Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester beställningar brev cyklar konsthandel konstnärskap Kristi himmelsfärd museer namnsdagar porträtt resor sjukdom (tillstånd) telegram transportmedel

Paris 6 maj 1901
Älskade Mamma,
Tusen tack för det kära telegrammet.
Ledsamt är att det går så långsamt
framåt med helsan, men att Ni i
alla fall säga att det går framåt,
det gläder mig obeskrifligt.
Jag räknar numera dagarna tills
jag får ge mig åstad. Det skall
bli obeskrifligt roligt att få se Er
alla igen, och så behöfver jag litet
hvila efter dessa två Demidoff och
fr. Vallery Radot. Hufvudet på denna
senare är mycket likt redan – får
jag ej armarna bra lemnar jag dem
till ett annat år – Jag vet huru
den är när man börjar bråka
med en detalj i ett porträtt – det
bästa sättet är då att afbryta,
annars förstör man alltsammans.

Mitt bekymmer är uppköpet till
Muséum – Jag vet ej hvad jag skall
göra med Muenier, som enkom för
museet gjort en tafla som jag
ej vill ha – då han nu dessutom
varit så hygglig och sprungit för
Berthas bicycle, (hvilken Clémant,
hans vän, påstår sig ha glömt
helt enkelt), så är ställningen
dubbelt kinkig. I hvarje fall
får jag ovett, det vet jag, af
Wænerberg och museinämnden.
Helsa Ellan och tacka henne för
hennes brefkort – Det är litet
ondt om tid nu för tiden – I dag
t.ex. har jag målat från
9 till 1/2 5, klockan är nu 3/4 på
fem och brefvet måste i lådan

precis fem. – Trött är jag så det
håller. Jag slutar derför och
ber Mamma vara vid godt
mod, och tro på att det blir
bättre dag för dag. – Just nu
var baronne du Pin, som Ellan
känner, 75 år, här. Hon talade vidt
och bredt om gikt och nervösa
åkommor och förklarade att Mamma
var toute jeune och skulle komma
sig snart.
Gud låte Mamma dagligen och
stundligen bli bättre. Går allt
väl kan jag vara hemma Kristi
himmelsfärdsdag, således före Kickis
namnsdag. Godt mod och goda
krafter önska jag af hela mitt
hjerta Mammas egen
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tusen tack för det kära telegrammet. Ledsamt är att det går så långsamt framåt med helsan, men att Ni i alla fall säga att det går framåt, det gläder mig obeskrifligt.

 • Jag räknar numera dagarna tills jag får ge mig åstad. Det skall bli obeskrifligt roligt att få se Er alla igen, och så behöfver jag litet hvila efter dessa två Demidoff och fr. Vallery Radot. Hufvudet på denna senare är mycket likt redan – får jag ej armarna bra lemnar jag dem till ett annat år – Jag vet huru den är när man börjar bråka med en detalj i ett porträtt – det bästa sättet är då att afbryta, annars förstör man alltsammans.

  Elim Demidov di San Donato Camille Vallery-Radot
 • Mitt bekymmer är uppköpet till Muséum – Jag vet ej hvad jag skall göra med Muenier, som enkom för museet gjort en tafla som jag ej vill ha – då han nu dessutom varit så hygglig och sprungit för Berthas bicycle, (hvilken Clémant, hans vän, påstår sig ha glömt helt enkelt), så är ställningen dubbelt kinkig. I hvarje fall får jag ovett, det vet jag, af Wænerberg och museinämnden.

  Berta Edelfelt Thorsten Waenerberg Jules-Alexis Muenier Adolphe Clément
 • Helsa Ellan och tacka henne för hennes brefkort

  Ellan de la Chapelle
 • Det är litet ondt om tid nu för tiden – I dag t.ex. har jag målat från 9 till 1/2 5, klockan är nu 3/4 på fem och brefvet måste i lådan precis fem. – Trött är jag så det håller. Jag slutar derför och ber Mamma vara vid godt mod, och tro på att det blir bättre dag för dag.

  Alexandra Edelfelt
 • Just nu var baronne du Pin, som Ellan känner, 75 år, här. Hon talade vidt och bredt om gikt och nervösa åkommor och förklarade att Mamma var toute jeune och skulle komma sig snart. Gud låte Mamma dagligen och stundligen bli bättre.

  Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle Le Pin
 • Går allt väl kan jag vara hemma Kristi himmelsfärdsdag, således före Kickis namnsdag. Godt mod och goda krafter önska jag af hela mitt hjerta Mammas egen Atte.

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt