Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

Jag har ännu en gång sedan
jag slutade brefvet, bläddrat i
genom Masackar och blir allt mer och
mer öfvertygad om att t.ex. En gnister,
är det bästa af alla de sina lyriska
styckena i boken, – och att de två an-
dra af X äro bland de bästa. Der får

nes ju föröfrigt bra mycket skräp.
ss. den spritt fåniga honom älskade
hon" af Mars Nordström, flere saker af Emelie
Björksten Lille-st.fl. m. fl.
Hvad tycker Mamma om sådana verser som
men gråten sjelfva – – – om också blod.
Ty hon har förgäfves dött för sett faderneslande
Rhspets skulle ha kännt sig smickrad af
öfversättningen. – Att man tagit en gubben
Cygnais sammelsurium och skådespelaren-
faltvåbeln förvånar mig.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

    Inga händelser