Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn handelsbodar handelsmän kaos kläder snö temperatur transportmedel väderlek vinter

Paris d 90 december 1889
15 à 20 grader kallt och alnshög snö.
Sedan fjorton dagar är Paris icke mera
Paris utan Petersburg" säga tidningar.
ne. Den som haft fördelen att en vinter
dag, vid 15 à 20 graders köld, blåsa i
fingrarne vid Nevans stränder, kan emeller
tid konstatera att de värda Pariser
bladens jemförelse är alldeles origtig.
Under der att kölden i Petersburg är
något som alla menniskor emotse med
fullkomligt lugn och med iakttagande af
alla möjliga försigtighetsmått, kommer
detta sibiriska väder hit till Paris som
tjufven om natten. Deraf stor villes välta
afbrutna kommimikationer, lidanden af
alla slag och en köld i rummen hvarom
man i Finland ej har en aning. Huru
många tusen gånger är ej Petersburg
framför Paris.
att föredraga under sådana förhållanden
som dessa. Petersburg med varma rum
tusentals slädar, pelsar och ytter-
stöflar.
kan vaknar om morgonen, och ser på
thermometern. I bästa fall visar den

1 eller 2 grader öfver natt, men det kan lika
lätt kände att man finner vatten karafinens
tvättkannans innehåll frusat i en enda
klump. Man tvekar huruvida man bör
riskera att kasta sig ut i verldshvimlet
då naturen lagt sådana hinder i vägen,
men man slutar dock, troligen af gammal
vana med att stiga upp. Man knackar
hål på tvättfatets ioskorpa och lagar
lig mera af pligt känsla än behof. Så
klär man på sig i ett fläng, men har
dock, under all denna brådska tid att
anställa reflexioner öfver den menskli-
ga naturens sighet. Derefter tackar
man Gudarne för att man ej frusit ihjäl
under morgontoiletten och beger sig mo-
digt ut.
Huru ofta har jag ej, under dessa senaste
veckor välsignat min tjocka, dugtiga,
stoppade Helsingfors paletå! Parisarne gå
naturligtvis i tunna rockar, som vi
skulle kalla sommarpaletåer. I allmänhet
äro fransmännen långt mera härdade
än vi. Galoscher finnas alls icke,


pelsarne inskränka sig mest till en magni-
fik krage, och några andra hufvudbo-
hader än höga hattar ser man ej sett.
Barnen leka på gatorna utan ytter-
plagg, alla bazarer, slagtare, hagare –
och korfmakarebutiker äro öppna för alla
väder, och i alla boningsrum står
andan som en rök är munnen.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det är 15 till 20 grader kallt och alnshög snö.

 • Tidningarna säger att Paris sedan fjorton dagar inte längre är Paris utan Petersburg; den som haft fördelen att blåsa i fingrarna vid Nevans stränder kan konstatera att tidningarnas jämförelse är oriktig; kölden i Petersburg emotses med lugn och försiktighetsåtgärdar, medan den i Paris kommer som en tjuv om natten och ställer till villervalla; kölden i rummen har man i Finland ingen aning om; Petersburg med varma rum, tusentals slädar, pälsar och ytterstövlar är att föredra framför Paris; temperaturen i rummen är kring 0 grader på morgonen och man överväger om man ska stiga upp överhuvudtaget; men den mänskliga naturen är seg.

  Finland Paris Sankt Petersburg Neva
 • Edelfelt har välsignat sin tjocka dugliga, stoppade Helsingforspaletå; parisarna har tunna rockar; i allmänhet är fransmännen mera härdade än finländare; det finns inte galoscher, pälsarna inskränker sig till en magnifik krage; man ser inga andra huvudbonader än höga hattar; barnen leker på gatorna utan ytterplagg; alla basarer, slaktare, bagare och korvmakare är öppna; i alla boningsrum står andan som rök ur munnen.

  Helsingfors
 • Brevet är oavslutat.