Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

I morgon skall jag försöka gå sitta
Hoffren – jag har så många syn-
der på mitt samvete, Furuhjelm, en
fröken Krogius m.fl. – Ja, jag har glömt
att tala om att jag höll på att bli af
med min kappsäck på Kickimäki. Då
jag kom in i kupén var den borta, det
blef ett hålla, och slutligen funno vi
den i Tavasthuståget, dit någon af
misstag eller med flit flyttat den. Jag hade
varit vackert strandsatt om mina svarta
kläder, skizzer o.d. stryket på den vägen.
Om torsdag får jag åter till Gatchina,
är väl har på ryska nyårsdagen och
hoppas sedan få arbeta med ens ha
gon tid. Ack om de der porträtter
vore slut, och väl slutförda. – På den
dagen kommer väl också – och
nu farväl, tusen helsningar till alla
från Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

    Inga händelser