Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer brev ekonomi frukost Gud hederstecken hotell konstnärer konstnärskolonier lån landsbygd landskap (fysiska helheter) naturen porträtt prinsar resor sällskapsliv tjänstefolk utmärkelsetecken Villa Edelfelt

Paris, måndag d. 23 nov.
Älskade Mamma
Blott några ord för att säga att
jag kom lyckligt fram sitt till
Paris för 3 timmar sedan. En
stor ängsland grep mig då jag
såg den massa bref från
Mamma som låg mig till
mötes, och allt som jag läste
gick jag igenom alla de olika
stämningar af oro förargelse
och svikna förhoppningar som
Haiko frågan uppväckt. Jag tänkte
sedan skrifva att gamla stacks
ovilkorligen vore det fördelakti-
gaste att hyra och sedan köpa,
då Steijerns bref med Mammas,
inneliggande kom från Stockhol
Så lyckligt att saken ändå fick
ett så godt slut! Hvad köpet ånga
så hoppas jag med Guds hjelp att
Mamma aldrig skall behöfva ångra
det – det kommer väl tider då jag
kan betala denna skuld – för resten
har jag stället alltid nu värde,
och räntorna, de 500 mk, dem skall
jag, om intet kommer i vägen, nog

sörjar för. Det är ändå bra roligt
att Mamma har tante Gadd den-
na gång icke allmänt rådgifri och
utan äfven kapitalist – beslut-
sam och förståndig som vanligt
Måtte detta köp alltid bringa
välsignelse och glädje med sig, det
hoppas jag och det tror jag fullt och
fart. Fru Etters kondust har ju
varit utmärkt, och sade hon ej är
betat med händer och tänder, så
hade Mamma helt vist aldrig tyckats
får villan. Jag är rigtigt ledsen
öfver att ej varit hemma hela den-
ha tid – Miss rad betyder så litet
men jag skulle dock så gerna ha
vant dela Mammas oss och vända
säkert är att jag skulle ha rådt
Mamma att göra precis som Mam
ma gjort
Resan från Köpenhamn var
rolig derigenom att jag af en här
delse träffade Paul Viardot som
blifvit qvarhållen i Stockholm
unga dagar längre. Han var öfver
glad att få ressällskap, och så gick
den tråkiga och långa färden en
förelser
Kjobe
på L
Stask
en ti
ytters
stora
sedan
ors
så he
hela
nord.
den.
gens
fruk
sin
l
tt
G
heder
son
kan
Wall
och
kante
tid så
reck
och i

oligt
de den
och
skar
l.
ingen
det
noir och
ej är
yckat
dden
la den
att
ha
– vända
låde
En man
dt
en kära
5 som
sholm
var af
gick
den jag
förelsevis lätt. Jag reste ej från
Kjøbenhavn direkte, utan var
på Lördagen ute i soro, der Ole
Staslun slagit sig ned. De äro der
en lilla målarkoloni som ha det
ytterst gemytligt, – han har två
stora raska pojkar på 2 och 1 år nu
redan – ack hvad den tiden går
Soro är för resten särdeles vackert
så helt nord franskt, som för resten
hela Sjælland, icke ett spår af
nordisk natur sådan vi första
den.
genast på förmiddagen att jag
frukost med Payen och Gauthe.
rin – De berättade mig åtskilla
nyheter är den arbettiska verlden
bl. a. att Bartien Lepage fått
hederslegionen och f.n. är i Lous
don der han blifvit mycket firad
Han skall nu måla prinsera af
Wales. – De tyckte om min tafla
och prisade den på fransmännens
vanliga storordiga sätt – Emeller-
tid tyckte jag mig måste att de
verkligen menade hvad de sade
och de försäkrade att detta sista

Haiko arbeta utvisade ett betydligt
framsteg. Naturligtvis återstår ännu
mycket att göra, men roligt är det
i alla fall att de tyckas gilla taflan
– Här ser rysligt ruskigt ut, ehuru
väl Concierger gjort allt för att
snygga upp ateliern. Jag skall
stället gå och höra åt om jag har
jå rum på något hyggligt hôtel
att inrede
eller också försöka jag säng kan
Berndtsons atelier till
nare. – Det ser otrefligt ut här
och det är ännu orrefligare att
tänker sig flere dagar af repa
ration och stök.
skicka för säkerhets skull en
t
mindre vexel 300 mk t.ex.
jag kommer visst att ha stora
utgifter nu i början
Jag är så trött af resan att
jag skrifver både den eländiga
stil och det mest osammanhän
gande innehåll – Mamma
ma ändå kunna se min o.
skrymtade glädje öfver Haiko
frågans lyckliga lösning
Helsa alla hjertligt från
Atte
hur ej annat papper hemma.
mera snart.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt kom lyckligt fram till Paris för 3 timmar sedan.

  Paris
 • Edelfelt möttes av massa brev från Alexandra Edelfelt där han kunde följa med de olika stämningar Haikofrågan väckt; Edelfelt hade tänkt skriva att gamla Haiko ovillkorligen var det fördelaktigaste att hyra och sedan köpa då Fredrik Vult von Steyerns försändelse med Mammas brev kom från Stockholm, med besked om att saken fått ett gott slut.

  Stockholm Haiko Villa Edelfelt Alexandra Edelfelt Fredrik Vult von Steijern
 • Med Guds hjälp hoppas Edelfelt att Alexandra Edelfelt aldrig behöver ångra köpet av villan; Edelfelt hoppas kunna betala denna skuld och lovar sörja för räntorna; tante Adèle Gadd erbjöd denna gång Mamma inte bara goda råd, utan också kapital; hade inte fru Emilie von Etter arbetat med händer och tänder hade Mamma helt säkert aldrig lyckats få villan.

  Villa Edelfelt Alexandra Edelfelt Emilie von Etter Adelaide Gadd
 • Resan från Köpenhamn var rolig då han fick sällskap av Paul Viardot som blivit kvarhållen i Stockholm några dagar extra.

  Stockholm Köpenhamn Paul Viardot
 • Edelfelt åkte inte direkt från Köpenhamn; på lördagen var han ute i Sorö, där Ole Haslund slagit sig ner i en liten målarkoloni; han har redan två raska pojkar på 2 och 1 år; Sorö har nordfransk natur, liksom hela Sjælland; där finns inte ett spår av nordisk natur som vi förstår den.

  Köpenhamn Själland Sorø Otto Haslund Ole Haslund Kaj Haslund
 • Edelfelt åt frukost med Ennemond Payen och Jean Gautherin; de berättade att Jules Bastien Lepage fått hederslegionen; för närvarande är Bastien i London, där han skall måla prinsen av Wales.

  London Jules Bastien-Lepage Ennemond Payen Jean Gautherin Edvard VII
 • Ennemond Payen och Jean Gautherin tyckte om Edelfelts Haikotavla.

  Haiko Ennemond Payen Jean Gautherin
 • Det ser ruskigt ut i Edelfelts ateljé, trots att conciergen [gårdskarlen] gjort sitt bästa; Edelfelt ska försöka få rum på ett hotell eller inrätta Gunnar Berndtsons ateljé till sängkammare.

  Gunnar Berndtson
 • Edelfelt ber om att få en växel på 300 mark eftersom han kommer att ha stora utgifter i början.

 • Edelfelt är trött av resan, vilket syns på hans brevskrivning; Alexandra Edelfelt kan ändå se hans glädje över den lyckliga lösningen på Haikofrågan.

  Haiko Villa Edelfelt Alexandra Edelfelt