Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

arkitektbyråer bostäder brev hyresbostäder kvinnor kyssande män resor sjukdom (tillstånd) trakasseri Villa Edelfelt

– (12 timme senare. Just nu fick jag
mas bref. Hvad det är ledsamt att
jag återigen gjort mig skyldig till bor-
dentlighet vis à vis korrespondensen.
Älskade Mamma, jag känner ju också på
mig sjelf att allt ej är som det skall vara,
då jag en dag fått vänta på bref – men
egoistiskt nog glömmer jag ofta, att det
är precis samma fall med Mamma.
Hvad den Salingreska våningen beträffar
så anser jag nu, efter det sista brefvet
att Mamma bör ta den, isynnerhet om
utgifterna ej bli större än förr. I början var
jag rädd ett ögonblick att Mamma skulle
få Liser Landtman och fru Hornborg på nacken
eller åtminstone till stadiga gäster, men
Tante Gadd ställer väl nog så till att de ej
plåga Mamma. Såget är ju ypperligt – upp-
gången hygglig – och det har ju Mamma, lika
som jag så länge längtat efter. Kaserntoret
har då ingenting att förebra senats torget
hvad tråkighet beträffar – uppgången och
tåget tala så mycket för saken, att, då
Tante Gadds önskan kommer till, Mamma ej
längre bör tidena utan ta våningen. –
Fröken Ramstedts historia är en utaf
dessa oförnuftiga fruntimmersteltag som
skada dem sjelfva mest. Huru är det tänkt
bäst att en karl skulle kyssa ett fruntimmer
under så kritiska omständigheter utan att

on gifvit någonsorts invit dertill. Genom
att utsprida en dylik historia begär man
en oklokhet och en elakhet – det första emedan
man skadar sig sjelf, det senare emedan man
låter en annan, jemförelsevis oskyldig, svårt
pligta för en framtvingad förseelse.
Om en karl ej är full eller en så kråkat
gör han ej sin kur på detta sätt – fullkomligt
mot hennes vilja,
Hvad det skall bli intressant att se Lager
spets veranda. L. är en slarf, och så vidt
jag kan fatta en dålig arkitekt. Gör han
något passabelt – så tant mieux, fastän
Mamma endast under reservation bör anta
förslaget. – Jag tror nästan att Ahrenberg
trots sina fel och sina skroderande varit
lämpligare.
Den lilla Stackars Butti som ej varit sig
sigt rask, sysselsätter ofta mina tankar.
Det är den fördömda skolgången. När
jag arbetat 6 timmar om dagen, så är
jag, stora, långa, starka karlen ganska trött,
och dessa små stackare äro med lexläsning
och skolangert och lektioner upptagna åt-
minstone 8 timmar dagligen – Huru är
det med Anni!
Det ser ut som Mille alls ej skulle
tänka på någon Pariserresa numera.
– Ännu en gång god natt
Eder Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • En halv timme senare (troligen fortsättning till brevet den 20 december 1879).

 • Oregelbundenheten i korrespondensen har gjort Alexandra Edelfelt orolig.

  Alexandra Edelfelt
 • Alexandra Edelfelt bör ta den Salingreska våningen vid Senatstorget, i synnerhet om utgifterna inte blir större än förr; våningen vid Senatstorget är alla gånger bättre än den vid Kaserntorget; tante Adèle Gadd håller väl Lisa Landtman och fru Hornborg på avstånd; Edelfelt uppmanar Mamma att tillmötesgå tante Gadds önskan.

  Senatstorget Kaserntorget Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd Christina Elisabeth Salingre Elisabet Landtman Rosina Hornborg
 • Fröken Ramstedts historia är ett oförnuftigt fruntimmerstilltag som skadar henne mest själv; det är inte tänkbart att en karl skulle kyssa ett fruntimmer under så kritiska omständigheter utan att hon gett någonsorts invit till detta; om en karl inte är full eller en rå krabat gör han inte sin kur på detta sätt, fullkomligt mot hennes vilja.

  Ramstedt
 • Det ska bli intressant att se Evert Lagerspets ritning till veranda; Alexandra Edelfelt bör endast under reservation anta förslaget; Edelfelt tror att Jacob Ahrenberg varit lämpligare.

  Alexandra Edelfelt Johan Jacob Ahrenberg Evert Lagerspetz
 • Edelfelt tänker ofta på stackars Butti (Berta) Edelfelt, som inte varit riktigt rask; Edelfelt tror det beror på de långa skoldagarna och undrar hur det är med Anni Edelfelt.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Det ser ut som om Mille (Emil) Cedercreutz inte mera tänker på någon Parisresa.

  Paris Emil Cedercreutz