Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ångbåtar beställningar ekonomi Gud konstutställningar namnsdagar porträtt post resor sjukdom (tillstånd) transportmedel utställningar

Paris 2 maj 1901
Älskade Mamma,
Jag fortsätter med att gratulera till
namnsdagen af hela mitt hjerta.
Gud låte Mamma för hvar dag bli
starkare, friskare, gladare och fetare!
Jag har haft en olycklig dag med
flickan Vallery Radots porträtt – som
jag till hälften skrapat ut i dag –
allt emedan jag fick ett otrefligt
bref af Söderström & Co som tror att
jag vill roffa pengar af dem för
en dansk upplaga, då de ha,
allena de, reproduktionsrätten och
eganderätten och all rätt i secula
seculorum! Vallery Radot, pappan,
tröstade mig och talte om precis
likadana sorger han haft.
Hvad jag innerligt önska att det

V.Rska porträttet snart måtte
lyckas. Med många sådana dagar
som i dag drar det nog ut –
men det måste lyckas! Olyckligtvis
är jag snufvig dessutom och då
kommer sig sådana här dagar till.
De äro dessutom så ytterst
precisa att komma kl. 9 på morgonen
Vallery Radots, att jag af oro vakna
kl. 6 för att få ateliern i
ordning.
Till Krohn har jag skrifvit
och bedt om att få uppgift
ang. ångbåtar fr. Köpenhamn
ty är det menskligt väder reser
jag direkt. Men när? Om 14 dagar
hoppas jag dock ha såväl Demidoff
som flickan V. R. och de antellska upp-

köpen undanstökade.
– Alla säga nu att Acktés porträtt
är det bästa på båda Salongerna
– hvad tycks? (Va tyx! som onkel
Nikola skämtsamt brukade skrifva)
– tills vidare har jag ej blifvit
rikare för det.
Nu måste jag sluta; postlådorna
tömmes kl. 5 och det är nu
"tie fått".
Gud låte Mamma bli raskare –
Skrif ett ord – ett helt litet ord
bara och säg att så är.
Helsa alla tusen miljoner
gånger från Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag fortsätter med att gratulera till namnsdagen af hela mitt hjerta. Gud låte Mamma för hvar dag bli starkare, friskare, gladare och fetare!

  Alexandra Edelfelt
 • Jag har haft en olycklig dag med flickan Vallery Radots porträtt – som jag till hälften skrapat ut i dag – allt emedan jag fick ett otrefligt bref af Söderström & Co som tror att jag vill roffa pengar af dem för en dansk upplaga, då de ha, allena de, reproduktionsrätten och eganderätten och all rätt i secula seculorum! Vallery Radot, pappan, tröstade mig och talte om precis likadana sorger han haft. Hvad jag innerligt önska att det V.Rska porträttet snart måtte lyckas. Med många sådana dagar som i dag drar det nog ut – men det måste lyckas! Olyckligtvis är jag snufvig dessutom och då kommer sådana här dagar till. De äro dessutom så ytterst precisa att komma kl. 9 på morgonen Vallery Radots, att jag af oro vakna kl. 6 för att få ateliern i ordning.

  Lennart Söderström René Vallery-Radot Werner Söderström Camille Vallery-Radot
 • Till Krohn har jag skrifvit och bedt om att få uppgift ang. ångbåtar fr. Köpenhamn ty är det menskligt väder reser jag direkt. Men när? Om 14 dagar hoppas jag dock ha såväl Demidoff som flickan V. R. och de antellska uppköpen undanstökade.

  Köpenhamn Pietro Krohn Elim Demidov di San Donato Herman Frithiof Antell Camille Vallery-Radot
 • Alla säga nu att Acktés porträtt är det bästa på båda Salongerna – hvad tycks? (Va tyx! som onkel Nikola skämtsamt brukade skrifva) – tills vidare har jag ej blifvit rikare för det.

  Aino Ackté Nikola
 • Nu måste jag sluta; postlådorna tömmes kl. 5 och det är nu "tie fått". Gud låte Mamma bli raskare – Skrif ett ord – ett helt litet ord bara och säg att så är. Helsa alla tusen miljoner gånger från Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt