Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) amerikaner årets fester ateljéer besök beställningar drycker ekonomi filologi födelsedagar franska frukost Gud hyresbostäder illustration japanskhet kritik kvinnor latin mat modeller (yrken) musik öl påsk portugisiska sällskapsliv språk studenter studentnationer svenskar tyska tyskar utseende utställningar väderlek

Paris d. 8 april 79.
Älskade Mamma!
Jag har kommit är askar i elden – efter
Salongsarbetet har M. Koechlin gång på
gång skrifvit till mig för att påminna mig
om att taflorna till Mulhouse skola
vara inlemnade den 15 april. Jag har der-
jemte börjat den Cedercreutziska taflan och
har haft modell alla dagar, hvilket tyvärr,
mera märks på passan än på målningen.
För Mulhouse gör jag en högst besynnerligt
tafla som egentligen har ingen annan raison
d'être än färgen, men som jag ändå tror skall
bli ganska bra. Det är en svenska, egendomligt
nog, som sitter modell derför. Då jag engång
visökte Sargent, var der en rödhårig modell,
som jag tilltalte på franska. På hennes accent
kände jag ögonblickligen igen Anderssons, Petters-
soris och Lundströms landsmaninna, och frågade
då på ren svenska om hon stor modell. Det är
en sömmerska som arbetat hos Worth (den för-
rämsta damskräddaren i verlden) och som blifvit
ditnarrad af Carlsson, Woiths compagnon, svenska
Denne har emellertid afskedat henne för det
hon ej kunde tillräckligt franska för att första be-
ställningarna eller öfverkräddaren – och sålunda
lemnad åt sitt öde hade hon börjat stå för hufvud
och händerna har en amerikansk målarinna, com-
i sin till rekommenderat henne till Sargent. Hon
ser egentligen ingenting ut, men har särdeles vacker
hals och eldrödt här, men af en vacker röd nyans.
är för resten mycket timid och prata ej så mycket

som fransyska modeller, som aldrig kunna
en löronfrid. Berndtson och jag har börjat en
studie med henne, och det är just denna jag
till skicka till Milhouse om den blir bra
På draperiet bakom målar jag en påfågel
och som klädningens halsens
och håret färger tillsammans
stå mycket briljanta och der
japanesiska solfjädern som
är förgyld blir en "note celatante
också kan det hela passera
som en slags allegore öfver för-
fängar.
På Cedercreutzes tafla har
jag målat landsknekten färdig. – Den mil-
kousiska hoppas jag ha färdig i öfvermorgon
och har då smetat ihop den på 4 dagar. – Jag
är också, som Mamma, säker på att jag lyckat
bäst då jag arbetar fört och låter det gå under
för undan. –
Häromaftonen var jag bjuden till Thaulows på
två tyska målarinnor, hvaraf den ena en skott
het à la Germania, ganska vacker, men ogration
talade tyska med den oförskämdaste ledig
Jag
het
Påskaftonen är det Cederströms förelsedag och
han har bjudit mig på middag – han öfvertalar
mig att ta någon atelier i detsamma hus de
han bor – men de till 1000 frssa äro för mörka
och den enda goda, till 1500 år för des för mig.
Thaulows skola nu på ett år resa till Norge
och hyra derföre åt atelier och våning, fullt
möblerade för 1800 frs. – Det är skada att ateliern
ej
ärt
lis
No
är

fien
ungdo
han g
bildade
den bli
och tar
Schult
artigh
och he
Han ko
och ni
nättar
mellen
An
att de
sist.
Hoy
Saket
et la
igenom
laterna
Max
Londe
och vi
för 10
ha

.

ly har
å undag
lors så
en sköts-
ogration
te lede
ag och
öfvertala
ens de
mörka
för mig
till Norge
fullt
et atelier
an
ej är tillräckligt stor för att två skulle kunna är
arbete der – vore den det så skulle Berndtson
och jag bestämdt ta den. Det är ett skildt
litet i hus inne på gården vid med "brael,
kontmartre med stre rum och kök på heder bätter
och atelier och sofrum i första våningen, och
som sagdt, mycket natt möbleradt allt i hop
Följande dag. I går afton voro vi nog en
svensk student. Feilitzen, en mycket hygglig
ungdom som studerar romansk filologi lär
Han är af denna hyggliga, väl uppfostrade
bildade ungdom som är så hygglig och bildad att
den blir tillt tröttande – förstår just ej skämt
och tar allt så förskräckligt högtidligt. Hugo
Schulten kan ej fördra hans utomordentliga
artighet. Teckstren spelar ganska bra piano
och accompagnerade oss i går till gluntarne.
Han har varit i Finland – god vän med Tikkanen
och unga Willebrand hvilka han finner så öfver
mattan begåfvade, Ekelunds och gamla friherrinnan
mellin – har varit på Sannis Terbok o. s. v. –
Hys Schuter B. och jag skickade i dag morgse
ett telegram till Nyländska afdelningens års
sist. Det var mycket strid om redaktionen.
Hugo Schulten ville ha det på franska ungefär.
Salut et fraternité. Vivent la patrie, le travail
et la liberté – men min redaktion gick segrande
igenom: varma och hjertliga helsningar till kan
laterna. Lefve Finland och Nylande studenter.
Max Schultén kommer hit till påsk från
London der han varit sedan 3 veckor,
och vi skola då ställa till en nordisk frukost
för honom, med supén, öl, smörgåsbord, kaviar o. s.
samt punsch efter kaffet. – Hugo S. är en

mycket älskvärd karl – Han har gifvit esthe
tröken på båten och studerar nu fransk
filologi, kaltiska, galiska, bas-latin och går
malfranska. A propos, Mamma frågade
engång hvarifrån Karaljudet kommit
i franskan – det har utvecklat sig små
ningom men uppträder som nasålljud
först på 1400 talet under medeltiden sades
un sedan sades ung och derefter det
n brukliga uttalet. Nasalljudet finnes
äfven i portugisiskan. –
Det är det herrligaste väder. – Rigtigt trä
kigt att sitta inne, men jag har min
Mamsell Anna Törnblom i dag och i morgon
bande för och eftermiddag
Payen har sagt åt Bastien att jag tagit
illa vid mig hans stränga omdömen här min
Salongstafla, och han har förklarat sig mycket
olycklig deröfver, samt yttrat, att han
varit så frank och sträng mot mig derföre
att han ansåg sig ej behöfva genera sig för
mig, och för att jag verkligen hade talent –
åt någon som vore utan framtid som målar
skulle han ej ha sagt allt detta.
Unga Elfring, Runebergs svåger gick just
härifrån – man är tvungen att vara nu
eller mindre oartig då de komma och midt und
det man gobelar
Jag drömde i natt att
i
jag var med Mamma och grefvinnan
Ehrnroo
hos Mme Moreau vanthier och att Mamma kom
mycket väl öfverens med henne – ni kallade hon
ma chère.. – Och nu, lycka till glad hela
Guds välsignelse vare med Eder alla
Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Monsieur Alfred Koechlin har upprepade gånger påmint Edelfelt om att tavloran till Mulhouse skall vara inlämnade den 15 april.

  Mulhouse Alfred Koechlin
 • Edelfelt har börjat på den Cedercreutzka tavlan och har haft modell alla dagar.

  Emilia Maria Sofia Cedercreutz Axel Cedercreutz
 • För Mulhouse har Edelfelt börjat en tavla där färgen är huvudsaken; han använder en svensk modell som han kom i kontakt med under ett besök hos John Singer Sargent; det är en sömmerska som har arbetat hos den förnämsta damskräddaren Charles Frederick Wörth, ditsänd av Wörths svenska companjon Carlsson; Wörth hade avskedat henne på grund av bristande kunskaper i franska och hon har börjat stå modell hos en amerikansk målarinna, som i sin tur rekommenderat henne till Sargent; hon har vacker hals och eldrött hår, är timid [blyg] och pratar inte så mycket som franska modeller; Edelfelt och Gunnar Berndtson har börjat en studie med henne; på draperiet bakom målar han en påfågel; klänningen, halsens och hårets färger kan med den japanska solfjädern bilda en slags allegori över fåfängan.

  Mulhouse Gunnar Berndtson John Singer Sargent Anna Törnblom Charles Frederick Worth Carlsson
 • På Cedercreutz tavla har Edelfelt målat färdigt landsknekten; han hoppas få färdig den Mülhousiska tavlan på fyra dagar; han tror som Alexandra Edelfelt att han lyckas bäst då han arbetar fort.

  Mulhouse Alexandra Edelfelt Emilia Maria Sofia Cedercreutz Axel Cedercreutz
 • Edelfelt var bjuden till Thaulows tillsammans med två tyska målarinnor; den ena var en skönhet à la Germania, men ogratiös; Edelfelt talade tyska med "oförskämdaste ledighet".

  Tyskland Ingeborg Gad Frits Thaulow
 • På påskafton är det Gustaf Cederströms födelsedag och Edelfelt är bjuden på middag; Cederström försöker övertala Edelfelt att ta en ateljé i samma hus som han bor i; men de billigare är för mörka och den enda goda är för dyr.

  Gustaf Cederström
 • Thaulows reser för ett år till Norge och hyr ut alteljén och bostaden möblerad; om ateljén var tillräckligt stor för två att arbeta i skulle Edelfelt och Gunnar Berndtson ta den; det är ett eget litet hus inne på gården vid rue d'Orsel i Montmartre.

  Norge Montmartre Ingeborg Gad Gunnar Berndtson Frits Thaulow
 • Brevet fortsatt följande dag.

 • Föregående kväll var Edelfelt hos en svensk student Hugo von Feilitzen, som studerar romansk filologi; Hugo Schultén kan inte tåla Feilitzens utomordentliga artighet; Feilitzen spelar ganska bra piano och har varit i Finland; han är god vän med Johan Jakob Tikkanen och unga Reinhold von Willebrand, Ekelunds och gamla friherrinnan Wilhelmina Mellin; han har varit på Sannäs och Tervik.

  Finland Sannäs gård Tervik Wilhelmina Mellin Mikael Julius Waldemar Ekelund Constance Ekelund Hugo af Schultén Reinhold von Willebrand Hugo von Feilitzen Johan Jakob Tikkanen
 • Hugo Schultén, Gunnar Bendtson och Edelfelt har skickat telegram till Nyländska studentavdelningens årsfest; det blev strid om hur texten skulle utformas; Edelfelts förslag med "Lefve Finland och Nylands studenter" utgick som segrare.

  Finland Nyland Gunnar Berndtson Hugo af Schultén
 • Max Schultén återvänder till påsk från London; de skall ställa till en nordisk frukost med öl, smörgåsbord, kaviar och punsch efter kaffet.

  London Maximus af Schultén
 • Hugo Schultén är en älskvärd karl; han har övergivit estetiken för fransk filologi, keltiska, gaeliska, bas-latin och gammalfranska; Alexandra Edelfelt har en gång frågat varifrån nasalljudet kommit i franskan; det har utvecklats med tiden, men uppträder som nasalljud först på 1400-talet; nasalljudet finns också i portugisiskan.

  Alexandra Edelfelt Hugo af Schultén
 • Det är härligt väder, men Edelfelt har Mamsell Anna Törnblom som modell både i dag och följande dag och måste arbeta inne.

  Anna Törnblom
 • Ennemond Payen har sagt åt Jules Bastien att Edelfelt tagit illa upp av Bastiens kritik av hans tavla för Salongen; Bastien beklagade och förklarade att han varit så uppriktig och sträng för att Edelfelt har talang, åt en målare utan framtid hade han inte sagt det.

  Jules Bastien-Lepage Ennemond Payen
 • Walter Runebergs svåger, unge Fredrik Elfving, gick just därifrån; Edelfelt är tvungen att vara oartig då besökare kommer mitt under arbetet.

  Walter Runeberg Fredrik Elfving
 • Edelfelt har drömt att han var med Alexandra Edelfelt och grevinnan Wilhelmina Ehrnrooth hos Madame Suzanne Moreau Vauthier; han önskar glad helg och Guds välsignelse.

  Alexandra Edelfelt Wilhelmina Ehrnrooth (osäker koppling) Suzanne Moreau-Vauthier