Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

P. S. I morgon komma hit
två storfurstinnor. Maria
Paulovna och hemmes dat-
ter Helena, till Etters med
hoffolk och tjenare. De
kan tänka dig att det nu
icke är lämpligt att komma
till ett olyckligt land. Vi
Edelfeltar fara bort eller
sånga en oss, vi ha ej
hjerta att se dem som
vilja göra oss så mycket
ondt. Det säges att de äro
Bobrikoffs beskyddare och
det är ju ingen rekom-
mendation hör i landet.
Etters äro så olyckliga.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll