Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

affärer biografier danstillställningar fastlagen fastlagsbullar fester franska hederstecken konkurs konstnärer kvinnor lotterier maskerader mat medaljer musik personlighet sällskapsliv sånger skönlitteratur språk tidskrifter utmärkelsetecken utseende utställningar väderlek världsutställningar

Paris d. 28 febr. 1899
Älskade Mamma!
Jag tror ändå att jag har tur! Tänk
att inlemnandet för Salongen har blifvit
uppskjutet till den 28 mars, likasom
enkom för mig! Saken är den, att
vinsterna från Nationallotteriet ännu
ej äro utdelade och således fylla hela
industripalatset. Vi ha således en
hel vecka mera på oss, och på en vecka
hinner man göra mycket. Jag kan nu äfven
retouchera klädningen på den andra taflan
hvilket jag annars ej skulle kunnat på tid
till
I går var jag först på middag hos Ru-
nebergs och sedan på soirée hos M. Mo-
reau-Vanthier. Runebergs bjöda på fast.
jagsbullor – rigtig helvägg, som smakade
förträffligt. De voro ännu litet

trötta och förkylda efter fastlags
tisdagen och kostymbalen. Jag
förvånar mig öfver att jag kuppet
båda snufva och ondt i magen som
nu plåga de flesta af deltagarne.
Vädret var ju förfärligt då!
Hos M. Moreau voro Laurens med
fru, Baudre Sautai, Toulmouche och
några andra herrar samt sägre äldre frun-
timmer. Unga Charles M., var vän
och kamrat, har tre systrar från 20
till 15 år (rättare tvärtom, blyga och
snälla flickor – Hans mor är ung och
ser isynnerhet ofantligt ung ut man
skulle ta henne för 30 år ehuru hon är
38. – –
Laurens kom genast och
frågade hur det gick med min tafla
och förkunnade mig salongens upp-
skjutande till d. 28. Han talte om
min tafla för de andra och sade att
den.
on der
resten
alls i
för hon
gång
1
la

slags
h
kiggad
som
ne
den kunde bli mycket bra och intressant
om den blefve bra utförd. Han är för-
resten så enkel och hygglig att man
alls ej har en sådan högtidlig fruktan
för honom som t. ex. för Gérôme. I sin
gång och satt påminner han om Carl
Probus solitander, ehuru han ej är så ko-
lossal – Jag skall någongång skicka Mam-
ma "le Roman d'un peintre" Laurens
historia, ifall Mamma ej läst den såsom
följstång i Revue des deux mondes för
i fjol. – Ehrnrooths har ju Revuen.
Pautai sade att jag, om jag haft min
Carl 12 på verldsutställningen, skulle
ha fått en 2• klassens medalj –
ja, det är nu gjort som gjort år.
och jag får trösta mig med konstföre-
nungens 1200 mk, som för resten länge
sedan äro förstörde. –
I allmänhet gick der mera stelt till-
fröknarna Morean spelade en sonat och
en af dem accompagnerade Mme

Laurens, som icke har någon stor
röst, men sjunger med uttryck och
mycket musikaliskt. – Hon ser för
resten rakt ingenting ut – annat är
det med Mme Morlau, lång ståtligt.
Mme Laurens är liten och mager med
utslående tänder, rätt ung ännu – hon
liknar någon menniska i Helsingfors – jag
vet nu ej hvem för till fallet.
Häromaftonen bjödos Berndtson och jag
af Relander på kaviar till, helkokta
poteter m.m. som de fått tag i en nordiska
matvara handel. Ack hvad han kan pra
ta! Tänk en sådan bondtur han har, att
nu strax efter sina missöden, konkurs o.d.
få göra en utrikesresa gratis. Maria pelle är
ytterst ogenerad talar franska utan att vara
blyg, och beundrar Paris. Wille Wallgren
är hans ciceron naturligtvis.
Nu skall jag tvätta penslarna och så går
jag till dinern – Ack qvinnan i min
tafla blir ej bra, de 2 andra figurerna
Tusen helsningar från
mycket bättre

Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Inlämningen till Salongen har skjutits upp med en vecka till den 28 mars; vinsterna från Nationallotteriet är ännu inte utdelade och fyller hela Industripalatset; Edelfelt hinner därmed retuschera klänningen på den andra tavlan.

  Industripalatset i Paris
 • Föregående dag var Edelfelt först på middag hos Runebergs och sedan på soarée hos Monsieur Augustin Moreau-Vauthier; Runebergs bjöd på fastlagsbullar; de var ännu trötta och förkylda efter kostymbalen på fastlagstisdagen; vädret var ju förfärligt då.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Augustin Moreau-Vauthier
 • Hos Augustin Moreau-Vauthier var Jean Paul Laurens med fru, Paul Baudry, Paul Sautai och Auguste Toulmouche; Edelfelts vän, unga Charles Moreau-Vauthier har tre blyga och snälla systrar; hans mor ser ung ut.

  Jean Paul Laurens Paul Baudry Charles Moreau-Vauthier Augustin Moreau-Vauthier Madeleine Laurens Paul Sautai Auguste Toulmouche Isabelle Louise Pauline Moreau-Vauthier Suzanne Moreau-Vauthier Moreau-Vauthier Moreau-Vauthier
 • Jean Paul Laurens frågade genast hur det gick med Edelfelts tavla och meddelade att Salongen hade skjutits upp; till de andra sade Laurens att tavlan kunde bli mycket bra och intressant om den blev bra utförd.

  Jean Paul Laurens
 • Jean-Paul Laurens är enkel och hygglig; man har ingen högtidlig fruktan för Laurens, som för Jean-Léon Gérôme; Laurens påminner om Carl Probus Solitander.

  Jean-Léon Gérôme Jean Paul Laurens Carl Probus Solitander
 • Edelfelt skall sända Alexandra Edelfelt "le Roman d'un peintre", Jean Paul Laurens historia, om hon inte redan läst den som följetong i Revue des deux Mondes; Ehrnrooths har ju Revuen.

  Alexandra Edelfelt Wilhelmina Ehrnrooth Jean Paul Laurens Robert Ehrnrooth
 • Paul Sautai sade att om Edelfelt ställt ut Carl IX på världsutställningen skulle han ha fått en 2:ra klassens medalj; Edelfelt får trösta sig med konstföreningens 1 200 mark.

  Karl IX Paul Sautai
 • Fröknarna Moreau spelade en sonat och en av dem accompanjerade Madame Madeleine Laurens, som inte har någon stor röst, men sjunger med uttryck och musikaliskt; Madame Laurens är liten och mager med utstående tänder och liknar någon i Helsingfors, men Edelfelt kommer inte på vem; Madame Suzanne Moreau är lång och ståtlig.

  Helsingfors Madeleine Laurens Isabelle Louise Pauline Moreau-Vauthier Suzanne Moreau-Vauthier Moreau-Vauthier Moreau-Vauthier
 • Relander bjöd Gunnar Berndtson och Edelfelt på kaviar, sill och helkokta potatisar, som de fått tag på i en nordisk matvaruhandel; tänk vilken bondtur Relander har, strax efter sina missöden och konkurs får han göra en utrikesresa gratis; Märrä Pelle är ogenerad och pratar franska utan att vara blyg och beundrar Paris; Wille Wallgren är hans ciceron.

  Paris Gunnar Berndtson Ville Vallgren Relander
 • Edelfelt skall tvätta penslarna och gå till dinern [middagen]; kvinnan på tavlan blir inte bra; de två andra figurerna är mycket bättre.