Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

besök beställningar brev framtid Gud kläder konsthandel konsthandlare konstkritik kritik middag porträtt restauranger sällskapsliv tidskrifter väderlek

Paris Måndag 24 mars 79
Älskade Mamma
Olyckligtvis har jag endast denna lilla pap
perslapp för tillfället. I morgon eller öfver-
morgon skall jag dock förse mitt hus med
skriktillbekor, ty jag har en ohygglig massa
bref att besvara. – – Jag sjunger nu
på sista versen med min tafla. I det hela
tagit är den färdig, men jag skall ändå
försöka på de tre långa dagar jag har qvar
att måla om några detaljer. Snon här
blifvit betydligt bättre. Ack om jag kunde
å göra några studier ute i Finland
så vore jag räddar hvad den saken anbelan-
gar. Annat är det med hela kompositioner
som jag nu börjar finna allt mer och hur
intresselös. När allt går omkring så är
det ändå första conceptionen af en tafla
som är hufvudsaken, och utförandet kall
sedan bli hurudant som helst blott det ej
blir alltför skralt. – I allmänhet ha de men
niskor som varit här, icke varit så slösande
på smicker och beröm som i fjol. Jag slutar
deraf af taflan ej måste vara hvad man

kallar anslående. Men nästa gång skall det
bli bättre. Jag vet nu allt mera hvartåt
jag vill, tror mig ha funnit den väg jag
bör gå. I alla fall kan jag ej förstå att taflan
ej skulle ha några förtjenster (såsom typerna,
t. ex. Bastien må säga hvad han vill. För resten
börjar jag finna honom rigtigt led i sina anmärker
går och råd. Han kan visserligen vara en stor målaren
men så finns det ändå lyckligtvis andra, som
också äro det, och hvilkas måleri jag tycker mera
om än hans. Gérôme sade sig ej ha tror att kommit
till mig – Visserligen gjorde han sin ursäkt och sade
mig afslagen på det med artiga sätt, men summan
af saken är att han ej kom. I onsdag ber jag
Laurens komma hit, och är mycket nyfiken på hvad
han skall säga. Den andra taflan "les cerisis" har
jag också målat på klädningen, ficknin, horskan
och jag tror att den vunnit. – För resten är
jag trött efter det här bråket, och tycker det skall
bli rätt roligt att i lugn och så måla några småsaker
tils det Koechlinska porträttet kommer.
I går var Etholm här och bjöd mig på middag.
Vi åto hos Bignon, på den dyraste restaurant
i Paris, utan att middagen derföre var så mycket
bättre än man får den för halfva priset på några
andra goda restauranter. Etkolen var ytterst
o
vänlig
ledsamt
lans vis
trodde.
har, att
Sedan gå
Rue
mig ko
så fall
af vecka
bad mig
med en
De höllo
j varit
dåligt
bannor.
i lördag
Det är
lemnade
gen upp
ej ett
ehuru
den
alla h
trott i
om den

skall det
hvartad
tog jag
å Pasten
Etterar

a. för resten
a anmärker
en stor målare
rå, som
tyckes mera
att komma
ut och sade
en timmar
ber jag
iken på hvad
rises" har
horskan
esten är
det skall
in småsaker
middag.
estaurant
i så mycket
på några
ytterst
vänlig och artig mot mig. Han tyckes ha
ledsamt och längta hem till de sina. Också har
hans vistelse har blifvit iggr längre än han
trodde. Han har senast varit i Mentone och
sade att Ucktomsky var betydligt bättre nu.
Sedan gingo vi en stund på Skating Rink vid
Rue Blanche och så hem. Etholen ville bjuda
mig på theatern, men jag afslog emedan jag i
så fall skulle komma allstår sent hem. I sluta
91 veckan skall jag gå på visit till honom. Han
bad mig mycket helsa Walleanerna. – Samtidigt
med Krholm var här i går Reuterskiöld med fru.
De höllo ett straffprediskan för mig för det jag
ej varit på visit hos dem och som jag hade
dåligt samvete, tog jag beskedligt och tagerat
bannor. I fredag skall jag på middag till dem,
i lördag på middag till herrskapet Gueldry.
Det är fredagen som är den vigtiga dagen. Då
lemnar taflorna in. – En af de få som verkli-
gen uppmuntrat mig är Sargent. Ljuger han
eller smickrar här ej af artighet, så vore taflan
e
skura i en helt annan genre, lika god som
den i fjol. Att den visst ej kommer att behaga
alla, derom är jag saker. I allmänhet har jag
trött mig märka att fransmän mindre tyckte
om den anstländingar
– Berndtsons

tafla blir bra – connaisseurer på Louvien under
farna lektet – likaså hans minalyrporträtt af Lorde.
Jag har just läst en mycket smickrande kritik
om B och mig i Finsk tidskrift. Ahrenberg är
författaren härlig. – Det förefaller mig, när jag
läser de granna kritikerna om hertig Carl, som om
denna tafla vore det bästa jag någonsin homme
att göra. Nu, jag ryser åt denna tanke! Nog
nej jag måste jag skall göra tusen gånger bättre
saker – Gud låte mig få lefva och få kraft att
arbeta! Jag vet ej om det är älska öfver att nu
ej ha lyckats eller medvetande om hinneboende
och outverklad kraft som gör att jag nu mera än
förut innes att jag måste göra någonting rigtigt
bra, och detta inom icke alltför lång tid. –
Nu säger jag Mamma god natt – jag är trött
och skall tidigt upp i morgon. – Vädret har nu
igen blifvit ruskigt. Under detta bråk med taflan.
som helt och hållet upptagit mig, har jag ej kom
het att beställa mig några kläder. Det liler en af de
örst omsorgerna. Den tafvelhandlare som köpte
ett hufvud af mig i somras ligger öfver mig och
vill att jag skall måla spanska sinner åt honom.
medan min tafla "en spanska haft mycken succès i
Amerika. Mina invändningar om att jag känner till
Spanien lika så mycket som bocken till sjstjernan hjelpa
te
till
ej. För resten är karlen en åsna.
Godnatt, en hjertlig kyss till småsyskonen för Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har bara en liten papperslapp att skriva på; han skall snart förse sig med skrivtillbehör, det är många brev som väntar på svar.

 • I det hela taget är Edelfelts tavla färdig, men han skall måla om några detaljer; snön har blivit bättre, han vore räddad om han kunde göra några utestudier i Finland; kompositionen börjar han finna allt mer intresselös; folk har inte gett lika mycket smicker och beröm som i fjol.

  Finland
 • Edelfelt tror sig nu ha funnit den väg han bör gå i konsten; tavlan borde ändå ha några förtjänster, exemplevis typerna.

 • Jules Bastien må säga vad han vill; han är visserligen en stor målare, men det finns andra vars måleri Edelfelt tycker mera om än hans.

  Jules Bastien-Lepage
 • Jean-Léon Gérôme ursäktade sig artigt men hade inte tid att besöka Edelfelt; Edelfelt ber Jean Paul Laurens komma och är nyfiken på vad han skall säga.

  Jean-Léon Gérôme Jean Paul Laurens
 • På den andra tavlan, "les cerises" har Edelfelt målat klänningen, fichu'n och körsbären; han tror att tavlan vunnit på det.

 • Alexander Etholén bjöd Edelfelt på middag på Bignon, den dyraste restaurangen i Paris; Etholén längtade hem, hans vistelse har blivit fyra gånger längre än väntat; han har varit i Mentone och sade att Uchtomsky var betydligt bättre nu; de gick på Skating Rink vid Rue Blanche; Etholen ville bjuda på teater men Edelfelt avslog; Etholen bad hälsa Walleenarna.

  Paris Menton Chez Bignon Skating Rink de la Rue Blanche Emil Walleen Catharina Margaretha Walleen Mikael Walleen Esper Uchtomski Alexander Etholén
 • Samtidigt med Alexander Etholen fick Edelfelt också besök av Lennart Reuterskiöld med fru; de gav Edelfelt en straffpredikan för att han inte varit på visit hos dem; på fredag skall han dit på middag.

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Alexander Etholén
 • På lördag skall Edelfelt på middag till herrskapet Gueldry.

  Gueldry Gueldry
 • På fredag lämnas tavlorna in till Salongen; en av de få som uppmuntrat Edelfelt är John Singer Sargent.

  John Singer Sargent
 • Bra blir Gunnar Berndtsons tavla, connaisseurer [konstkännare] på Louvren under förra seklet, likaså hans miniatyrporträtt av Torsten Lode.

  Louvren Gunnar Berndtson Torsten Lode
 • Edelfelt har läst smickrande kritik om Gunnar Berndtson och sig själv i Finsk tidskrift, skriven av Jacob Ahrenberg.

  Johan Jacob Ahrenberg Gunnar Berndtson
 • Då Edelfelt läser gamla kritiker om hertig Carl förefaller det som om denna tavla vore det bästa han någonsin kommer att göra; Edelfelt hoppas göra tusen gånger bättre saker och hoppas vid Gud att han får leva och får kraft att arbeta.

  Karl IX
 • Edelfelt säger godnatt till Alexandra Edelfelt; vädret har på nytt blivit ruskigt; under arbetet med tavlan har han inte kommit sig för att beställa kläder, vilket blir en av de saker han först skall åtgärda.

  Alexandra Edelfelt
 • Tavelhandlaren som köpte ett huvud av Edelfelt i somras vill att Edelfelt skall måla spanska scener åt honom; Edelfelts "en spanska" har gjort succé i Amerika; Edelfelts invändningar om att han inte känner till Spanien hjälper inte; Edelfelt sänder en hjärtlig kyss till småsyskonen.

  Amerika Spanien Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt