Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

som jag alltid är en stor slarf
glömde jag att sticka en artikeln i brefvet
Jag skickar den derföre extra.
med det samma kan jag nämna om
att öfver 50 tidningar talat om
mina taflor på salongen. Det ser
ut som om jag blefve alltmera känd
Roligt är det att man talar om mig
på samma gång som Sargent som
jag sätter så stort värde på, att man
finner likheter i vår talent o. d.
Jag märker att jag nu blott behöfver
en rigtigt god, genomtänkt och
genomförd tafla för att det skall
gå rigtigt bra. Hvad penninge
förtjensten beträffar, tror jag att
det kan gå allt bättre och bättre
och snart kommer den tid då jag
kan måla ihop 40 tusen om året.
kom derföre ihog, snälla, goda
Mamma, att rigtigt hålla efter
mig då jag kommer, att uppmuntra

mig då jag är middagen och att
rigtigt lexa upp mig om jag är
förtviflad. Tro ej att jag mindre
håller af er derföre att jag då
och då är helt uppe i måleriet
och endast tänker derpå. – Skulle
jag ej ha denna sysselsättning den.
na enda tanke, vore jag en alldeles
ytterst platt person, derom blir jag
får hvarje dag mer och mer öfvertygad
Dessutom är jag af den åsigten att
en karl skall vara på god väg att
lyckas vid 30 år, och då jag nu är
stark och frisk och alldeles saker om
att jag kan om jag vill, så skall
det gå. Sedan, då jag blifvit
något kan jag tänka på giftermål
o.d. Nu är jag ännu i en utvecklig
period. – Huru jag kommit in
på dessa saker vet jag ej, troligen
är det emedan jag sitter och väntar
på gubben Pasteur – nu grand
travailleur, som lyckats och åstadkommer
mycket.
Och nu farväl igen
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

    Inga händelser