Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

amerikaner belgier (nutidsfolk) brev engelsmän fotografier jul kläder nederländare post sällskapsliv skönlitteratur studier (studieinnehåll) väderlek

Dagen derpå, (julaftonsdagen). – Då jag igår
kl. 8 skulle gå för att på stämpel på detta bref och på
tidningen fann jag, till min obeskrifliga förargelse
posten stängd. Detta missöde gör mig dock tillfälle
att ännu i dag få prata några ord med Mamma.
Jag är nyss. (kl. 3) hemkommen från Akademin,
der jag målat hela förmiddagen – Emellertid har
jag nu afsigten att kraba denna eftermiddag
för att ej vara uttröttad på julaftonen. Som jag
sedan jag kom hit ej försummat mera än den ena
förmiddagen jag kom för sent, anser jag mig nu
har rätt dertill. De flesta holländare äro hem-
resta till julen. Belgierna göra ej mycket affär
af denna fest, och de flesta vänta till nyåret
för att besöka sina hem. – Af amerikanarnes
julfirande blef det intet af, emedan några
af dem fått den luminösa idéen att under
dessa dagar vara i Brüssel, och de som äro
missnöjda härmed följa dock med för att ej
sitta ensamma. – – Som jag redan sagt, äro
engelsmännena bortbjudna hvar på sitt håll. Adam
till en engelsk familj, som han besöker 2 ggr om
året. – I går afton var jag hos Scriba för att
kläda julgranen. Det blef dock ej mycket gjort,
emedan vi i stället lästr "Fänrik Ståls sägner".
Af alla dikterna der tycktes Sveaborg slå
mest an. Till min obeskrifliga ledsnad finner
jag att "Fänrik stål", och "Sven Dufva" äro mycket
komligt öfversatte, på många stället t. o. m orätt.

I alla fall väckte Runeberg manliga, stora snille
nu som alltid och allestädes beundran och hänförelse
De Paul'ska öfversättningarne tyckas vara mera lyckade.
Hvad fotografierna, som jag fått, beträffar, så
tycker jag, som Mamma, att Ellen är bra och lik
sig, då deremot Mamma sjelf ej är rigtigt lyckad. –
Den lilla, i Stockholm tagna fotografin är, och
blir dock den bästa. Tusen tack emellertid för detta
bråk ni haft för min skull! – Jag är så glad och
tacksam jag kan vara. – Nu på e. m. kl. 5 skall
jag fortsätta med julgranen som, ehuru liten, lofva
bli särdeles grann med kärser, korgar, valnötter, ljus
och öfver en gyllene engel. – Ingen menniska ser
för resten här festlig ut, och aftonen tyckes bli
som hvarje annan. Vädret är skäligen vackert, men gatorna
som alltid, tacka vara handel och commers
och den eviga dimman,
smutsiga i
obeskrifligt grad. Leran går en formligen till fotknölarna
på trottoirerna likasom sjelfva gatan. – Tvätterskan
har bedragit mig, på 5 dagar, och jag har derföre
varit tvungen att köpa några löskragar. – Att Lind-
holms adess varierar kan jag ej begripa, ty enl. en
fransmans, Mr Huberts utsago, är Bantignolles alls
ej detsamma som Rue des canières Montmartre. Jag
vill i alla fall skrifva på ett försök. –
Och nu upprepar jag alla mina julönskningar och
julhelsningar och tecknar Mammas
Atte.
P.S. till julklapp skall jag köpa mig ett par handskar,
för middagen i morgon hos fru Matthæi.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Till Edelfelts förargelse var posten stängd då han föregående dag gick dit för att få stämpel på sin försändelse; det ger honom emellertid tillfälle att ännu i dag "prata" några ord med Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt kom nyss (kl. 3) hem från konstakademien och han tänker "kraba" [skolka/vara borta från undervisningen] resten av dagen för att inte vara uttröttad på julaftonen.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • De flesta holländare har rest hem till julen; belgarna gör inte "mycket affär" av denna högtid och väntar med att åka hem till nyår; amerikanernas julplaner gick om intet, någon av dem fick idéen att tillbringa dagarna i Brüssel och resten får följa med för att inte sitta ensamma.

  Bryssel
 • Engelsmännen är bortbjudna var på sitt håll; Sidney Adams ska till en engelsk familj som han besöker två gånger om året.

  Sidney Adams
 • Föregående kväll var Edelfelt hos Karels Scriba för att klä julgranen; i stället hade de mest läst Fänrik Ståls sägner; dikterna "Fänrik Stål" och "Sven Dufva" är dåligt översatta, men Johan Ludvig Runebergs "manliga, stora snille" väckte beundran; de Paul’ska översättningarna verkar vara mera lyckade.

  Johan Ludvig Runeberg Karel Scriba Paul Stål Sven Dufva
 • Alexandra Edelfelt har skickat fotografier av hela familjen; enligt Edelfelt blev Ellen Edelfelt bra, Alexandra Edelfelt inte "riktigt lyckad"; bäst är fotografiet som togs i Stockholm.

  Stockholm Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • På eftermiddagen ska Edelfelt fortsätta med att klä julgranen; ingen verkar uppmärksamma att det är julafton; vädret är ganska vackert men gatorna är som alltid smutsiga.

 • Tvätterskan har "bedragit" Edelfelt på fem dagar och han har blivit tvungen att köpa några löskragar.

 • Edelfelt kan inte begripa att Berndt Lindholms adress varierar; en fransman Monsieur Huberts har sagt att Bantignolle inte är det samma som Rue des Carrières Montmartre.

  Montmartre Batignolles Berndt Lindholm Hubert
 • Edelfelt tar avsked av Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt ska köpa handskar till julklapp åt sig själv.

 • I morgon är det middag hos fru Matthæi.

  Matthæi