Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

årets fester beställningar danskar depression ekonomi Gud karaktärsdrag komedier manlighet Mårten 10.11 melankoli opera (konstart) personlighet resor sinnessjukdomar sjukdom (tillstånd) svenskar teater tidskrifter

Stockholm d. 11 kl. ½ 12 på
natten
Älskade Mamma
kan ej säga huru förfärligt
Haiko historier slog mig! Mamma
må tro att jag svurit i Etter, och
att jag betraktar detta som ett nedriga
förlåt, ett uselt förräderi mot Mam-
må. Mig sjelf föraktar jag djupt och
innerligt. Att jag ej skall ha de usla
fyrkarne som behöfvas, gör att jag
afvundas första bästa knodd och penning
menniska. Dock, vi skola hoppas att
det Heikelska köpet ännu ej hunnes
gå i fullbordan! Var säker på att
om Mamma inträder i hvilken som
helst kombination för inköpet, jag all-
tid skall betrakta de pengar, som Mam-
ma deri nedlägger, såsom en skuld
till Mamma.
Nej, det här är, isynnerhet genom
ovisheten, förfärligt att tänka på.
Jag vill hoppas i det längssa, och
längtar innerligt att i Paris få be-

sked om saken. Måtte jag blott
få höra en lycklig utgång på dem
frågar
Jag har fått öfva mig i att dessa
dagar se glad ut "quand même.
Steyern har varit så ytterst hypo
kondrisk, och hans melankoli är
ej att skämta med, ty fade en har
den ofta gränsat till vansinne
och hans syster har varit alldeles
från förståndet. Det är denna dyrk
framtid han går och grubblar på
jag är öfvertygad derom, och det
är ju derföre min pligt, att så mycket
i min förmåga står förhindra detta
onyttiga och sjukliga grubbleri att
rotfästa sig. Det är en så utmärkt
hygglig karl. Ack hvad jag ändå
har Gud att tacka för i många och
mycket. Jag har sett, att jag med
ett energiskt besket kan vara karl
och icke en sådan chevalier de la
triste figure, som jag nog ofta varit.
Jag hoppas till Gud att jag nu
e
ne
Ma

denna
Esta
ler
tes
att
mark
och
med
karl
varit.
nu
dt
skall bli förståndig och icke tappa
kuraschet. Nej, jag måste, jag
måste hålla mig uppe och gå från
åt kaste hvad det kosta vill, för
Mammas och min egen skull. Jag är
nu fattig, oberömd, vacklande och
villrådig, men den dag skall komma
då jag, med Guds hjelp kan vara
ett verkligt stad för min älskade
Mamma, och några usla markor
och en rysk generals hugskott skola
bekymra mig. Vänta blott.
Gumman Häggströms porträtt
är nu så godt som färdigt, och
jag reser derföre om några dagar.
I morgon litet retouche för att
göra dem nöjda. Icke är jag just
förtjust öfver att ha varit ha
så länge, men jag är ändå i
nest i mitt hjerta tacksam mot
Gud att jag ej blef tvungen att ligger
sjuk här.
Tante Hermanine, den beskedliga
menniskan, har jag nu fröjdlat

med min åsyn, och vara går
bjuden till henskapet Lidinerans på
Martens sjas. Sedan gick jag och
såg på Tannhausen. Det är
musik, det. Men ingen af de
medspelande, utom San kan Lundqvis,
förstod att gifva det "feierlich"
åt sitt spel. – Gustaf Leuhusen
reste i förrgår, och medbragde till
fönköping underrättelsen att jag
ej skulle komma dit. Så roligt
det skall bli att öppna mitt
hjerta för Krohn. Jag skall i morgon
bestyra om Berndtsons taflas inför-
rande i N. 7. T. – Vet Mamma hvad
som ovilkorligen är roligast här,
utom hoppet äro resa, jo, en danska
theater trupp som ger små komedier
ypperligt enligt min tanke, men det
begriper sig Stockholmarne ej på
Nu farväl. Jag kan blott till hälften
uttrycka alla de tusen olikaste
de känslor som trångt i på mig vid
underrättelsen om Haiko köpet,
Gud välsigne Eder alla, alla
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Haikohistorien är förfärlig; Sebastian von Etters försäljning till Victor Heikel är ett förräderi mot Alexandra Edelfelt; Edelfelt föraktar sig själv för att han inte har de fyrk [pengar] som behövs; han hoppas att det Heikelska köpet ännu inte fullbordats; om Mamma går in för att köpa betraktar Edelfelt pengarna hon lägger ut som en skuld till henne; han längtar att i Paris få besked om utgången i frågan.

  Paris Haiko Alexandra Edelfelt Sebastian von Etter Viktor Heikel
 • Fredrik Vult von Steyern har varit hypokondrisk och hans melankoli är inte att skämta med; Edelfelt är övertygad om att Steyern grubblar över sina dystra framtidsutsikter, med tanke på att hans far ofta har gränsat till vansinne och hans syster har varit alldeles från förståndet.

  Julius Vult von Steijern Fredrik Vult von Steijern Julia Vult von Steijern (osäker koppling)
 • Edelfelt tackar Gud för att han med ett energiskt beslut kan vara karl och inte en sådan "chevalier de la triste figure" [riddare av sur min] som han ofta varit; han måste hålla sig uppe och gå framåt för Alexandra Edelfelts och sin egen skull.

  Alexandra Edelfelt
 • Fru Eva Fredrika Hæggströms porträtt är nästan färdigt; han reser om några dagar; han är inte förtjust över att ha varit så länge där, men han tackar Gud att han inte blev tvungen att ligga sjuk.

  Eva Fredrika Hæggström
 • Edelfelt har fröjdat den beskedliga faster Hermanine Edelfelt med ett besök; han var föregående dag bjuden till herrskapet Lidmans på Mårtens gås.

  Hermania Edelfelt Johan Lidman Helny Lidman Martin av Tours
 • Edelfelt gick och såg på Tannhäuser; bara Lunkan Lundqvist förstod att ge "feierlich" [högtidlighet] åt sitt spel.

  Carl Fredrik Lundqvist Tannhäuser
 • Gustaf Leuhusen har rest och fört med sig underrättelsen att Edelfelt inte kommer till Jönköping.

  Jönköping Gustaf Leuhusen
 • Det ska bli roligt att öppna sitt hjärta för Pietro Krohn.

  Pietro Krohn
 • Edelfelt ska sköta om att Gunnar Berndtsons tavla blir införd i NIT [Ny Illustrerad Tidning].

  Gunnar Berndtson
 • Alexandra Edelfelt ska veta att det roligaste i staden är en dansk teatertrupp som ger små ypperliga komedier, men det begriper sig inte stockholmarna på.

  Stockholm Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt kan inte uttrycka alla de olikartade känslor som trängt sig på vid underrättelsen om Haikoköpet; han ber Gud välsigna dem alla.

  Haiko