färdigt här slutar jag det i Helsingfors, tror jag.

  Helsingfors Elim Demidov di San Donato
 • Det tråkigaste är med mina inköp för de Antellska medlen – min tveksamhet gör att jag förlorar tid, också denna dumma fruktan för kritiken hemma hvilken ju dock kommer, skarp hotande i hvilket fall som helst.

  Herman Frithiof Antell
 • Just nu har jag haft en envis intervieware här från Idun och Aftonbladet en herre som heter Lindblom. Som jag för hans skull fick sitta uppe i natt och retouchera fotografin efter A. Acktés porträtt, var missöjd med detta lika så pinsamma som i grunden onyttiga arbete, som jag dessutom två gånger bedt hr Lindblom på ett hyggligt sätt) draga sina färde, var jag föga lifvad för ett interwiew, när han kom på slaget 2. – Jag hade lust, som Flaubert att skrifva en sjelfbiografi en gång för alla, sådan som brackorna vilja ha en konstnärsbiografi. Flaubert säger bl.a. "Jag har förbindelser med alla Europas hof och utländska ambassadörer komma ofta och rådfråga mig i kinkiga fall. Je suis très riche et je donne des fêtes." – Förskräckt öfver dessa mina planer att sjelf författa biografin, lofvade Herr Lindblom låta bli att fråga ut mig och skulle visa mig sitt opus om fredag, då han igen kommer hit med en fotograf! – Jag hade skrifvit om mitt utseende: af medellängd, snarare lång än kort, en smidig, nervös gestalt. De blixtrande bruna ögonen uttrycka mildhet som dock ej utesluter viljekraft. Jag bär till mitt yttre prägeln af en fullständig gentleman och mina kläder komma ifrån verldens bästa skräddare. Jag är en utmärkt kännare af viner och ingen kan anordna en fin liten middag som jag. Jag är dessutom ett finansielt snille för hvilket icke de mest subtila affärskombinationer äro främmande o.s.v. o.s.v. alltnog hr Lindblom blef förskräckt. Om de engång skulle begripa huru otäckt hela detta interviewsystem är. – Men de uslingarna få betalt för rad och vilja göra det så långt som möjligt och derför få man stå och skämmas för publiken såsom en jubelåsna.

  Europa Aino Ackté Gustave Flaubert Theodor Lindblom
 • I går var jag, sedan jag målat flickan Camille på den andra salongens vernissage. Egendomligt nog fick jag höra ännu mera vackra saker der än på vår egen vernissage: Bastien Lepages bror sade bl.a. att jag aldrig haft en sådan succès förut, icke ens med Pasteur, att Jag var i ständigt framåtskridande o.s.v.

  Jules Bastien-Lepage Louis Pasteur Émile Bastien-Lepage Camille Vallery-Radot
 • Karin B. som jag såg hos Aino Ackté när jag var der för att önska henne en lycklig resa till Hfors och sedan genom lifvet med Renvall, för att "be adjö" med ett ord, – K. Brunou bad så mycket helsa till Bertha och Er alla. Hon hade också några medicinska funderingar om mammas sjukdom och sade att hennes lilla rörelse (i ordet fulla mening ) började gå bättre och bättre.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Karin Brunou Aino Ackté Heikki Renvall
 • Om nu flickorna vilja ha sommarhattar så skall jag skicka sådana i alla fall. Jag är så villrådig angående presenter åt Er. Hur är det med Haiko? behöfs det intet möbelöfvertåg der?

  Haiko Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Gud låte Mamma bli raskare dag för dag. Jag börjar räkna dagarna till min affärd – måtte mina affärder här tillåta mig att företaga den så fort som möjligt. (Efter denna mening med dess vågade ordlek bör Mamma ej döma min intellektuella nivå – Jag är för tillfället förfärad af det mankerade interviewet.) Farväl, tusen innerliga gratulationer och helsningar från Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • Tacka Kicki för hans snälla bref!

  Erik Edelfelt
 • *Detta för grosshandlarna i Stockholm.

  Stockholm