Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

B1. Det vore mig särdeles kast
Om Du ville emottage, såsom ett
minne af denna sommar och var har
kantskap, medföljande tafla med
i den.
motiv från Haiko. Jag har försökt
framställa en sommarafton i "full af glädje

ljus och lugn och sånger" och hoppas derför
att den öfver skall påminne Dig om
Din kosta bekantskap med min mor, ty
just så sig har lifvet att
Med många helsningar från oss alla till
Den fru förblifver jag det tacksamma och
tupp

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

    Inga händelser