Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Men likamycket som Konhers, Gambettad, oläsligen och undra
kolskens namn äro i Parisarnes min, likamycket får man
höras om storheter sådana som France, Gladiateur, the Princess o. s.
v. Man vore friskad att tro, att också dessa äro stjernor
på den politiska himmeln, ty sådana uppstå jag alls dagar,
men man skulle hundligt misstaga sig, ty deri vara

has
rapplöpning
felt enkelt pris vinnerna vid den vägnar de stora Land
räckelig at
som hvarje söndag ige rum i Paris. Ingen under om de ega der
öfv. – Det storartade anlagda spelsystemet vid kapplöpningarna
it
icke ringa betydels
än af omsta betydelse för den massa rike förrygn, som
låtit hänföra sig af spelgalenskap och vinningslystnad och der.
förr på en söndagsefter förtjo eller förlora 2 gånger huru
än de förtjena på flere vecker. En helt annan karaktär
der penningen spelar främsta saken
fister än dessa granna kapplöpningar företer kapprörderna,
uteblar mycket
la
hvilka hafva en helt samling och treflig prägelse
Låt oss t.ex. en vacker söndagseftermiddag stiga ombord på de
sina ångbåtare som afgå till Sières och St Cloud, för att
prden öfverrar en sådan glad och rolig fest, och vi skola
alls ej ångra vår färd. – På de grön och vackra Seine
stränderna hvimlar det af folk, båtar af allt tar
och konstvektionen plöja den gamla flodens böljor, öfver
menniskor med glada ansigten och i landtligen tårlotter
fria från allt stadstrera vilatuträttar med fanns
freda träddar, och fruntimmer
Båtar af alla storlek och konstruktlära flor
Seine – bolja, och de vackra gröna strändarna hvimla
af menniskor med glada ansigten och förta i de berätta

och upprigtigast
trögter öfver allt ser man den fastaste förelats att
ta en rolig dag, och den störer hemfelt. Nu
turvis hör man
smare skotter som tillstannagefer
man äta och dricka sjungar och skring i de ha
å sättninga söndagen
små restauranterna hvilkas mussionsbeklädda berända
man har en ynglig detsigt öfver fladen. Der i
Furvis glatter klang och de mest klingande skratts alla
Nu slår klockan 3, och på ett gifvet tecker
kila de smala, eleganta patarne af – publik
följer med otålighet täflingens gång, och
då den segrande komma tillbaka mötes har
af skallande hurrarop och salut från mik-
hakorna vid strändera stämningar blir allt
mera lifvad – Canotieren, de unga täflanstödde
och kris
skila sig nu i kotter och nu kommer tusen
till är vänliga båtarne. Positivspelare trakter
rare öfver allt fille de Madame Angot. Vasel för-
ållan
krika ut sin Mme Pehr Brande
brad karack.
förktorester uppföres en sorts tragikomisk
framställningar af striden mellan precissare och
fransmän, en ynklig parodi af det stora
drama som för några de sedan utspelades
just på dessa samma ställen, der de
sorgliga dekorationen ännu stå qvar: det
hund.
sanderstrum St Cloud, den gamla Sevres talla
kan med sina många gräcken efter kular, och
långst i bonden Mont valier, med sina hatt

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll