Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider besök brev danstillställningar dieter ekonomi fastlagen fotografier jurymedlemmar maskerader modeller (yrken) musik nordbor porträtt sällskapsliv sjukdom (tillstånd) tavlor tjänstefolk utställningar väderlek vår vinter visitkort

Paris d. 20 febr. 1899
Älskade Mamma
Tack för brefvet och vexeln. Lyckligtvis be-
höfver jag ännu ej ta ut beloppet, fastän
fyrkarna gå raskt, nu då jag har modell
så godt som alla dagar.
Jag talte ju
om att jag händelsevis blef presenterad
för Laurens af en elev till honom, Saint-
Ange som bor i samma hus. Jag var en
dag uppe hos S. då Laurens kom dit.
Jag passade på tillfället att be honom
komma upp till mig då han härnäst skulle
komma för att korrigera sina elever, som
ha en atelier här i hellet. I går kom han:
Han är ung ännu 40 år på sin nöjd, och ser ut
som en finsk eller snarare norsk, hygglig sjökapten
Blond, storväxt, hoppassig med lockigt här och
yfvigt skägg. – Han har ett mycket enkelt och
nästan kamratlikt sätt. Hans utlåtande och
min tafla var i det hela tåget ej afgörandt
då ju mer än hälften ännu slår att göra. Han
gaf mig deremot några praktiska råd, bad
mig göra qvinnan helt ung och mera qvinlig i
formen, rådde mig att skärpa effekten och an-
såg att pojken i hornet skulle störa kom-
positionen. Han talte om min tafla i
fjol, der han funnit Ebba Stenbock och
ångvaktaren mycket bra – men anmärkte
dock att fångvaktaren var något outserad.

Aujourd'hui, sade här, oss croit souvent
que l'on trouve le caractère en exagérant,
il n'y a rien de plus faux. Il faut faire juste
avant tout." – Han sade att min tafla
i fjol blifvit mycket uppmannsammad af
juryn, och jag frågade då om han trodde att
den nu påbörjade taflan möjligen skulle skada
mig och den goda tanke juryn kunde ha fattat
om mitt måleri. – Ingålunde" sade han" men för
sök att göra det här bra, accentuera det
dramatiska i situationen, och undvik sorgfälligt
allt som han stora det spännande, dystra i scen
Hvad snön beträffar, så är jag öfvertygad och
att ni går i land med den – arbeta derföre
nu rigtigt ordentligt på figurerna.
Om flickan med hörsburen sade han att jag
kunde skicka upp den på Salongen – fastän han
icke var så särdeles förtjust i genren – mais
c'est une bonne chore, c'est bien dessine et
blir peint, un peu monotone peut être – Envoyez
la au salon.
Emellertid blir det dag för dag knap-
jeure om tid, skulle man kunna arbeta
med hela sin själ under den tid som återstår
så skulle man kunna göra 10 sådana taflor
men äfven med bästa vilja släppas obser-
vationsförmågan blicker och intresset. Jag gå
så långt att jag säger att man kan skatta
Li
La

ent
luste
tafla
af
s att
le skada
ttat
orgfälligt
i scen
om
derföre
en
ces
2
ta
t
sig lycklig om man kunnat arbeta med
hela sin själ blott en enda timme om dagen.
Laurens rådde mig att måla om qvinnans
hufvud, som han fann alltför rosenfärgade och
genomskinligt. En
I går afton var jag, igen hos Friset dess
gjordes musik; någon afton ha B. och
jag tänkt gå till Runebergs – får se
om det blir af. Tänk, redan i nästan
tisdag är fastlagstisdagen. Det är tro
ligt att jag går upp på skandinavernas
tillstämning, men omaskerad – jag har ej
tid att bråka med kostym. De flesta
härvarande skandinaver jag säger visst
ej alla ha så temmeligen godt om
tid, åtminstone se de ut att ta saken
ganska lugnt. Då de dessutom lo allde-
les nära hvarandra, ha de mycket
lättare för tillställandet af sådana ro-
ligheter än vi
Vädret har nu egen blifvit ruskligt
och regnigt – Hvad det skall bli roligt
att få taflan undan, bli litet friare
och ledigare), då det småning och börjar
bli vår – Jag tycker mig har nog af vin-
tre nu igen, och när jag tänker på Er,
så är jag ju ändå ej att beklaga
Det vore bra roligt att se Morbror Gust

i Petersburg, nu då han ej röst på sig
på på många år. Har han tid så
borde han ta reda på om konstexpe-
sitionen är öppen och se till min taflan
tar sig ut. Detta kommer naturligtvis
fram först då Mr G. är välbehållen till
baka. Måtte han göra dugtiga affärer.
Till konferenssekreteraren Iseeff har
Jag skrifvit ett artigt bref med för
klaring på taflans ämne, egentligen
en pretent för att få veta om utställning
sen är öppnar och hvilken figur min
Carl XII gor.
28 dagar grår till det 20 mars.
Se der dagens lösen för mig.
Berndtson har haft dålig mage, hvil-
ket mycket nedstämt hans humör
och gjort honom otillgängligare än annan
På mina enträgna käner talade
han i går med Maxishulten derom.
och denne rädel honom till Carlsbader vatten.
Från visiten hos Koechlins slapp jag behändigt.
Bs var der en dag, men de voro ej hemma.
Lyckligtvis hade han ett af mina hört på
sig, och gaf det jemte sitt eget åt betjenten
Det var ypperligt.
Fannat nu igen och helsa alla rigtigt
hjertligt
de
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt tackar för brevet och växeln; han behöver ännu inte ta ut beloppet även om fyrkarna [pengarna] går raskt då han har modell nästan varje dag.

 • Edelfelt blev presenterad för Jean Paul Laurens av dennes elev Poilleux Saint-Ange, som bor i samma hus.

  Jean Paul Laurens Poilleux Saint-Ange
 • Jean Paul Laurens är på sin höjd 40 år, ser ut som en finsk eller norsk hygglig sjökapten; han har ett enkelt och nästan kamratlikt sätt.

  Jean Paul Laurens
 • Jean Paul Laurens gav några praktiska råd; han bad Edelfelt göra kvinnan ung och mera kvinnlig i formen, rådde honom att skärpa effekten och ansåg att pojken i hörnet störde kompositionen; han sade att Ebba Stenbock och fångvaktaren varit mycket bra i Edelfelts tavla från föregående år, men att fångvaktaren var något outrerad [överdriven]; han sade att man i dag ofta tror att man hittar karaktären genom att överdriva, men i stället skall man göra rätt, exakt; Laurens sade att Edelfelts tavla hade blivit mycket uppmärksammad i juryn föregående år; han tyckte att Edelfelt kunde skicka flickan med körsbären till salongen även om han själv inte var särdeles förtjust i genren.

  Jean Paul Laurens Ebba Stenbock
 • Varje dag blir det knappare om tid; om Edelfelt kunnat arbeta med hela sin själ skulle han kunna göra 10 tavlor, men även med bästa vilja slappas observationsförmågan, blicken och intresset; Jean Paul Laurens rådde honom att måla om kvinnans huvud som var alltför rosenfärgat och genomskinligt.

  Jean Paul Laurens
 • Föregående kväll var Edelfelt igen hos Frizet på musikafton.

  Frizet
 • Edelfelt har tänkt gå med Gunnar Berndtson någon kväll till Runebergs.

  Lina Runeberg Gunnar Berndtson Walter Runeberg
 • Nästa tisdag är det redan fastlagstisdag; Edelfelt tror han går på skandinavernas tillställning, men omaskerad.

 • Skandinaverna verkar ha gott om tid; dessutom bor de så nära varandra att de har lättare att ordna roligheter.

 • Vädret har igen blivit ruskigt; det skall bli roligt att få undan tavlan och bli friare och ledigare då det blir vår; Edelfelt har nog av vintern.

 • Det vore roligt att se morbror Gustaf Brandt i Petersburg; han borde gå på konstexpositionen och se hur Edelfelts tavla tar sig ut; brevet kommer fram visserligen först när Morbror Gustaf är tillbaka; Edelfelt hoppas han gör goda affärer.

  Sankt Petersburg Gustaf Brandt
 • Edelfelt har till konferenssekreteraren Pjotr Iseeff skrivit en förklaring av tavlans ämne; det är egentligen ett svepskäl för att få veta om utställningen är öppen och hur hans Carl IX tar sig ut.

  Pjotr Feodorovitj Isejev Karl IX
 • Det är 28 dagar kvar till 20 mars och inlämnandet till salongen.

 • Gunnar Berndtson har haft dålig mage, vilket tagit på hans humör och gjort honom mera otillgänglig än vanligt; Edelfelt övertalade honom att rådfråga Max Schultén, som rådde honom att dricka Carlsbadervatten.

  Karlsbad / Karlovy Vary Gunnar Berndtson Maximus af Schultén
 • Edelfelt har behändigt sluppit undan visiten hos Koechlins; Berndtson var där en dag men de var inte hemma; han lämnade sitt eget och Edelfelts kort åt betjänten.

  Gunnar Berndtson Alfred Koechlin Emma Koechlin-Schwartz
 • *Eftersom Alexandra Edelfelt har ett överflöd av porträtt av Edelfelt, ber han henne skicka några i varje brev.

  Alexandra Edelfelt