Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap amerikaner arkitekter arkitektur ateljéer attentat barer båtar beställningar brev bussar dekorationsmålare dieter drycker ekonomi färg (egenskap) frukost häst inredningar italienare kaos kejsare kläder konsthandel läkare litografi medeltiden möbler modeller (yrken) mordförsök nihilism politik pubar reformer renässansen sällskapsliv sjukdom (tillstånd) snö teater temperatur transportmedel väderlek vänner vinter whiskey

Paris 5 december 19
Älskade Mamma
Mamma vill höra om mig, om mig personligen
Nåväl jag sitter och skrifver i knäet invid
kaminen i Berndtsons atelier. Visserligen är
nen egen redan målad och golfvet mis à l'en-
caustique, men under dessa sibiriska klimat –
förhållanden vill jag ej flytta ditin förrän
jag hunnit elda och torka rummet några
dagar. Mamma må tro att har varit friskt.
Ända till 14 graders köld, alnshög snö och
nu som bäst 4 grader kallt snö och allt det elände
som dermed följer här, der det ej finnes annat
är hjuldon. Jag för min det tycker om snöväder
när man är klädd derefter och i går afton gick
jag kl. 10 upp till boulevarden, för att se på
spektaklet (som naturen o. elementerna erbjödo). Öfver
allt urspända hästar, omnibus o. Framvays som
stannat. Jag ropade än en kusk. 5 francs
la course! en annan svarade med en grof-
het och en ed, en tredje hade stannat ohjelpligt
i snön, som tornade sig i alnskiga drifvor
Jag sjelf, i damaskor, galoscher och skinnmössa
gick trumferande fram. Kl. 11 då jag styrde

nigen hemit fanns ej en katt på gatorna –
och det hellersamma Paris företedde en högst
helsingforsisk anblick. I Champs Elysées
lär man ha sett några hundra eleganta
släder. – I förrgår var det som sagt 14
under dagen 10 d. 7 grader kallt med blåst.
på aftonen skulle jag sammanträffa med
Cederström och Becker. Vi fingo tag i Wahlberg
och Horn och så slutades naturligtvis aftonen
på den sistnämndes älskringsställe, en engelsk
bar, der han får ihiskytoddy, och som han gifvit
det poetiska namnet hemmets altare. Då
jag lunkade hem till Oh Montparnasse var
det verkligen kyligt. Mitt sofrum på Hôtel de
la Marine är verkligen ypperligt, och tack
vare kökssäggen är temperaturen alltid mild
för några dagar sedan var jag på theatern med
Antell, Linder och kl. gripenberg. Vi sågo Augier
les honnes pauvres – en af hans skralare
pjeser. – Dramer, i den moderna franska
smaken blir man snart led på. Des honneur
honneur, devoument etc. etc- ord, ord, ord
Min atelier är nu målad i en ljus grön
grå ton, som skall vara mig till nytta,
Co

ny
aftonen
ngelsk
e gifvit

bar
ötte de
melt
med
Augier
lare
ha
onneur
, orde
gro
ette,
emedan den tvingar mig att måla
ljust och friskt. Nu som bäst hör jag
min granne St. Ange som grälar med Mme
Fontenelle angående trappans målning – Det
måla hôtel, Mme Fontenelle, vill endast bestå
limfärg på sjelfva trappans väggar, ej på
corridorens – Jag föraktar henne men bryr
mig ej om att gräla. Jag har köpte bli en
vacker låda af ek för kol, i stället för
den skyflade packlåda som för ut gjorde tjenst.
Mitt hufvud för amerikanaren är redan
så godt som färdigt. Jag har haft modell
alla dagar. I dag har jag gifvit henne
dispens, emedan hon aldrig skulle ha kunnat
komma fram ibland snön och starne, ändå från
Montmartre der hon bor. – Jag har gjort
en brunett som läser ett bref och småler. Min
modell, som är modist, har en viss chic som passar
bra för det jag vill göra.
Hvad min stora tafla beträffar, så äro mina
pariservänner mycket skildare än Krohn.
Gueldry sade, på tal och Krohns kritik:
Tu paris être certain que ce bon Krohn ne serait
content à moins que tu mettes Cimabue et

Cimna de Conegliano, et toute la bande dans
ton bateau – mon vieux., n'écoute personne,
et finis tranquillement ton tableau!
Antell säger sig vara nöjd om han får sin tafla
under vintern. Jag har ej velat gå till Koechlin
innan min atelier blifvit så pass i ordning att
jag kunnat ta emot honom der ememellertid
skall jag ej länge uppskjuta visiten. Walelberg
har bjudit mig på frukost i morgon, och jag
skall då gå dit, på samma gång jag viller in
till Dagnan, som är nyssgift, och som skall
ha en mycket söt fru, hemma från franske Comtes
Hos Herrskapet Morgan var jag häromaftonen.
och M. Moreau Vanthier har lofvat att komma
upp till mig så snart ateliern blir i ordning.
Jag är rigtigt glad öfver Haiko –
köpet, och är öfvertygad om att man
med reparationer, veranda o.d. kan göra
gamla Haiko till ett rigtigt eldorade. Hvad
verandan o. fönsternas gamering beträffar,
så skall jag vända mig till en arkitekt,
som, jag är säker derom gör mig en teckning
à prix d'artiste d. v. s. för någon studie eller
skizz i gengäld. Skall det göras, så skall det

göras stiligt och bra. Pappa skulle ha
gjort det bäst, ty hans starka sida var
just trästil och dess ornamentering. 350
mk i året kommer jag nog ut med, derom är
ingen fråga, och om Mamma vill ta denna
summa o. mera af mina pengar så säg
bara till derom, så att jag kan skrifva till
Sanmark för att få mera.
Återigen ett förfärligt attentat mot ryska
kejsaren – så dumt och nedrigt som möjligt!
nyheten derom har väckt allmän vanielse
utom att man förvånar sig öfver nihilister
nas politiska planlöshet. Just nu, säger man,
skulle Kejsaren ha velat genomföra några
reformer, hvilket naturligtvis numera äro
omöjliga för en tid fransat.
Hvad det är ledsamt att Bertha som
varit så stark och frisk, nu också börjar
lida af blodlöshet. Ack, gör allt i verlden
för att hålla henne kry. – Detta måste
vara medfödt hos oss. Tänk på huru då-
lig jag var som växande, och huru stack
jag nu har blifvit! Men att Bertha nu
redan, ännu ej 11 år gammal, skall börja

bli klen! Tala med Holmberg eller Estlan-
der och bed dem göra allt hvad de kunna.
fern, fisklefverolja, rörelse, stark mat,
skall detta ej kunna göra något.
Nu klarnar det, och vi ha den grannaste
nordiska vinterdag. Hemlen är blå, solen
skiner och snön fryser, och blir härd så
att den knärrar under fötterna i
Gustaf Philip skrifver till mig. Den stackars
Casper (Wrede) kommer endera dagen till
Paris. Placera honom hos en dekorationsmå-
lare, eller hvar som helst, han har blott
350 frcs, och med dem skall han resa och
lefva. – Jo det blir ett skönt göra.
Men erfarenhenhet från sista gången, då
jag skulle plasera Casper hos en lithograf
och öfverallt fick nekande svar, skrämmer
mig.
Och nu farväl, älskade Mamma, sköt
om Bertha och Anni, och helsa alla,
isynnerhet tante Gadd
från Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Alexandra Edelfelt vill höra om Edelfelt personligen; han sitter och skriver invid kaminen i Gunnar Berndtsons ateljé; hans egen ateljé är målad och klar, men under dessa sibiriska klimatförhållanden vill han inte flytta dit förrän han hunnit elda och torka rummet några dagar.

  Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson
 • Alexandra Edelfelt må tro att de haft kallt, ända till minus 14 grader och alnshög snö; vädret ställer till ett elände då det bara finns hjuldon, inte slädar; överallt finns urspända hästar, omnibussar och tramvays som stannat; föregående kväll klädde sig Edelfelt i damasker, galoscher och skinnmössa och gick upp till bulevarderna för att se på spektaklet; då han återvände klockan 11 fanns inte en katt på gatorna, det bullersamma Paris hade en högst helsingforsisk anblick; i Champs Elysées lär man ha sett några hundra eleganta slädar.

  Helsingfors Paris Champs-Élysées Alexandra Edelfelt
 • I förrgår var det minus 14 grader, på kvällen träffade Edelfelt Gustaf Cederström, Adolf von Becker, Alfred Wahlberg och Pirre Horn; kvällen avslutades på den sistnämndes älsklingsställe, en engelsk bar, där han får whiskytoddy; då Edelfelt gick hem var det kyligt; hans sovrum på Hôtel de la Marine är ypperligt, tack vare köksväggen är temperaturen alltid mild.

  Hôtel de la Marine Adolf von Becker Alfred Wahlberg Gustaf Cederström Christer Horn af Åminne
 • Edelfelt har varit på teatern med Herman Frihtiof Antell, Linder och Alexis Gripenberg; de såg Émile Augiers Les hommes pauvres; dramer i den moderna franska smaken blir man snart led på.

  Émile Augier Alexis Gripenberg Hjalmar Linder (osäker koppling) Herman Frithiof Antell
 • Edelfelts ateljé är målad i en ljus grön-grå ton, som tvingar honom att måla ljust och friskt.

 • Grannen Poilleux St Ange grälar med Madame Fontanelle om trappans målning; Edelfelt föraktar henne men bryr sig inte om att gräla; han har köpt en vacker låda av ek för kol.

  Fontanelle Poilleux Saint-Ange
 • Huvudet för amerikanen är nästan färdigt; Edelfelt har haft modell alla dagar; idag fick hon dispens då hon inte skulle ha kunnat ta sig genom snön och isen från Montmartre där hon bor; han har gjort en brunett som läser ett brev och småler; modellen är modist med en viss chic.

  Montmartre Laetitia (osäker koppling)
 • Beträffande Edelfelts stora tavla är hans pariservänner mycket mildare än Pietro Krohn; Ferdinand Gueldry sade att Krohn inte skulle nöja sig med mindre än att Edelfelt satte Cimabue, Cima de Conegliano och hela bunten i båten.

  Pietro Krohn Ferdinand Gueldry Cima da Conegliano Cimabue
 • Herman Frithiof Antell är nöjd om han får sin tavla under vintern.

  Herman Frithiof Antell
 • Edelfelt har inte velat gå till Alfred Koechlin innan hans ateljé är i sådant skick att han kan ta emot denne där.

  Alfred Koechlin
 • Följande dag är Edelfelt bjuden på frukost av Alfred Wahlberg.

  Alfred Wahlberg
 • Edelfelt skall vika in hos Pascal Dagnan som är nygift; frun kommer från Franche Comté och lär vara mycket söt.

  Franche-Comté Anne-Marie Dagnan-Bouveret Pascal Dagnan-Bouveret
 • Edelfelt var hos herrskapet Moreau Vauthier härom aftonen.

  Augustin Moreau-Vauthier Suzanne Moreau-Vauthier
 • Edelfelt gläder sig över Haikoköpet; med reparation och veranda kan man göra Gamla Haiko till ett riktigt eldorado; han ska vända sig till en arkitekt för att få en teckning för utsmyckningen av veranda och fönster till prix d'artiste, det vill säga i utbyte mot någon studie eller skiss; Carl Albert Edelfelt skulle ha gjort det bäst, hans starka sida var trästil och dess ornamentering; Edelfelt kan lägga ut 350 mark i året; om Alexandra Edelfelt vill ta denna summa och mera av hans pengar kan han skriva till Carl Gustaf Sanmark.

  Haiko Villa Edelfelt Alexandra Edelfelt Carl Albert Edelfelt Carl Gustaf Sanmark
 • Nyheten om attentatet mot ryska kejsaren har väckt vämjelse och man förvånar sig över nihilisternas politiska planlöshet; kejsaren skulle ha velat genomföra några reformer, som numera är omöjliga för en tid framöver.

  Alexander II
 • Det är ledsamt att Bertha Edelfelt som ännu inte är 11 år gammal börjar lida av blodlöshet; det måste vara medfött hos dem; Edelfelt uppmanar att tala med Axel Fredrik Holmberg och Jakob Estlander; han hoppas att järn, fiskleverolja, röresle och stark mat ska kunna hjälpa.

  Berta Edelfelt Jakob Estlander Axel Fredrik Holmberg
 • Det klarnar och de har den grannaste nordiska vinterdag.

 • Gustaf Philip Armfelt har skrivit till Edelfelt och ber honom placera Casper Wrede hos en dekorationsmålare då denne kommer till Paris; senast försökte Edelfelt placera Casper hos en litograf utan framgång.

  Paris Casper Wrede af Elimä Gustaf Philip Armfelt
 • Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt farväl och hälsar till Bertha och Anni Edelfelt, samt tante Adèle Gadd.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt