Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

gain, Gueldry och Dütschold
Nu skall jag upp till Bracong
som ämnar sälja sina möbler
och allt sitt bohag – Stackars
karl, det var han som gifte
sig med en ung danska, och
hans unga fru är nu död – han
är alldeles förstörd af sorg –
jag har sällan sett en menni
ska så förbi som han. Han
vet ej hvart han vill ta vägen
hans barn är i Danmark, och
han sjelf trifs hvarken i
Rom eller i Paris, som på hvar
je steg påminner honom om
hans fru – Farväl,
hinner nu ej längre
Farväl och tusen helsning
ga från
Atte
1882 mars

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

    Inga händelser