Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

amerikaner årets fester barn beställningar föreningar Gud jul julklappar konstföreningar kvinnor ryssar temperatur tidskrifter väderlek

Julafton kl. 1/2 5. Det vore bra mycket rolig-
gare att sitta hemma hos Er nu, derpå kan
Ni lita. Mina tankar följa er timme för
timme. Olycklig, skamflat, är jag öfver att
jag ej skickat, eller rättare sagdt ej kunnat
skicka Er några julklappar. Jag hoppas emel
tod att Mamma gjort som jag sagt och köpt åt
lickorna o. tante. – I afton skall jag till Ru-
nebergs. Kölden är lika ihållande, 15 under
natt, och man känner sig både modlös och
oföretagsam under dylika förhållanden. Vore
det ej för Runebergs skull, tror jag nästan jag
skulle sitta hemma eller går ut med Gripen-
berg o. Schulten för att åter tidigt gå i säng.
I går afton var jag uppe i de ryska artister
nos klubb, der jag gjorde flere bekantskappa,
fastän de i allmänhet ej voro särdeles till
mötesgående. En amerikans tidskrift Scribuers
Monthey, rival till Harpers Monteey vill att
jag skall teckna åt dem. – När jag får tid, gör
det kanske. Åt Gadolin-Kotschubey målar jag
en gumma i 16 hundratalets drägt. Jag har så nog
af vackra flick hufvuden, de bli dessutom sällan
bra. – Jag hoppas att ni alla rigtigt
roar er i afton, att ni alltför åter Er och
att ni tänker på mig emellan – utan att
bara ledsna på mig för det jag kommer så tom-
Nu skall jag ut och köpa något
nändt. –
åt Runebergs barn. Åt Walter R. köper jag engar
ner. – Och nu farväl – Gud välsigne Er. – Jag har
ej säga huru jag saknar Er i afton! – Jag skall tän-
ha på Er hvar minut – Borta bra men hemma
bäst. – Det vore kanske alls ej värdt att tänka
så att det är julafton
Eder Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll