Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ångbåtar Årstider båtar besök beställningar blommor brev bröllop fennomani finländare franska höst inredningar konserter konstnärer kvinnor lärare män musik musiker norrmän opera (konstart) personlighet porträtt post sångare sånger skådespelare språk svenskar teater tonsättare transportmedel utseende väderlek

Stockholm d 27 okt 1879
Älskade Mamma
lördags afsände jag ett bref
till Mamma via Petersburg, och
jag hoppas, att det kommer hästa
gare fram än detta, som skall
afgå med Konstantin i morgon.
Jag har börjat Gumman Baggsta
porträtt. Jag kan ej säga att hennes
ansigte intresserar mig så mycket
Hon är mycket snäll och vänlig,
liten, fet och rödlätt, grått här och
bruna ögon, och ser ut som 55 år,
fastän hon har hela 76 på nacken.
Det är nödvändigt att måla uppe
hos henne, emedan gumman ej går
ut. Mamma vet huru roligt
jag tycker det är att med mina
målarallesaljer dra in i en rigtigt
gammaldags ordentligt våning.
Gumman har bott der i 55 år,
och troligen har bra litet blifvit
ändradt på den tiden. I dag
var hon mycket språksam, tala

de om alla de många märkeligen
män som varit i deras hus förr.
Wallén, Berrelius, J. W. Snellman,
som varit som barn i huset. Målaren
Fennberg har målat henne som
ung. Gumman vill nog ändå
vara litet nätt på porträttet,
isynnerhet vill hon gerna ha sin
hals litet längre och munnen nätta
re. Jag hoppas att några af henne
slugtingar kommer det upp de föl-
jande gångerna, för att hålla måla
ron vid magt. – Men med detta
ändå porträtt har jag dock för litet
att göra. Den har måltiden
är så innerligen dum. Jag målar
från 10 1/2 11 till 1, 12 2, med upp-
håll, förståd, så vet man ej så
noga hvad man skall ta sig till
tills middagen kl. 3, och efter 3
är det stuckmörkt. Det har varit
förskräckligt mörkt dessa dagar,
rigtigt egyptiskt. I förrgår var
jag på visit hos Bertha Levin
O
A
hon
esyn
Rven
lig
den
Lon
8

lig
atta
hen
le för
så skal
detta
atet
en
som tyckes ha rätt många elever
isynnerhet i franska språket, som
svenskarna illfanas med att lära
sig, och dock aldrig lära sig. På afto
nen var jag på Paul Viardots
koncert, skamlöst litet besökt
I Helsingfors hade han fått dub-
belt så mycket folk. Han spelar
som en karl – bland annat gjorde
han en norsk sonat af Grieg
mästerligt. Men fröken Waldstid
min arade landsmaninna, som
albernerade med sangnummer, var
förskräcklig, ful som stryk, sjöng
falskt och dumt och tråkigt.
sängaren Holm är här, och tänker
om möjligt debutera om någon
tid. Han har sjungit litet för mig
Jag har aldrig hört honom på
scenen, men jag skulle ändå ha
svårt att förstå det han vore så
bra som fennomanerna säga.
I går Ristoris afskedsföreställt
ning. Jag har sällan sett något

bättre än hennes Elisabeth.
Den sista akten, der hon är gån-
mål och skröpligt var så makalöst
realistiskt väl studerad att jag aldrig
sett något bättre. Publiken var en-
shusiastisk, ehuruväl de 2 buketter
hon fick voro mer än tarfliga (apro-
pas är buketten från Boe bröllopet betalte
Ahrenberg Steyern och jag sutto rakt fram
för kungen och prinsarne, hvilka alla
under en mellanakt, tågade en mel-
lan kulisserna för att ge henne litteriet
et artibus" och haranquera henne.
I kostymväg var hon desslikes sär-
deles bra. En omsorg och en hister-
risk trohet som var så mycket stör-
re som hon ej ett ögonblick sökte koketter
ej ens då hon spelte Elisabeth som
ung.
Jag är bjuden till doktor Mon-
tetius i dag. Cederschiöld har
Jag träffat på gatan annars
har jag ej träffat bekanta.
Hos min kära faster har jag ej
varit.

Skall jag nu ut med hela san-
ningen. Jag har rysligt led-
samt efter Mamma, och all-
ser det i det hela taget vara
bortkastad tid och do pengar att
stanna här, men då jag nu
engång åtagit mig porträttet
san får man finna sig i sitt
öde.
Jag blir väl gladare när por-
trättet skrider framåt och för-
lossningens timma slår, men
nu i början då jag ännu har
en lång tid af Stockholmsviste
se framför mig, jag tycker jag mig
vara mer eller mindre dam till
sträffarbete.
Utom Ristori har Stockholm
äfven mycket annat att bjuda
på i dramatiskt hänseende.
Så skall Tannhauser gå i morgon.
Helberg gör furor på dramatiska

theatern, och ett danskt sällskap
spelar Holberg på Blanchs stheater
Emellertid roar mig allt detta ej
så mycket, då jag har Paris i
Kikaren.
Bokbryskar Haggström tyckes vara
en hygglig man, men har så mycket
att göra, att jag blott fått tala
några ord med honom. De tyckas
alla frukta att gumman ej skall
ta sin hvardagsmin på sig, och
huru skall jag nu veta hvad som
är hennes hvardags min
Vi skola hoppas att den mulna
novemberhimmeln klarnar, och då
klarnar det väl också i mitt sinne.
Det här är obilkorligen den svå-
raste tiden på året
Hvad jag saknar Er
Helsa nu alla, goda, älskade
Mamma hjertligt från
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt sände i lördags ett brev till Alexandra Edelfelt via Petersburg; han hoppas det kommer snabbare fram än brevet som avgår med ångbåten Konstantin följande dag.

  Sankt Petersburg Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har börjat fru Eva Fredrika Hæggströms porträtt; hon är snäll, liten, fet och rödlätt med grått hår och bruna ögon, ser ut som 55 år men har 76 på nacken; gumman går inte ut så han målar hemma hos henne; Alexandra Edelfelt vet hur roligt han tycker det är att dra in i en gammaldags ordentlig målning med målarattiraljer.

  Alexandra Edelfelt Eva Fredrika Hæggström
 • Fru Eva Fredrika Hæggström var språksam och talade om Georg August Wallin, Jöns Jacob Berzelius och J.W. Snellman, som varit i deras hus.

  Johan Vilhelm Snellman Eva Fredrika Hæggström Georg August Wallin Jöns Jacob Berzelius
 • Gustaf Wilhelm Finnberg har målat fru Eva Fredrika Hæggström som ung.

  Gustaf Wilhelm Finnberg Eva Fredrika Hæggström
 • "Gumman" Eva Fredrika Hæggström vill ha längre hals och nättare mun på porträttet; med bara ett porträtt har han för lite att göra, i synnerhet som mattiden är dum; han målar fram till klockan 1 eller halv 2, middagen är klockan 3 och efter tre har det varit förskräckligt, egyptiskt, mörkt.

  Eva Fredrika Hæggström
 • Edelfelt var på visit hos Bertha Levin, som har många elever i franska.

  Bertha Levin
 • Edelfelt var på Paul Viardots konsert, som hade skamlöst lite besökare; i Helsingfors hade han fått dubbelt så mycket publik; han spelade som en karl, bl.a. mästerligt en av Edvard Griegs norska sonater; Edelfelts landsmaninna, fröken Josefina Woldstedt, som alternerade med sångnummer, var ful som stryk och sjöng falskt, dumt och tråkigt.

  Helsingfors Edvard Grieg Paul Viardot Josefina Woldstedt
 • Sångaren Bruno Holm tänker eventuellt debutera snart; han har sjungit för Edelfelt, som inte hört honom på scen men har svårt att förstå att Holm skulle vara så bra som fennomanerna säger.

  Bruno Holm
 • Föregående kväll var Adelaide Ristoris avskedsföreställning; Edelfelt har sällan sett något bättre än hennes Elisabeth; publiken var entusiastisk, men de två buketter hon fick var mer än tarvliga.

  Adelaide Ristori Elisabeth I
 • Edelfelt undrar om buketten från Boebröllopet är betald.

  Boe Fanny af Björksten Ivar Johannes Palin
 • Jacob Ahrenberg, Fredrik Vult von Steyern och Edelfelt satt framför kungen och prinsarna, som i en mellanakt tågade in mellan kulisserna för att ge Adelaide Ristori "litteris et artibus" [För vitterhet och konst, en kunglig medalj]; omsorgen och den historiska troheten i hennes kostymer förstärktes av att hon inte försökte kokettera ens då hon spelade Elisabeth som ung.

  Johan Jacob Ahrenberg Carl Eugen Oskar II Fredrik Vult von Steijern Adelaide Ristori Elisabeth I Gustav V Oscar Bernadotte
 • Edelfelt är bjuden till doktor Oscar Montelius.

  Oscar Montelius
 • Edelfelt har träffat Henrik Cederschiöld på gatan, men annars inte träffat bekanta; han har inte varit hos sin kära faster.

  Hermania Edelfelt Henrik Cederschiöld
 • Edelfelt saknar Alexandra Edelfelt och tycker det är bortkastad tid och pengar att stanna, men får finna sig i sitt öde då han åtagit sig porträttet.

  Alexandra Edelfelt
 • Det kommer att kännas bättre då porträttet framskridit; nu i början då Edelfelt har en lång Stockholmsvistelse framför sig tycker han sig vara dömd till straffarbete.

  Stockholm
 • Förutom Adelaide Ristori har Stockholm mycket annat att bjuda på i dramatiskt hänseende; Tannhäuser ges följande dag, Karl Kellberg gör furor [succé] på dramatiska teatern, och ett danskt sällskap spelar Ludvig Holberg på Blanchs teater; Edelfelt kan emellertid inte fullt ut njuta av utbudet då han väntar på att få komma till Paris.

  Paris Stockholm Kungliga dramatiska teatern Blanchs teater Ludvig Holberg Adelaide Ristori Karl Kellberg Tannhäuser
 • Boktryckare Ivar Hæggström tycks vara en hygglig man; han är så upptagen att Edelfelt bara hunnit växla några ord med honom; familjen tycks frukta att "gumman" Eva Fredrika Hæggström inte tar sin vardagsmin på sig.

  Eva Fredrika Hæggström Ivar Hæggström
 • Edelfelt hoppas den mulna novemberhimlen klarnar, så att det också klarnar i hans sinne; det är den svåraste tiden på året; han ber Alexandra Edelfelt hälsa alla, han saknar dem.

  Alexandra Edelfelt