Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

Älskade Mamma!
Nu äro vi då ändtligen på Tealu, – och
sytenerna pappetträden stå i full blomning, sommarluf.
ten är ren och skön och wasm, med ett ord naturen
log oss till mötes i sin fulla fäggång. Här skulle
hafva varit ända till 236 i skuggan, och säleks
bra mycket närmare än i Hfors. – Resan
hit gick naturligtvis bra, och i börja väntade
oss på stranden utom Morbror Gustaf, tanterna
Krook och sina Nordsmann och Pomelle Full
min stora förargelse finner jag nu att jag ej
medtaget Chininpeuvren, men jag hoppas att Mam-
ma, ifall Mamma anser det nödigt, endera skickar
dem eller ber mig köpa nya. Det vore andras
bra roligt om Mamma kunde komma i Lördag,
eller åtminstone före midsommar, och att Anni
messling blefve så lindrig som möjligt. Det bör-
jag redan skymma, och klockan hon går allt
upp till tolf", så att jag, framförande många
helsningar från Ellan och Stialabrerna, bedjar

en god natt åt Mamma, lilla snille Anni
och Bertha. Mammas egen
Atte
P. S. Morbror Gustaf ber Mamma vara
så god och hemta med sig hans svarta klädsviska,
likadan som Pappas, och hans gröna glasögons
fodral. – Ännu en gång ber jag Mammas kom
hit till midsommar. I morgon, thorsdag, om aftonen
väntar jag nere vid stranden på Chininet,
Idem.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

    Inga händelser