Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Söndag kl. 5 e. m. Jag är just nu hemkommer från
en lång promenad som Pauline A. och jag företagit
i det förtjusande vårvädret, efter att med Madam
Jaquinot och doter ha varit och hört pressense.
Jag vet ingen gudstjenst som så gripit mig
som den i Chapelle tartbout. Gubben P.
med sitt lifliga, öfvertygade rätt att tala
hans upplysta, liberala förestrag, den
utmärkta kyrkosången (en kör af unga damer
sjunga 2 stämning på orgelläktaren) den uppmärk
samma församlingen, som ser så genom hygglig ut.
allt ge ett så fridfullt, så angenämt intryck
som möjligt. Ressence talade i dag om bibeln.
Det är icke uppenbarelsen, den är berättelsen
den omedelbara, sanna berättelsen om uppenbarel
Behandlade manligt ofelbarhetsdogmen och
de oehuminiska mötenas guddomliga inspi-
ration. Det görde ett godt intryck då Gubben
efter Fader var bad en brinnande bön för från
rike och republiken, probl. d. 25 febr. Som
vet är gubben P. en af vensterns
Mamma
ifrigaste medlemmar och talare. Hvad jag ger
ville att Mamma skulle höra honom! Jag är öfver
tygad om att Mamma vore förtjust i detta
enkla, tvärsäkra, och dock så vältaliga sätt
Kristi evangeliu
hvar få han förkunna
Vid hemkomsten gaf mig conciergen
ett bref från Morbror Gustaf. Jag har redan
i börjar sagdt hvilka känslor underrättelsen om
försäkningen gjort på mig. Roligt är det att se

att Morbror ändå är modig och hurtig. Jag hoppas
och ber till Gud att det måtte gå honom bra.
sadt får han någon anställning på 4000 frcs
och kunde då komma till Hfors. Tidentiden
kommer nog att bli ljusare än de sista åren
fullt af sorg och bekymmer.
I morgon ha vi concours de composition och
skola vara i Ecole de B. A. hela dagen, hvar och en
inblade sin kabutka. Jag gör denna taflan ej
för att jag hoppas på pris, (ty här äro de
trefaldt starkare i komp. än t.ex. i Antwerpen)
men blott för att göra som flere af mina kamrater,
I afton är jag bjuden till Sargents. Miss Au-
stik kommer också dit. Så mycket jag än en
tid flammat för Pauline, med hvilken jag varit
bra ofta tillsammans på senare tider, tror jag
stock att Miss Austens vackra ögon skola
blanda bort mig för några dagar framåt.
Ich muss vreder den gången Abend Sentalle
sprecken, und bin sitt etwvas bange, dem in
des religten Jest habe lif keine Nebung gehabt
och bin fast secker, dess icke die Valte vera ens
hare. – Och nu mörknar det med ens
rätt dugtigt; jag måste skynda mig att
äta middag på mitt vant. stilla, samarin
de Barg, och sedan komma hem och få
fracker på, för att styra till Rue Abbaturel,
Champs Elpées. Farväl älskade Mam-
ma, helsa alla hjertligt från mig, isynner
het Morbror och tacka honom för brefvet.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

    Inga händelser